:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

AKTUALNOŚCI

11.08.2019. NIK krytycznie o zarobkach strażków

Jak jednak wynika z dostępnych danych, w tym opublikowanej 1 sierpnia 2019 r. informacji Najwyższej Izby Kontroli (czytaj na stronie NIK) w Polsce uposażenia strażaków i wynagrodzenia pracowników cywilnych PSP nie są proporcjonalne do rangi wykonywanej służby i pracy, a także najniższe wśród innych służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych oraz niekonkurencyjne w obecnej sytuacji na rynku pracy zarówno w odniesieniu do wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a szczególnie w zderzeniu ze średnimi płacami w sektorze przedsiębiorstw.

Więcej przeczytasz na stronie Krajówki tutaj».

19.07.2019. Zmiany w emeryturach mundurowych, pełnopłatne nadgodziny oraz podwyżki dla pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej już od lipca 2019 r.

Sejm uchwalił kolejne zmiany w obszarach objętych Porozumieniem z 8 listopada 2018 r. 19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił prawo wdrażające kolejne dwa postulaty służb mundurowych, w tym wyrażane przez Związek Zawodowy Strażaków "Florian", a następnie zaakceptowane w drodze Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. podpisanego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a mianowicie:

  • usunięcie z kryterium uprawnień emerytalnych wymogu osiągnięcia wieku 55 lat oprócz kryterium stażu służby dla funkcjonariusza wynoszącego 25 lat,
  • pełnopłatnych nadgodzin dla funkcjonariuszy.

W dniu 19 lipca 2019 r. Departament Budżetu MSWiA skierował do Komendanta Głównego PSP pismo dotyczące zasad rozdysponowania podwyżek wśród pracowników cywilnych PSP, terminu wdrożenia oraz konieczności uzgodnienia przez pracodawców z właściwymi organizacjami związkowymi zasad podziału środków na podwyżki - przeczytasz je tutaj».

Szersza informacja na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

16.07.2019. Tłumy pożegnały ś.p. PIOTRA KOŁODZIŃSKIEGO

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Piotra Kołodzińskiego odbyły się 16 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P przy ul. Piłsudskiego 5 w Legionowie.

Pośród tłumów ludzi przybyłych z całego kraju obecni byli koledzy i współpracownicy, w tym wielu funkcyjnych i członków ZZS "Florian", którzy w ten sposób oddali hołd zmarłemu. Ponadto w uroczystości wzięli udział: bryg. Tomasz Kołodziejczak (Dyrektor Gabinetu KG PSP wraz z delegacją), Roman Smogorzewski (Prezydent Legionowa), st. bryg. Mieczysław Klimczak, Komendant Powiatowy PSP w Legionowie (wraz z zastępcą).

Szerszą relację z uroczystości pożegnania PIOTRA KOŁODZIŃSKIEGO znajdziesz tutaj».

Kołodziński
Kołodziński

W środę 10 lipca zmarł pierwszy przewodniczący ZZS "Florian" PIOTR KOŁODZIŃSKI

Z wielkim smutkiem informujemy, że 10 lipca 2019 r. na wieczną służbę odszedł kol. Piotr Kołodziński, jeden z założycieli Związku Zawodowego Strażków FLORIAN i pierwszy jego przewodniczący. Całe swoje życie zawodowe związał ze strażą pożarną i aktywnie angażował się obronę spraw pracowniczych. Jako przewodniczący ZZS Florian żywo intersował się powstawaniem i funkcjonowaniem związku na terenie Dolnego Śląska, rzeczowo dyskutując, podsuwają rozwiązania, ale i dając się przekonywać mądrym argumentom na temat zasad funkcjonowania związku w naszym regionie. Jego głos i opinia wiele dla nas znaczyły. Bardzo nam teraz tego będzie brakować.

Z tej okazji przewodnicący ZZS Florian napisał list do członków naszego związku, który przeczytasz tutaj».

Kołodziński

3.07.2019. Spotkanie w Komendzie Głównej PSP przewodniczących central związków zawodowych

3 lipca 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

Przedmiotem spotkania było omówienie działań przygotowawczych do wejścia w życie §5 porozumienia z dnia 7 listopada 2018 r. pomiędzy związkami zawodowymi a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiotem dyskusji było przygotowanie do wypracowania wspólnej propozycji sposobu wprowadzenia dodatku do uposażenia, zachęcającego do kontynuowania służby strażaków, którzy osiągnęli 25 lat służby.

26.06.2019. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS "Florian"

W dniu 26 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Komendy Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian". Wziął w nim udział m.in. gen. brygadier Leszek Suski.

Omówiono m.in. trwająe obecnie zaawansowane prace legislacyjne nad wdrożeniem płatności za ponadnormatywny czas służby strażaków w wysokości 100% uposażenia funkcjonariusza - zaproponowana zmiana uwzględnia wyliczanie tej wysokości jako 100% średniego uposażenia funkcjonariusza w okresie rozliczeniowym, co umożliwi uwzględnianie w wysokości stawki za nadgodzinę np. dodatku motywacyjnego, nie powodując zmniejszania tej stawiki za okres ewentualnego przebywania na zwolnieniu lekarskim. Drugim punktem zmian legislacyjnych jest usunięcie wymogu osiągnięcia przez funkcjonariusza 55 lat do nabycia uprawnień emerytalnych (pozostanie wyłącznie wymóg 25 lat służby). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że wdrożenie obu spraw objętych Porozumieniem będzie miało miejsce ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.

Omówiono działania w zakresie zmian w rozporządzeniach MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP oraz uposażeń strażaków PSP.

