:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

Obowiązek informacyjny członków/kandydatów na członków Związku Zawodowego Strażaków „Florian” (RODO)

Pełny i aktualny tekst znajduje się na tej stronie w zakładce KONTAKT.

AKTUALNOŚCI

10.02.2023. Posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN.

W trakcie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego omówiono problemy w poszczególnych jednostkach PSP w naszym województwie. Poruszone zostało także zagadnienie podwyżek dla strażaków oraz funduszu nagrodowego na rok 2023. Za działalność na rzecz związku odnaczono kol. Renatę Gołaszewską.

6.02.2024. Oświadczenie przewodniczącego Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian”

Szanowni Członkowie Związku Zawodowego Strażaków „Florian”

W ostatnim czasie zauważyłem szkalowanie mojej osoby oraz funkcji, jaką pełnię jako Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Chciałbym zdecydowanie... całe oświadczenie przeczytasz tutaj».

6.02.2024. Komunikat Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian”

Na podstawie § 29 ust. 4 Statutu oraz Uchwały nr 2.Z.2024 Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” z dnia 29.01.2024 r. Prezydium Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” we Wrocławiu zwołuje na dzień 24 lutego 2024 roku na godzinę 15:00 w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nadzwyczajną Wojewódzką Konferencję Delegatów.

12.01.2024. Spotkanie w ramach Porozumienia „Inicjatywa”

W dniu 10 stycznia 2024 roku na zaproszenie Wojewódzkiego Zarządu ZZS „Florian” w Łodzi odbyło się w ramach Porozumienia „Inicjatywa” spotkanie jego sygnatariuszy, w którym uczestniczyło troje przedstawicieli prezydium DZW ZZS „Florian” we Wrocławiu. W czasie spotkania omówiono bieżącą problematykę dotycząca postępowania po złożonym skutecznie wniosku o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego. Jak wynika z faktów organy statutowe / krajowe związku nie zajęły stanowiska w tej sprawie. W związku z powyższym skierowano do organów krajowych związku pytania o treści, która jest tutaj».

4.01.2024. Informacja z posiedzenia Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian" z dnia 4 stycznia 2024 r.

W czwartek 4 stycznia 2024 r. w biurze Zarządu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Prezydium Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "Florian" we Wrocławiu.
W czasie posiedzenia Przewodniczący DZW ZZS Florian Aleksander Wesołowski przedstawił informację dotyczące:
1. Z uwagi na całkowity brak przepływu informacji odnośnie planowanych podwyżek wynagrodzeń na rok 2024 i kompletny zastój w przekazywaniu istotnych informacji o działalności naszego związku do Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych ze strony Zarządu Krajowego, a także zaniechanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, Prezydium postanowiło zareagować i zwołać posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego na dzień 29 stycznia 2024 roku.
2. Dokonano oceny i omówiono realizację zadań z zakresu dystrybucji kart paliwowych ORLEN oraz przekazywania sprawozdań organizacyjnych przez Zarządy Terenowe na dzień 31 grudnia 2023 roku.
3. Omówiono ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Kwota, którą możemy aktualnie odliczyć została podniesiona i wynosi 840 zł. 
4. Wiceprzewodnicząca DZW ZZS Florian Anna Łyskawińska przedstawiła plan budżetu Zarządu Wojewódzkiego na 2024r., który po dyskusji został zaakceptowany przez członków Prezydium.
5. Podjęto uchwałę o wyborze na wakujące stanowisko Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego kol. Marka Kickę.

Zakończyliśmy rok 2023 i przenieśliśmy wszystkie informacje z ubiegłego do zakładki Historia na Dolnym Śląsku (O nas » Historia na Dolnym Śląsku).

Bank Pocztowy dla strażaków