:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

UWAGA – PILNE!

Zgłaszajcie niekorzystne dla strażaków działania!

W nawiązaniu do dyskusji podczas posiedzenia Zarządu Krajowego 17 września 2020 r. i ogólnie przekazywanych uwag dotyczących problemów związanych z wdrożeniem w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSP nowych przepisów określających: kwalifikacje do zajmowania stanowisk służbowych oraz przypisane grupy uposażenia zasadniczego Prezydium ZK ZZS „FLORIAN” zwraca się do Koleżanki i Kolegów Przewodniczących o przekazywanie ewentualnych przypadków niekorzystnych dla strażaków działań poszczególnych przełożonych służbowych. Więcej tutaj»

UWAGA – ZAWIESZENIE POSIEDZEŃ!

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 pPosiedzenia Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych NIE ODBĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ

Nadzwyczajna sytuacja powoduje, że w duchu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych członków i ich rodzin i wdrażając działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, konieczne stało się powstrzymanie od bezpośrednich spotkań członków Zarządu Krajowego (w tym Plenarnego Posiedzenia ZK) do czasu wyeliminowania zagrożenia.
W ślad za tym – do odwołania – NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY posiedzenia Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych.

AKTUALNOŚCI

22.10.2020. Zmarł pierwszy Kapelan Krajowy Strażaków

22 października 2020 r. na wieczną służbę odszedł ks. st. bryg. Jerzy Kołodziejczak – pierwszy Kapelan Krajowy Strażaków wyznania rzymskokatolickiego. Ks. st. bryg. Jerzy Kołodziejczak był strażackim kapelanem od 1 września 1992 r., na podstawie powołania go do sprawowania funkcji przez Konferencję Episkopatu Polski, a następnie mianowania na stanowisko w Komendzie Głównej PSP. Swoją posługę pełnił do marca 2006. Więcej na stronie ZK tutaj»

19.10.2020. Wrócą 100% płatne L-4 dla funkcjonariuszy objętych kwarantanną lub izolacją

Wszyscy medycy, którzy będą skierowani na kwarantannę lub izolację otrzymają pełne wynagrodzenie. Będziemy to chcieli też zastosować dla służb mundurowych. Ta szczególna sytuacja wymaga szczególnego trybu działania – zapowiedział dziś podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Więcek przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj»

25.09.2020. Szef MSWiA rozmawiał ze związkowcami o propozycjach zmiany art. 15a

Minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik spotkali się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Głównym tematem rozmowy była propozycja dotycząca art. 15a oraz zwiększenia kar za napaść, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie funkcjonariuszy oraz ochrony prawnej, czasu służby, funduszu nagrodowego i programu rozwoju służb. Relację ze spotkania przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

17.09.2020. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem Zastępców Komendanta Głównego PSP

17 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN”... Relację ze spotkania przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

15.09.2020. IV edycja 500 + km na rowerze z udziałem związkowca z Floriana Ernesta Opiłki

W tym roku plan był wyjątkowo ambitny – pokonać 650 km na rowerze i pomóc w zbiórce pieniędzy na rehabilitację dwóch kolarek, Rity i Kasi, które walczą o powrót do zdrowia po wypadku podczas rowerowego treningu. Drugim celem było promowanie bezpiecznej jazdy i zachowanie odległości 1,5 metra mijającego samochodu od rowerzysty.

Start – 13 września z Gdańska spod hali im. Leszka Blanika. Wśród kilku startujących strażaków był nasz kolega Ernest Opiłka, strażak z Polkowic, członek ZZS „FLORIAN” (ZT Polkowice).

W kilku miastach kolarze byli witani przez przyjaciół z formacji, którzy pomagali sprawnie przejechać przez ich włości. Pierwszy duży postój miał miejsce w KP PSP w Bełchatowie, gdzie kolarze mogli się ogrzać, przebrać, umyć, uzupełnić kalorie i spróbować się przespać (od 1:00 do 4:00). Po wyruszeniu w dalszą trasę kolejne przystanki były na Jasnej Górze i w obozie Auschwitz, gdzie w hołdzie zamordowanym strażakom zapalono znicz. W okolicach Zabrza dołączyli kolejni kolarze, m.in. st. bryg. Piotr Grzyb, zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego. Do mety w Bielsku-Białej kolarze dojechali 14 września ok. godz. 17:00, wśród nich i Ernest Opiłka, który jako jeden z trzech kolarzy przejechał całą trasę. Trasa liczyła 657 km, czas jazdy wyniósł 23 godziny i 15 minut.

