:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

AKTUALNOŚCI

7.01.2020. Informacja o podwyżkach w 2020 roku

W Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym m.in. wysłuchano informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji Porozumienia z 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych. MSWiA przedstawiło strukturę tegorocznych podwyżek. Podwyżki wynikać będą z dwóch czynników. Jednym będzie - pierwszy od 11 lat - wzrost kwoty bazowej z 1523,29 złotych do 1614,69 złotych zapisany w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Brakujące środki pochodzić będą ze wzrostu mnożników wielokrotności kwoty bazowej w poszczególnych formacjach. Projekty rozporządzeń Rady Ministrów MSWiA przesłało 31 grudnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o ujęcie w wykazie prac rządu. Co do zasady uposażenie funkcjonariuszy w 2020 r. wzrosnąć ma o 462 złote brutto, a brakujące 38 złotych (do kwoty uwzględnionej w Porozumieniu, tj. 500 zł) wynika ze zwiększenia nagrody rocznej w 2021 roku i konieczności zapewnienia na ten cel środków finansowych. Więcej informacji na stronie Krajówki tutaj».

Zakończyliśmy rok 2019 i przenieśliśmy wszystkie informacje z ubiegłego do zakładki Historia na Dolnym Śląsku (O nas » Historia na Dolnym Śląsku).

Bank Pocztowy dla strażaków