W toku dyskusji ustalono, iż w najbliższym czasie Komendant Główny PSP podejmie działania w zakresie:

  • wypracowania zasad wynagradzania funkcjonariuszy z uwzględnieniem dodatku służbowego,
  • otywacyjnego systemu uposażeń w tym zwiększającego atrakcyjność pełnienia służby w systemie codziennym,
  • prowadzenia dodatku motywującego do pozostania w służbie pomimo nabycia uprawnień emerytalnych.

20.06.2019. Złoty Krzyż za wybitne zasługi dla ZZS Floriam na Dolnym Śląsku

Za wybitne zasługi na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN będziemy przyznawać Złoty Krzyż. Poniżej możecie zapoznać się z tym odznaczeniem oraz wzorem legitymacji. Wkrótce pojawi się wniosek o przyznanie Krzyża.

13.06.2019. Spotkanie z Panią Elżbietą Witek – Minister SWiA

13 czerwca 2019 roku w gmachu MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej z Panią Elżbietą Witek – Minister SWiA. Związek Zawodowy Strażaków "Florian" był reprezentowany przez: Krzysztofa Oleksaka, Przewodniczącego ZK, Krzysztofa Jędrachowicza, Wiceprzewodniczącego ZK. O czym rozmawiano - przeczytasz na stronie krajówki tutaj».

24.05.2019. Zmarł Przewodniczący OPZZ Jan Guz

Z wielkim smutkiem informujemy, że 24 maja 2019 r. zmarł Jan Guz, przewodniczący OPZZ. Pochowany został 29 maja 2019 na cmentarzu parafialnym przy ul. Janowskiej w Białej Podlaskiej. Straciliśmy wielkiego przyjaciela naszego związku...

16.05.2019. Spotkanie w Komendzie Głównej PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych

16 maja 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z Przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem spotkania była procedowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. poz. 724).

29.04.2019. Opinia ZK ZZS "Florian" dotycząca projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP

Stanowisko ZK ZZS ,,Florian" dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej przeczytasz tutaj».

15.04.2019. Konferencja Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa

W dniach 12–13 kwietnia 2019 r. w Dreźnie odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa, w której reprezentował nasz związek ko. Aleksander Wesołowski. Mottem przewodnim konferencji było hasło: "Europa, teraz tak naprawdę. Przejdźmy do ofensywy na rzecz prospołecznej, solidarnej i sprawiedliwej Europy". Pierwszy dzień konferencji przeznaczono na dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej. Drugi zaś dzień poświęcony był sprawozdaniu z działalności minionej kadencji MRZ Łaba-Nysa. Każda strona będąca członkiem rady (DGB Region Saksonia, Czesko-Morawska Federacja Związków Zawodowych okręgu usteckiego, Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Jelenia Góra i Rada OPZZ województwa dolnośląskiego) przedstawiła takie sprawozdanie.

29.03.2019. Posiedzenie ZK ZZS "Florian" z udziałem Komendanta Głównego PSP

27 marca 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian". Na posiedzenie przybył Komendant Główny gen. brygadier Leszek Suski wraz z bryg. Rafałem Adamcem – p.o. Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej, który pełni funkcje doradcy ds. związków zawodowych. Więcej informacji przeczytasz na stronie Krajówki tutaj».

27.03.2019. MSWiA – Projekt rozporządzenia kwalifikacyjnego

20 marca 2019 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do Związku Zawodowego Strażaków "Florian" do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP. W trybie przewidzianym w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych przedstawione zostanie stanowisko Związku. Niniejszy projekt został rozesłany do organizacji wojewódzkich celem zebrania opinii.

Pismo przewodnie przeczytasz tutaj», a projekt rozporządzenia tutaj».

25.03.2019. Wywiad z Prezes ZNP Okręgu Dolnośląskiego

Przedruk wywiadu z Panią Mirosławą Chodubską – Prezes Okręgu Dolnośląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, który ukazał się w "Gazecie Wyborczej" w czwartek 21 marca 2019 r., przeczytasz tutaj».

Protest ZNP

7.03.2019. Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Prezydium ZK ZZS "Florian"

W dniach 5-6 marca 2019 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium Zarządu Krajowego ZZS "Florian". Więcej informacji znajdziesz na stronie Krajówki tutaj».

10.01.2019. Posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS "Florian"

W dniach 8-9 stycznia 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS "Florian". Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZS "Florian" podziękowali za dotychczasową pracę na rzecz naszego Związku Tomaszowi Podolskiemu, Aleksandrowi Wesołowskiemu oraz Arturowi Barnasiowi, którzy w minionej kadencji pełnili funkcje Wiceprzewodniczących ZK ZZS Florian... czytaj dalej».

4.01.2019. Najważniejsze zmiany do ustawy o związkach zawodowych!

W dniu 1 stycznia 2019 roku w życie weszły przepisy nowelizujące ustawę z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych. Nowe regulacje wprowadzają ważne zmiany w prawie związkowym, spośród których na szczególną uwagę zasługują czytaj dalej».

2.01.2019. Nowelizacja Programu modernizacji służb mundurowych

29 grudnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020". W nowelizacji chodzi o dodatkowe 22 mln złotych, które mają być wykorzystane do 2020 r. w związku ze zwiększenia liczby etatów w służbach mundurowych podległych MSWiA, w tym w PSP o 490. Link do ustawy tutaj».

Zakończyliśmy rok 2018 i przenieśliśmy wszystkie informacje z ubiegłego do zakładki Historia na Dolnym Śląsku (O nas » Historia na Dolnym Śląsku).

Bank Pocztowy dla strażaków