14.09.2020. Zmarł nasz kolega strażak-związkowiec ś.p. Dariusz Niciejewski

Z ogromnym smutkiem informujemy, że zmarł nasz kolega Dariusz Niciejewski. Pogrzeb miał miejsce 14 września 2020 r. W ZZS „Florian” był od 1 sierpnia 1998 r., a w latach 2011–2014 sprawował funkcję przewodniczącego Zarządu Terenowego przy KM PSP we Wrocławiu. Przepracował w PSP prawie 23 lata (od 2 czerwca 1997 do 1 lutego 2020).

Darek na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wzór kolegi, przyjaciela, strażaka i związkowca.

Zmarł nasz kolega Dariusz Niciejewski

9.09.2020. Komunikat Komendanta Głównego PSP

Szanowni Strażacy! Podtrzymuję termin wprowadzenia zmian umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej z początkiem 2021 roku. Nie jest zagrożony termin 31 grudnia 2020 r., określony w umowie na wykonanie dokumentacji techniczno-technologicznej przedmiotów umundurowania służbowego strażaków PSP, która obejmuje również wykonanie wzorcowych przedmiotów...

Cały komunikat przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

25.08.2020. Prezydent podpisał ustawę o wsparciu służb mundurowych

25 sierpnia 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Dla funkcjonariuszy PSP ustawa zawiera z kolei kilka innych zmian, które dotyczą m.in.:

 • kwalifikacji zawodowych strażaków,
 • egulacji uposażenia dla strażaka, któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku,
 • wprowadzenia dodatku funkcyjnego na wzór rozwiązań funkcjonujących od dawna w Policji i SG, w tym wyłączenia rekompensaty za ponadnormatywny czas służby,
 • zmian w umundurowaniu,
 • zmian legitymacji służbowych,
 • składania oświadczeń majątkowych.

Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

3.07.2020. Sprawa nagród dla strażaków PSP biorących bezpośredni udział w czynnościach związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19

• pismo Zarządu Krajowego ZZS „FLORIAN” do Komendanta Głównego PSP tej w sprawie z 15 czerwca 2020 r. przeczytasz tutaj»

• odpowiedź z 3 lipca 2020 r., jakiej udzielił nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP na wystąpienie naszego związku w sprawie nagrodzenia strażaków biorących udział w działaniach związanych z pandemią COVID-19 przeczytasz tutaj»

1.07.2020. Wybory w ZT Kamienna Góra

1 lipca 2020 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Kamiennej Górze. Przewodniczącym został kol. Krzysztof Cisowski, a wiceprzewodniczącymi koledzy Adrian Książek i Sebastian Zawierucha. Gratulujemy!

5.06.2020. Spotkanie w MSWiA z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w PSP

W spotkani udział wzięli: Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu MSWiA, Dariusz Nowak – Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, Edward Zaręba – pełnomocnik ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi. Stronę społeczną reprezentowali: Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS „Florian”, Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący KSP NSZZ ,,Solidarność’, Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o dodatkowych świadczeniach motywacyjnych dla doświadczonych strażaków, „tarczy 4.0”, ustawie modernizacyjnej czy nadgodzinach. Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

29.05.2020. Pożegnanie odchodzącego na emeryturę kol. Witolda Deryłę

W piątek 29 maja 2020 r. na placu wewnętrznym jelczańskiej JRG, mł. bryg. Witold Deryło przez wielu zwany „Ojcem”, złożył Komendantowi Powiatowemu PSP w Oławie st. kpt. Bartłomiejowi Marcinowowi meldunek o zdaniu obowiązków dowódcy JRG. Przejął jego dotychczasowy zastępca st. kpt. Damian Terlecki.

