:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

UWAGA – ZAWIESZENIE POSIEDZEŃ!

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ

Nadzwyczajna sytuacja powoduje, że w duchu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych członków i ich rodzin i wdrażając działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, konieczne stało się powstrzymanie od bezpośrednich spotkań członków Zarządu Krajowego (w tym Plenarnego Posiedzenia ZK) do czasu wyeliminowania zagrożenia.
W ślad za tym – do odwołania – NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY posiedzenia Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych.

AKTUALNOŚCI

16.04.2021. Projekt rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. MSWiA wprowadza m.in. dodatek funkcyjny

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” otrzymał do zaopiniowania w trybie art. 19 ustawy o związakach zawodowych projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W projekcie zawarte są zmiany polegającem m.in. na wprowadzeniu – obok obecnie istniejących dodatków do uposażenia funkcjonariuszy –dodatków funkcyjnych.

Więcej informacji przeczytacie tutaj».

29.03.2021. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

W czasie posiedzenia Zarząd Krajowy:

  • przyjął sprawozdanie z wykonania planu budżetu za rok 2020,
  • uchwalił plan budżetu na rok 2021,
  • zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz wynikami kontroli przeprowadzonej za rok 2020. Na podkreślenie zasługuje to, że kontrola, która dotyczyła dysponowania i zarządzania majątkiem oraz funduszami Związku, prowadzenia gospodarki finansowej, realizacji podjętych uchwał oraz prowadzenia bieżącej działalności, w tym prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej Związku za rok 2020 nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu Krajowego oraz Prezydium ZK ZZS „Florian”.
  • zapoznał się z działalnością podejmowaną przez Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego oraz planami działań na rok 2021, a także inicjatywami przygotowywanymi na najbliższe miesiące.

Więcej informacji z posiedzenia przeczytacie tutaj».

19.02.2021. ++ Zmarł nasz Kolega Strażak-Związkowiec Grzegorz Tchórzewski ++

Z głębokim smutkiem i żalem w poczuciu ogromnej straty żegnamy zmarłego w dniu 19 lutego 2021 r. naszego Kolegę ogniomistrza ś.p. Grzegorza Tchórzewskiego.

Odszedł człowiek, który przez lata służby pełnionej w strukturach Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wyróżniał się ofiarnością i zaangażowaniem. Wielokrotnie brał udział w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Prezentowana przez Niego postawa, ofiarność i poświęcenie w niesieniu pomocy stanowiły przejaw szczególnego rodzaju strażackiej solidarności i odpowiedzialności.

Poprzez członkostwo w Związku Zawodowym Strażaków „FLORIAN” włączył się w społeczną działalność na rzecz braci strażackiej. Wybrany na zastępcę przewodniczącego Zarządu Terenowego we Wrocławiu, pełnił funkcję przewodniczącego w swej macierzystej jednostce ratowniczo-gaśniczej ciesząc się zaufaniem i szacunkiem kolegów. Niósł w sobie ogromną życzliwość wobec drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, oddany przyjaciel i wzorowy strażak.

W tym szczególnym momencie łączymy się w bólu z Najbliższymi śp. Grzegorza. W imieniu braci strażackiej zrzeszonej w Związku Zawodowym Strażaków „FLORIAN” pogrążonej w smutku Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Grzesiu, spoczywaj w pokoju!
R.I.P.

Zmarł nasz Kolega Strażak-Związkowiec Grzegorz Tchórzewski

19.02.2021. Posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

W dniach 18–19 lutego 2021 r. w biurze Zarządu Krajowego ZZS „Florian” w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian". Podczas posiedzenia pracowała również powołana przez Prezydium trzyosobowa komisja, która przygotowuje propozycje aktualizacji regulaminu przyznawania pomocy finansowej dla członków ZZS „Florian” z budżetu Zarządu Krajowego. Więcej infromacji z posiedzenia przeczytacie tutaj».

11.02.2021. Wspólne wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów

Przewodniczący trzech central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej skierowali wspólne wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dotyczące ustanowienia nowego programu rozwoju dla służb mundurowych. Analogiczne w treści wystąpienia zostały również skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. Treść wystąpienia przeczytacie tutaj».

28.01.2021. Spotkanie zespołu roboczego ws. nowego wzoru umundurowania

W dniu 27.01.2021 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, którego zadaniem jest opracowanie wymagań jakościowych i norm należności nowego umundurowania planowanego do wprowadzenia do użytkowania w Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół pracował pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztofa Hejduka. Członkowie zespołu zapoznali się z dokumentacją, dokonali analizy parametrów technicznych oraz walorów ergonomicznych ubrań, w tym zgodności z przyjętą koncepcją nowych przedmiotów umundurowania.

Aktualnie w fazie końcowej są prace nad projektem rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków PSP.

 

Opracowanie: Zespół Prasowy KG PSP Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego (mat. ze strony internetowej ZK ZZS „FLORIAN”).

18.01.2021. Zespoły terenowe ZER MSWiA

Zarząd Krajowy ZZS „FLORIAN” przekazuje poniżej informacje dotyczące dostępnych form kontaktu oraz lokalizacji Terenowych Zespołów ZER MSWiA. Z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2/COVID-19 szczególnie ważne jest wykorzystywanie zdalnych form kontaktu. Niezbędne informacje » publikujemy w piśmie Dyrektor ZER MSWiA skierowanym do Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

Zakończyliśmy rok 2020 i przenieśliśmy wszystkie informacje z ubiegłego do zakładki Historia na Dolnym Śląsku (O nas » Historia na Dolnym Śląsku).

Bank Pocztowy dla strażaków