:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

UWAGA – ZAWIESZENIE POSIEDZEŃ!

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 planowane na koniec marca Plenarne Posiedzenie Zarządu Krajowego NIE ODBĘDZIE SIĘ

Nadzwyczajna sytuacja powoduje, że w duchu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych członków i ich rodzin i wdrażając działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, konieczne stało się powstrzymanie od bezpośrednich spotkań członków Zarządu Krajowego do czasu wyeliminowania zagrożenia – niemożliwe stało się więc zwołanie w trybie przewidzianym w statucie Związku marcowego Plenarnego Posiedzenia ZK.
W ślad za tym – do odwołania – NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY posiedzenia Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych.

AKTUALNOŚCI

30.03.2020. Ustawa budżetowa podpisana. Podwyżki w PSP.

W dniu 30 marca 2020 r. Prezydent RP - Andrzej Duda złożył swój podpis pod ustawą budżetową na rok 2020, w której od 1 stycznia 2020 r. m.in. dla funkcjonariuszy PSP zwiększono kwotę bazową z 1.523,29 zł do 1.614,69 zł. W Państwowej Straży Pożarnej na tę podwyżkę rozdysponowana jest więc w pełni kwota 500 zł brutto, na którą składa się:

  • podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat),
  • wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat,
  • 1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat,
  • awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat,
  • przeszeregowania wynikające z obowiązującego od dnia 21 lutego 2020 r. Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2020 poz. 280) – średnio 4,18 zł na etat
Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

24.03.2020. Spotkanie w MSWiA – COVID-19 nie zagraża podwyżkom dla funkcjonariuszy

W dniu 24 marca 2020 r. w siedzibie MSWiA w Warszawie w odpowiedzi na inicjatywę Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbyło się spotkanie, którego głównym celem było omówienie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Relację ze spotkania przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».
Komunikat FZZSM z tego spotkania przeczytasz tutaj»

19.03.2020. Pismo skierowanie do struktur Związku w sprawie koronowirusa

Pismo w sprawie zachowania w najbliższym okresie szczególnej ostrożności i rozwagi w planowaniu i realizacji działań związkowych. Bardzo proszę o zapoznanie się z nim we wszystkich organizacjach terenowych. Pismo przeczytasz tutaj»

18.03.2020. Pismo skierowanie do Komendanta Głównego PSP

Pismo ZZS FLORIAN do Komendanta Głownego PSP w sprawie narażenia na koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 podczas służby, a także zabezpieczenia finansowego funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej objętych kwarantanną lub sprawujących osobistą opiekę nad małoletnimi dziećmi. Pismo przeczytasz tutaj»

17.03.2020. COVID-19 – informacja dla ubezpieczonych w programie PSP 2014

Zarząd Krajowy ZZS "Florian" z uwagi na otrzymywane zapytania w sprawie ochrony ubezpieczeniowej strażaków i pracowników PSP w związku z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 publikuje otrzymane w dniu dzisiejszym oficjalne stanowisko PZU Życie SA w sprawie odpowiedzialności i ochrony ubezpieczeniowej, którą objęte są osoby w ramach Programu Ubezpieczenia Grupowego PSP 2014.

Stanowisko PZU Życie SA przeczytasz tutaj»

13.03.2020. Pismo Komendanta Głównego PSP

Poniżej publikujemy odpowiedź Komendanta Głównego PSP na wystąpienie z 11 marca 2020 roku central związkowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Przeczytasz je tutaj»

11.03.2020. Wspólne wystąpienie związków zawodowych w sprawie koronawirusa

W związku z aktualną sytuacja związana z przypadkami wirusa SARS-CoV-2 w tym zadaniami realizowanymi przez strażaków PSP przewodniczący trzech central związkowych wystąpili do Komendanta Głównego PSP z pismem. Przeczytasz je tutaj»

Rada OPZZ ws. koronawirusa tutaj»

Co musisz wiedzieć o koronowirusie przeczytasz je tutaj»

3.03.2020. Podwyżki dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA

We wtorek 3 marca 2020 Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia umożliwiające podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia, w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. Podwyżki są rezultatem porozumienia zawartego 8 XI 2018 r. pomiędzy MSWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji. Środki na sfinansowanie podwyżek zostały ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020.

26.02.2020. Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych PSP

26 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie st. bryg. Andrzeja BARTKOWIAKA – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania było m.in.: uzgodnienie zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych od dnia 1 stycznia 2020 roku. W trakcie spotkania uzgodniono... czytaj tutaj».

20.02.2020. Rozporządzenia w sprawie uposażeń i stanowisk służbowych opublikowane

20 lutego 2020 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest tutaj».
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej jest tutaj».

14.02.2020. Sejm uchwalił budżet na 2020 r. – podwyżki coraz bliżej

14 lutego 2020 r. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2020 rok. Uchwalenie budżetu zbliża strażaków do momentu, w którym otrzymają podwyżki przewidziane w 2020 r. (ze skutkiem od 01.01.2020 r.) na postawie Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. zawartego przez związki zawodowe (w tym ZZS "Florian") z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, w wysokości uzgodnionej w dniu 23 grudnia 2019 r. z Komendantem Głównym PSP. Więcej na stronie Krajówki tutaj».

9.02.2020. Nowe Zarządzenie KG PSP w sprawie gospodarki transportowej

W dniu 30 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w poz. 3 zostało opublikowane Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Tekst Zarządzenia jest do pobrania tutaj».

7.01.2020. Informacja o podwyżkach w 2020 roku

W Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym m.in. wysłuchano informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji Porozumienia z 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych. MSWiA przedstawiło strukturę tegorocznych podwyżek. Podwyżki wynikać będą z dwóch czynników. Jednym będzie - pierwszy od 11 lat - wzrost kwoty bazowej z 1523,29 złotych do 1614,69 złotych zapisany w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Brakujące środki pochodzić będą ze wzrostu mnożników wielokrotności kwoty bazowej w poszczególnych formacjach. Projekty rozporządzeń Rady Ministrów MSWiA przesłało 31 grudnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o ujęcie w wykazie prac rządu. Co do zasady uposażenie funkcjonariuszy w 2020 r. wzrosnąć ma o 462 złote brutto, a brakujące 38 złotych (do kwoty uwzględnionej w Porozumieniu, tj. 500 zł) wynika ze zwiększenia nagrody rocznej w 2021 roku i konieczności zapewnienia na ten cel środków finansowych. Więcej informacji na stronie Krajówki tutaj».

Zakończyliśmy rok 2019 i przenieśliśmy wszystkie informacje z ubiegłego do zakładki Historia na Dolnym Śląsku (O nas » Historia na Dolnym Śląsku).

Bank Pocztowy dla strażaków