:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

UWAGA – ZAWIESZENIE POSIEDZEŃ!

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 pPosiedzenia Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych NIE ODBĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ

Nadzwyczajna sytuacja powoduje, że w duchu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych członków i ich rodzin i wdrażając działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, konieczne stało się powstrzymanie od bezpośrednich spotkań członków Zarządu Krajowego (w tym Plenarnego Posiedzenia ZK) do czasu wyeliminowania zagrożenia.
W ślad za tym – do odwołania – NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY posiedzenia Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych.

AKTUALNOŚCI

3.07.2020. Sprawa nagród dla strażaków PSP biorących bezpośredni udział w czynnościach związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19

• pismo Zarządu Krajowego ZZS „FLORIAN” do Komendanta Głównego PSP tej w sprawie z 15 czerwca 2020 r. przeczytasz tutaj»

• odpowiedź z 3 lipca 2020 r., jakiej udzielił nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP na wystąpienie naszego związku w sprawie nagrodzenia strażaków biorących udział w działaniach związanych z pandemią COVID-19 przeczytasz tutaj»

5.06.2020. Spotkanie w MSWiA z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w PSP

W spotkani udział wzięli: Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu MSWiA, Dariusz Nowak – Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, Edward Zaręba – pełnomocnik ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi. Stronę społeczną reprezentowali: Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS „Florian”, Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący KSP NSZZ ,,Solidarność’, Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o dodatkowych świadczeniach motywacyjnych dla doświadczonych strażaków, „tarczy 4.0”, ustawie modernizacyjnej czy nadgodzinach. Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

29.05.2020. Pożegnanie odchodzącego na emeryturę kol. Witolda Deryłę

W piątek 29 maja 2020 r. na placu wewnętrznym jelczańskiej JRG, mł. bryg. Witold Deryło przez wielu zwany „Ojcem”, złożył Komendantowi Powiatowemu PSP w Oławie st. kpt. Bartłomiejowi Marcinowowi meldunek o zdaniu obowiązków dowódcy JRG. Przejął jego dotychczasowy zastępca st. kpt. Damian Terlecki.

Odchodzący na emeryturę Witold Deryło ma za sobą 30 lat służby, w tym 17 lat w JRG Jelcz-Laskowice i 13 na stanowisku dowódcy JRG. Za swoją służbę otrzymał brązowy „Krzyż zasługi”, srebrny „Medal za długoletnią służbę” oraz brązową i srebrną odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. W imieniu Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „FLORIAN” pożegnał go przewodniczący Aleksander Wesołowski. Za jego zaangażowanie na rzecz strażaków A. Wesołowski udekorował Witolda Deryłę Złotym Krzyżem Zasługi dla ZZS „FLORIAN” na Dolnym Śląsku. Wszyscy ze wzruszeniem dziękowali Witoldowi za lata doskonałej współpracy oraz życzyli mu zdrowia i pomyślności na „nowej drodze życia”.

28.05.2020. Spotkanie Komendanta Głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „FLORIAN”

W dniu 28 maja 2020 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Spotkanie przebiegało przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności wynikających z uwarunkowań związanych z epidemią. Komendant Główny PSP podczas spotkania przedstawił swoje plany i zamierzenia w zakresie dalszego rozwoju naszej formacji i poprawy warunków służby strażaków. Szeroko zostały poruszone ważne dla strażaków i pracowników PSP tematy dotyczące m.in. więcej przeczytasz tutaj».

16.04.2020. Maseczki dla strażaków

Firma PETRO TRADE Sp. z o.o. proponuje funkcjonariuszom PSP zakup maseczek ochronnych (w tym modeli z certyfikatem CE – dla służb). Więcej o maskach:

 • oferta na 6 rodzajów masek (+ namiar na dostawcę) – tutaj»
 • specyfikacja masek – tutaj»
 • maseczki niemedyczne – wytyczne – tutaj»
 • certyfikat materiału – tutaj»

Przykładowe zdjęcia maseczek poniżej.

8.04.2020. ZZS "Florian" wspiera walkę z epidemią koronowirusa

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" 8 kwietnia 2020 r. przekazał komendantowi głównemu PSP środki ochrony indywidualnej zakupione z funduszy związku, z przeznaczeniem dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej zaangażowanych w działania związane z epidemią COVID-19. Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

7.04.2020. Rodzic w mundurze w obliczu epidemii COVID-19 – poprawka w KPRM

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” od początku epidemii COVID-19 aktywnie działa na rzecz strażaków i pracowników cywilnych PSP, rozszerzając dotychczasowe zadania o te związane z zagrożeniami wynikającymi – szczególnie dla funkcjonariuszy – z faktu narażenia na wirus SARS-CoV-2 podczas wykonywania obowiązków służbowych, ale także zabieganiem o właściwe zabezpieczenie finansowe pracowników i strażaków PSP. Wymierne efekty dla poprawienia sytuacji w formacjach mundurowych w tym w PSP przynosi także współdziałanie Związku w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i bardzo dobre relacje z kierownictwem resortu. Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

30.03.2020. Ustawa budżetowa podpisana. Podwyżki w PSP.

W dniu 30 marca 2020 r. Prezydent RP - Andrzej Duda złożył swój podpis pod ustawą budżetową na rok 2020, w której od 1 stycznia 2020 r. m.in. dla funkcjonariuszy PSP zwiększono kwotę bazową z 1.523,29 zł do 1.614,69 zł. W Państwowej Straży Pożarnej na tę podwyżkę rozdysponowana jest więc w pełni kwota 500 zł brutto, na którą składa się:

 • podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat),
 • wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat,
 • 1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat,
 • awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat,
 • przeszeregowania wynikające z obowiązującego od dnia 21 lutego 2020 r. Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2020 poz. 280) – średnio 4,18 zł na etat
Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

24.03.2020. Spotkanie w MSWiA – COVID-19 nie zagraża podwyżkom dla funkcjonariuszy

W dniu 24 marca 2020 r. w siedzibie MSWiA w Warszawie w odpowiedzi na inicjatywę Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbyło się spotkanie, którego głównym celem było omówienie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Relację ze spotkania przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».
Komunikat FZZSM z tego spotkania przeczytasz tutaj»

19.03.2020. Pismo skierowanie do struktur Związku w sprawie koronowirusa

Pismo w sprawie zachowania w najbliższym okresie szczególnej ostrożności i rozwagi w planowaniu i realizacji działań związkowych. Bardzo proszę o zapoznanie się z nim we wszystkich organizacjach terenowych. Pismo przeczytasz tutaj»

18.03.2020. Pismo skierowanie do Komendanta Głównego PSP

Pismo ZZS FLORIAN do Komendanta Głownego PSP w sprawie narażenia na koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 podczas służby, a także zabezpieczenia finansowego funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej objętych kwarantanną lub sprawujących osobistą opiekę nad małoletnimi dziećmi. Pismo przeczytasz tutaj»

17.03.2020. COVID-19 – informacja dla ubezpieczonych w programie PSP 2014

Zarząd Krajowy ZZS "Florian" z uwagi na otrzymywane zapytania w sprawie ochrony ubezpieczeniowej strażaków i pracowników PSP w związku z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 publikuje otrzymane w dniu dzisiejszym oficjalne stanowisko PZU Życie SA w sprawie odpowiedzialności i ochrony ubezpieczeniowej, którą objęte są osoby w ramach Programu Ubezpieczenia Grupowego PSP 2014.

Stanowisko PZU Życie SA przeczytasz tutaj»

13.03.2020. Pismo Komendanta Głównego PSP

Poniżej publikujemy odpowiedź Komendanta Głównego PSP na wystąpienie z 11 marca 2020 roku central związkowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Przeczytasz je tutaj»

11.03.2020. Wspólne wystąpienie związków zawodowych w sprawie koronawirusa

W związku z aktualną sytuacja związana z przypadkami wirusa SARS-CoV-2 w tym zadaniami realizowanymi przez strażaków PSP przewodniczący trzech central związkowych wystąpili do Komendanta Głównego PSP z pismem. Przeczytasz je tutaj»

Rada OPZZ ws. koronawirusa tutaj»

Co musisz wiedzieć o koronowirusie przeczytasz je tutaj»

3.03.2020. Podwyżki dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA

We wtorek 3 marca 2020 Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia umożliwiające podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia, w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. Podwyżki są rezultatem porozumienia zawartego 8 XI 2018 r. pomiędzy MSWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji. Środki na sfinansowanie podwyżek zostały ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020.

26.02.2020. Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych PSP

26 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie st. bryg. Andrzeja BARTKOWIAKA – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania było m.in.: uzgodnienie zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych od dnia 1 stycznia 2020 roku. W trakcie spotkania uzgodniono... czytaj tutaj».

20.02.2020. Rozporządzenia w sprawie uposażeń i stanowisk służbowych opublikowane

20 lutego 2020 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest tutaj».
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej jest tutaj».

14.02.2020. Sejm uchwalił budżet na 2020 r. – podwyżki coraz bliżej

14 lutego 2020 r. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2020 rok. Uchwalenie budżetu zbliża strażaków do momentu, w którym otrzymają podwyżki przewidziane w 2020 r. (ze skutkiem od 01.01.2020 r.) na postawie Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. zawartego przez związki zawodowe (w tym ZZS "Florian") z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, w wysokości uzgodnionej w dniu 23 grudnia 2019 r. z Komendantem Głównym PSP. Więcej na stronie Krajówki tutaj».

9.02.2020. Nowe Zarządzenie KG PSP w sprawie gospodarki transportowej

W dniu 30 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w poz. 3 zostało opublikowane Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Tekst Zarządzenia jest do pobrania tutaj».

7.01.2020. Informacja o podwyżkach w 2020 roku

W Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym m.in. wysłuchano informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji Porozumienia z 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych. MSWiA przedstawiło strukturę tegorocznych podwyżek. Podwyżki wynikać będą z dwóch czynników. Jednym będzie - pierwszy od 11 lat - wzrost kwoty bazowej z 1523,29 złotych do 1614,69 złotych zapisany w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Brakujące środki pochodzić będą ze wzrostu mnożników wielokrotności kwoty bazowej w poszczególnych formacjach. Projekty rozporządzeń Rady Ministrów MSWiA przesłało 31 grudnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o ujęcie w wykazie prac rządu. Co do zasady uposażenie funkcjonariuszy w 2020 r. wzrosnąć ma o 462 złote brutto, a brakujące 38 złotych (do kwoty uwzględnionej w Porozumieniu, tj. 500 zł) wynika ze zwiększenia nagrody rocznej w 2021 roku i konieczności zapewnienia na ten cel środków finansowych. Więcej informacji na stronie Krajówki tutaj».

Zakończyliśmy rok 2019 i przenieśliśmy wszystkie informacje z ubiegłego do zakładki Historia na Dolnym Śląsku (O nas » Historia na Dolnym Śląsku).

Bank Pocztowy dla strażaków