:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

Obowiązek informacyjny członków/kandydatów na członków Związku Zawodowego Strażaków „Florian” (RODO)

Pełny i aktualny tekst znajduje się na tej stronie w zakładce KONTAKT.

AKTUALNOŚCI

20.05.2022. Prace zespołu KG PSP z udziałem przedstawiciela ZZS „Florian”

W strukturach KG PSP działa kolejny już zespół z udziałem przedstawiciela Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Decyzją Nr 22 z 2022 r. został powołany zespół do opracowania zaleceń dotyczących czyszczenia odzieży dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z zanieczyszczeń chemicznych powstałych podczas pożaru, w którego skład wchodzi mł. bryg. Artur Barnaś – członek i funkcyjny ZZS „Florian” pełniący służbę w KM PSP w Tarnobrzegu na stanowisku Dowódca Zmiany.

Więcej na stronie ZK»

4.05.2022. Dzień Strażaka

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZZS FLORIAN dziękuje Strażakom za codzienny trud i ofiarną służbę na rzecz społeczeństwa.

Wracajcie szczęśliwie do domu po każdej akcji!

 

Dzień Strażaka

29.04.2022. Wybory w ZT Oława

29 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Oławie (JRG Jelcz-Laskowice). Przewodniczącym został kol. Aleksander Wesołowski, a wiceprzewodniczącymi kol. Krzysztof Kulon i Henryk Rawski. Gratulujemy!

28.04.2022. Wybory w ZT Lwówek Śląski

28 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Lwówku Śląskim. Przewodniczącym został kol. Paweł Janicki, a wiceprzewodniczącymi kol. Adam Pawłowicz i Marek Zawada. Gratulujemy!

20.04.2022. Wybory w ZT Strzelin

20 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Strzelinie. Przewodniczącym został kol. Marek Dobrowolski, a wiceprzewodniczącymi kol. Jarosław Dobrowolski i Łukasz Bochorodycz. Gratulujemy!

19.04.2022. Wybory w ZT Lubań

19 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Lubaniu. Przewodniczącym został kol. Roman Traczyk, a wiceprzewodniczącymi kol. Marek Kret i Mariusz Kurela. Gratulujemy!

15.04.2022. Wybory w ZT Kamienna Góra

15 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Kamiennej Górze. Przewodniczącym został kol. Krzysztof Cisowski, a wiceprzewodniczącymi kol. Adrian Książek i Sebastian Zawierucha. Gratulujemy!

10.04.2022. Wybory w ZT Milicz

10 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Miliczu. Przewodniczącym został kol. Sławomir Kołodziej, a wiceprzewodniczącymi kol. Krzysztof Dobroszczyk i Lidia Zakrzewska. Gratulujemy!

8.04.2022. Wybory w ZT przy KW PSP Wrocław

8 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KW PSP we Wrocławiu. Przewodniczącą została kol. Anna Łyskawińska, a wiceprzewodniczącym kol. Alexandros Mawromatis. Gratulujemy!

7.04.2022. Wybory w ZT przy KM PSP Wrocław

7 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KM PSP we Wrocławiu. Przewodniczącą została kol. Izabella Meksi-Mawromatis, a wiceprzewodniczącymi kol. Marcin Kos i Adam Smolak. Gratulujemy!

30.03.2022. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

30 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, w którym wzięli udział nadbryg. Krzysztof Hejduk – Zastępca Komendanta Głównego PSP oraz st. bryg. Rafał Adamiec – doradca Komendanta Głównego PSP.

W czasie posiedzenia Zarząd Krajowy zgodnie z obowiązującym statutem i terminami w nim zawartymi m.in.:

  • przyjął sprawozdanie z wykonania planu budżetu za rok 2021,
  • uchwalił plan budżetu na rok 2022,
  • zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR) oraz wynikami kontroli przeprowadzonej za rok 2021; kontrola KKR dotyczyła dysponowania i zarządzania majątkiem oraz funduszami Związku, prowadzenia gospodarki finansowej, realizacji podjętych uchwał oraz prowadzenia bieżącej działalności, w tym prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej Związku za rok 2021. W czasie kontroli KKR nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu Krajowego oraz Prezydium ZK ZZS „Florian”,
  • zapoznał się z działalnością podejmowaną przez Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego – tj. za pierwszy kwartał 2022 r.

Podczas spotkania z Kierownictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej m.in. poruszono poniższe tematy:

  • realizacja porozumienia z 24.09.2021 r. w części dotyczącej podwyżek,
  • aktualna sytuacja strażaków PSP oraz wyzwania w naszej formacji, w tym w szczególności związane z działaniami w ramach masowej migracji mieszkańców Ukrainy

Więcej na stronie ZK»

30.03.2022. Wybory w ZT Polkowice

30 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Polkowicach. Przewodniczącym został kol. Ernest Opiłka, a wiceprzewodniczącymi kol. Rafał Szorc i Paweł Pankiewicz. Gratulujemy!