Odchodzący na emeryturę Witold Deryło ma za sobą 30 lat służby, w tym 17 lat w JRG Jelcz-Laskowice i 13 na stanowisku dowódcy JRG. Za swoją służbę otrzymał brązowy „Krzyż zasługi”, srebrny „Medal za długoletnią służbę” oraz brązową i srebrną odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. W imieniu Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „FLORIAN” pożegnał go przewodniczący Aleksander Wesołowski. Za jego zaangażowanie na rzecz strażaków A. Wesołowski udekorował Witolda Deryłę Złotym Krzyżem Zasługi dla ZZS „FLORIAN” na Dolnym Śląsku. Wszyscy ze wzruszeniem dziękowali Witoldowi za lata doskonałej współpracy oraz życzyli mu zdrowia i pomyślności na „nowej drodze życia”.

28.05.2020. Spotkanie Komendanta Głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „FLORIAN”

W dniu 28 maja 2020 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Spotkanie przebiegało przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności wynikających z uwarunkowań związanych z epidemią. Komendant Główny PSP podczas spotkania przedstawił swoje plany i zamierzenia w zakresie dalszego rozwoju naszej formacji i poprawy warunków służby strażaków. Szeroko zostały poruszone ważne dla strażaków i pracowników PSP tematy dotyczące m.in. więcej przeczytasz tutaj».

16.04.2020. Maseczki dla strażaków

Firma PETRO TRADE Sp. z o.o. proponuje funkcjonariuszom PSP zakup maseczek ochronnych (w tym modeli z certyfikatem CE – dla służb). Więcej o maskach:

 • oferta na 6 rodzajów masek (+ namiar na dostawcę) – tutaj»
 • specyfikacja masek – tutaj»
 • maseczki niemedyczne – wytyczne – tutaj»
 • certyfikat materiału – tutaj»

Przykładowe zdjęcia maseczek poniżej.

8.04.2020. ZZS "Florian" wspiera walkę z epidemią koronowirusa

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" 8 kwietnia 2020 r. przekazał komendantowi głównemu PSP środki ochrony indywidualnej zakupione z funduszy związku, z przeznaczeniem dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej zaangażowanych w działania związane z epidemią COVID-19. Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

7.04.2020. Rodzic w mundurze w obliczu epidemii COVID-19 – poprawka w KPRM

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” od początku epidemii COVID-19 aktywnie działa na rzecz strażaków i pracowników cywilnych PSP, rozszerzając dotychczasowe zadania o te związane z zagrożeniami wynikającymi – szczególnie dla funkcjonariuszy – z faktu narażenia na wirus SARS-CoV-2 podczas wykonywania obowiązków służbowych, ale także zabieganiem o właściwe zabezpieczenie finansowe pracowników i strażaków PSP. Wymierne efekty dla poprawienia sytuacji w formacjach mundurowych w tym w PSP przynosi także współdziałanie Związku w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i bardzo dobre relacje z kierownictwem resortu. Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

30.03.2020. Ustawa budżetowa podpisana. Podwyżki w PSP.

W dniu 30 marca 2020 r. Prezydent RP - Andrzej Duda złożył swój podpis pod ustawą budżetową na rok 2020, w której od 1 stycznia 2020 r. m.in. dla funkcjonariuszy PSP zwiększono kwotę bazową z 1.523,29 zł do 1.614,69 zł. W Państwowej Straży Pożarnej na tę podwyżkę rozdysponowana jest więc w pełni kwota 500 zł brutto, na którą składa się:

 • podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat),
 • wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat,
 • 1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat,
 • awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat,
 • przeszeregowania wynikające z obowiązującego od dnia 21 lutego 2020 r. Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2020 poz. 280) – średnio 4,18 zł na etat
Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

24.03.2020. Spotkanie w MSWiA – COVID-19 nie zagraża podwyżkom dla funkcjonariuszy

W dniu 24 marca 2020 r. w siedzibie MSWiA w Warszawie w odpowiedzi na inicjatywę Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbyło się spotkanie, którego głównym celem było omówienie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Relację ze spotkania przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».
Komunikat FZZSM z tego spotkania przeczytasz tutaj»

19.03.2020. Pismo skierowanie do struktur Związku w sprawie koronowirusa

Pismo w sprawie zachowania w najbliższym okresie szczególnej ostrożności i rozwagi w planowaniu i realizacji działań związkowych. Bardzo proszę o zapoznanie się z nim we wszystkich organizacjach terenowych. Pismo przeczytasz tutaj»

18.03.2020. Pismo skierowanie do Komendanta Głównego PSP

Pismo ZZS FLORIAN do Komendanta Głownego PSP w sprawie narażenia na koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 podczas służby, a także zabezpieczenia finansowego funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej objętych kwarantanną lub sprawujących osobistą opiekę nad małoletnimi dziećmi. Pismo przeczytasz tutaj»