29.03.2022. Wybory w ZT Kłodzko

29 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Kłodzku. Przewodniczącym został kol. Tomasz Ferenc, a wiceprzewodniczącymi kol. Renata Gołaszewska, Sylwester Mendel i Sebastian Gut. Gratulujemy!

29.03.2022. Wybory w ZT Jawor

29 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Jaworze. Przewodniczącym został kol. Paweł Baczmański, a wiceprzewodniczącym kol. Dawid Potocki. Gratulujemy!

28.03.2022. Wybory w ZT Złotoryja

28 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Złotoryi. Przewodniczącym został kol. Ryszard Wrutniak, a wiceprzewodniczącymi kol. Grzegorz Szczepanowski i Marcin Łysiak. Gratulujemy!

23.03.2022. Wybory w ZT Zgorzelec

23 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Zgorzelcu. Przewodniczącym został kol. Grzegorz Buczkowski, a wiceprzewodniczącymi kol. Daniel Konieczny i Rafał Mesjasz. Gratulujemy!

18.03.2022. Wybory w ZT Jelenia Góra

18 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KM PSP w Jeleniej Górze. Przewodniczącym został kol. Tadeusz Rybka, a wiceprzewodniczącym kol. Adrian Włodarczak. Gratulujemy!

17.03.2022. Wybory w ZT Trzebnica

17 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Trzebnicy. Przewodniczącym został kol. Marcin Styrcz, a wiceprzewodniczącymi kol. Jan Jeleń i Radosław Maśkiewicz. Gratulujemy!

11.03.2022. Wybory w ZT Lubin

11 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Lubinie. Przewodniczącym został kol. Stanisław Sędzikowski, a wiceprzewodniczącym kol. Tomasz Rybarczyk. Gratulujemy!

28.02.2022. Ukraina w ogniu wojny, apel o pomoc!

Ukraińscy strażacy trwają na posterunku prowadząc działania ratowniczo-gaśnicze w czasie, kiedy ukraińscy żołnierze odpierają rosyjską inwazję. Strażacy prowadzą te działania praktycznie na linii frontu, w bardzo trudnych warunkach pomagając nieraz pod ostrzałem, tym samym narażając bezpośrednio swoje zdrowie i życie jak nigdy dotąd.

W Polsce na terenie całego kraju zostały uruchomione liczne zbiórki sprzętu i pomocy dla ukraińskich strażaków przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, a także wiele kanałów pomocy dla ludności cywilnej, w tym ewakuującej się z terenów objętych działaniami wojennymi.

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku, jego członków oraz sympatyków o czynne zaangażowanie się w udzielanie w każdej możliwej formie wsparcia. Przy tak dużej liczbie inicjatyw tylko od naszej chęci zależy czy i w jakiej formie udzielimy potrzebnej pomocy. Nie bądźmy obojętni wobec ogromu tragedii narodu ukraińskiego, solidarność w tych dramatycznych chwilach jest naszym wspólnym obowiązkiem i nakazem moralnym. Prosimy jednocześnie szczególnie w przypadku czynnego udziału w zbiórkach pieniężnych, aby dokonać niezbędnej weryfikacji.

Jednocześnie Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” zainicjował aktywne działania, aby udzielić wsparcia ewakuującym się z Ukrainy rodzinom strażaków, którzy pozostali w kraju i realizują zadania służbowe.

Jesteśmy przekonani, że pewność, że rodzina strażaka jest bezpieczna oraz objęta najlepszą możliwą opieką przyczyni się do skupienia się tyko na działaniach ratowniczych oraz własnym bezpieczeństwie. W ramach udzielanej pomocy prowadzone są działania pełnego zabezpieczenia pilnych potrzeb bytowych i zapewnienia środków do egzystencji dla zidentyfikowanych rodzin ukraińskich strażaków.

W jedności siła!

Krzysztof Oleksak, Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

21.02.2022. Spotkanie przewodniczących central związkowych działających w PSP z kierownictwem PSP

21 lutego 2022 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem spotkania było omówienie rozdziału środków finansowych na podwyżki uposażeń pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej oraz podpisanie zasad rozdziału środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju w 2022 roku. Więcej przeczytacie tutaj»

11.02.2021. ++ Pożegnaliśmy st. kpt. w st. spoczynku Władysława Czerniatowicza, naszego kolegę-związkowca, jednego z pierwszych przewodniczących ZZS „FLORIAN” na Dolnym Śląsku ++

Z głębokim smutkiem i żalem w poczuciu ogromnej straty na cmentarzu w Oleśnicy pożegnaliśmy zmarłego w dniu 6 lutego 2022 r. naszego Kolegę st. kpt. ś.p. Władysława Czerniatowicza.