17.03.2020. COVID-19 – informacja dla ubezpieczonych w programie PSP 2014

Zarząd Krajowy ZZS "Florian" z uwagi na otrzymywane zapytania w sprawie ochrony ubezpieczeniowej strażaków i pracowników PSP w związku z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 publikuje otrzymane w dniu dzisiejszym oficjalne stanowisko PZU Życie SA w sprawie odpowiedzialności i ochrony ubezpieczeniowej, którą objęte są osoby w ramach Programu Ubezpieczenia Grupowego PSP 2014.

Stanowisko PZU Życie SA przeczytasz tutaj»

13.03.2020. Pismo Komendanta Głównego PSP

Poniżej publikujemy odpowiedź Komendanta Głównego PSP na wystąpienie z 11 marca 2020 roku central związkowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Przeczytasz je tutaj»

11.03.2020. Wspólne wystąpienie związków zawodowych w sprawie koronawirusa

W związku z aktualną sytuacja związana z przypadkami wirusa SARS-CoV-2 w tym zadaniami realizowanymi przez strażaków PSP przewodniczący trzech central związkowych wystąpili do Komendanta Głównego PSP z pismem. Przeczytasz je tutaj»

Rada OPZZ ws. koronawirusa tutaj»

Co musisz wiedzieć o koronowirusie przeczytasz je tutaj»

3.03.2020. Podwyżki dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA

We wtorek 3 marca 2020 Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia umożliwiające podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia, w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. Podwyżki są rezultatem porozumienia zawartego 8 XI 2018 r. pomiędzy MSWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji. Środki na sfinansowanie podwyżek zostały ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020.

26.02.2020. Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych PSP

26 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie st. bryg. Andrzeja BARTKOWIAKA – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania było m.in.: uzgodnienie zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych od dnia 1 stycznia 2020 roku. W trakcie spotkania uzgodniono... czytaj tutaj».

20.02.2020. Rozporządzenia w sprawie uposażeń i stanowisk służbowych opublikowane

20 lutego 2020 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest tutaj».
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej jest tutaj».

14.02.2020. Sejm uchwalił budżet na 2020 r. – podwyżki coraz bliżej

14 lutego 2020 r. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2020 rok. Uchwalenie budżetu zbliża strażaków do momentu, w którym otrzymają podwyżki przewidziane w 2020 r. (ze skutkiem od 01.01.2020 r.) na postawie Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. zawartego przez związki zawodowe (w tym ZZS "Florian") z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, w wysokości uzgodnionej w dniu 23 grudnia 2019 r. z Komendantem Głównym PSP. Więcej na stronie Krajówki tutaj».

9.02.2020. Nowe Zarządzenie KG PSP w sprawie gospodarki transportowej

W dniu 30 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w poz. 3 zostało opublikowane Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Tekst Zarządzenia jest do pobrania tutaj».

7.01.2020. Informacja o podwyżkach w 2020 roku

W Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym m.in. wysłuchano informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji Porozumienia z 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych. MSWiA przedstawiło strukturę tegorocznych podwyżek. Podwyżki wynikać będą z dwóch czynników. Jednym będzie - pierwszy od 11 lat - wzrost kwoty bazowej z 1523,29 złotych do 1614,69 złotych zapisany w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Brakujące środki pochodzić będą ze wzrostu mnożników wielokrotności kwoty bazowej w poszczególnych formacjach. Projekty rozporządzeń Rady Ministrów MSWiA przesłało 31 grudnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o ujęcie w wykazie prac rządu. Co do zasady uposażenie funkcjonariuszy w 2020 r. wzrosnąć ma o 462 złote brutto, a brakujące 38 złotych (do kwoty uwzględnionej w Porozumieniu, tj. 500 zł) wynika ze zwiększenia nagrody rocznej w 2021 roku i konieczności zapewnienia na ten cel środków finansowych. Więcej informacji na stronie Krajówki tutaj».

Zakończyliśmy rok 2019 i przenieśliśmy wszystkie informacje z ubiegłego do zakładki Historia na Dolnym Śląsku (O nas » Historia na Dolnym Śląsku).

Bank Pocztowy dla strażaków