Odszedł człowiek, który przez lata służby pełnionej w strukturach Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (w tym w latach 1998–2002 na stanowisku Komendanta Miejskiego) wyróżniał się ofiarnością i zaangażowaniem. Wielokrotnie brał udział w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Prezentowana przez Niego postawa, ofiarność i poświęcenie w niesieniu pomocy stanowiły przejaw szczególnego rodzaju strażackiej solidarności i odpowiedzialności.

Poprzez członkowstwo w Związku Zawodowym Strażaków „FLORIAN” włączył się w społeczną działalność na rzecz braci strażackiej. Wybrany na zastępcę przewodniczącego Zarządu Terenowego we Wrocławiu, pełnił funkcję przewodniczącego w swej macierzystej jednostce ratowniczo-gaśniczej ciesząc się zaufaniem i szacunkiem kolegów. Niósł w sobie ogromną życzliwość wobec drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, oddany przyjaciel i wzorowy strażak.

W tym szczególnym momencie łączymy się w bólu z Najbliższymi śp. Władysława. W imieniu braci strażackiej zrzeszonej w Związku Zawodowym Strażaków „FLORIAN” pogrążonej w smutku Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Spoczywaj w pokoju!

Pożegnaliśmy st. kpt. w st. spoczynku Władysława Czerniatowicza

9.02.2022. Podwyżki uposażeń strażaków PSP

9 lutego 2022 r. opublikowano rozporządzenie MSWiA z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 334), które wprowadza uzgodnione w 2021 r. z MSWiA oraz KG PSP przez centrale związków zawodowych podwyżki. Wzrost uposażeń w równej kwocie przewidziany został w dodatku za stopień służbowy. 10 lutego 2022 rozporządzenie MSWiA weszło w życie. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r. Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj»

4.02.2022. Wybory w ZT Wołów

4 lutego 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Wołowie. Przewodniczącym został kol. Marcin Michułka, a wiceprzewodniczącym kol. Krzysztof Zieniuk. Gratulujemy!

23.01.2022. Wybory w ZT Wałbrzych

23 stycznia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KM PSP w Wałbrzychu. Przewodniczącym został kol. Dawid Chuchra, a wiceprzewodniczącymi kol. Dominik Adamczyk i Łukasz Cichowski. Gratulujemy!

18.01.2022. Wiceminister Maciej Wąsik spotkał się z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych MSWiA

Dodatki motywacyjne, stażowe, funkcyjne i służbowe funkcjonariuszy, kwestie świadczeń mieszkaniowych oraz szczegóły dotyczące powołania zespołu, składającego się z przedstawicieli resortu i strony społecznej były głównymi tematami wtorkowego (18 stycznia br.) spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

Podczas spotkania uzgodniono, że będzie dwóch współprzewodniczących zespołu. Ze strony rządowej będzie to Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA, natomiast ze strony społecznej - Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Więcej tutaj»

18.01.2022. Ruszają prace Zespołu MSWiA

Pierwsze spotkanie Zespołu powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego na mocy porozumienia z dnia 24 września 2021 r. Zespół zajmie się analizą ustaw pragmatycznych pod kątem modyfikacji zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz tzw. dodatku stażowego. Chodzi o wypracowanie rozwiązań zachęcających funkcjonariuszy do pozostania jak najdłużej w służbie. Więcej tutaj»

12.01.2022. Posiedzenie Prezydium Federacji ZZSM

Głównymi tematami posiedzenia Prezydium Federacji ZZSM, które odbyło się w Warszawie 12 stycznia, były: aktualna sytuacja w służbach mundurowych związanej z wprowadzeniem tzw. „Polskiego Ładu” i wdrażania porozumień zawartych przez poszczególne związki zawodowe z właściwymi ministrami. Więcej tutaj»

6.01.2022. Będzie korekta „Polskiego Ładu” dla strażaków!

Jest reakcja rządu na działania związków zawodowych służb mundurowych wyrażone w stanowisku Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 23 grudnia 2021 roku. Więcej tutaj»

23.12.2021. Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie „Polskiego Ładu”

Przeczytasz tutaj»

Zakończyliśmy rok 2021 i przenieśliśmy wszystkie informacje z ubiegłego do zakładki Historia na Dolnym Śląsku (O nas » Historia na Dolnym Śląsku).

Bank Pocztowy dla strażaków