:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

HISTORIA
POCZĄTKI ZZS FLORIAN W POLSCE

Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN został założony 21 stycznia 1993 r. przez grupę 10 strażaków z województwa warszawskiego. Komitet Założycielski tworzyli koledzy: Piotr Kołodziński, Janusz Kwaszczyński i Marek Dudek.

Asp. sztab. Piotr Kołodziński z ochroną przeciwpożarową związał się już w roku 1965. Działalność związkową rozpoczął 18 IX 1989 r. zostając Przewodniczącym Koła Zakładowego NSZZ "Solidarność" w Legionowie. 21 stycznia 1993 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego ZZS FLORIAN, a od 17 marca 1993 r. do 23 lutego 2005 był przewodniczącym Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku OSP, Złotym Medalem Za

Zasługi dla Pożarnictwa i Medalem 10-lecia ZZS FLORIAN.

17 marca 1993 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN i jego Statut.

Pozostaje pytanie - dlaczego przy już działających w PSP dwóch związkach zawodowych założyliśmy trzeci? Wyszliśmy z założenia, że nam wszystkim jako pracobiorcom potrzebny jest silny związek zawodowy i jeżeli nie można doprowadzić do jedności dwóch związków założymy trzeci, który być może zintegruje nasze środowisko zawodowe. Ponadto uważaliśmy, że o strażakach decydować mają sami strażacy, a nie inne osoby pełniące rolę instytucji nadrzędnych o aspiracjach politycznych. W nazwie odstąpiliśmy od powszechnie stosowanej formy "niezależny samorządny" - niezależni i samorządni jesteśmy w działaniu uznając tylko interesy naszych członków, dobro służby i obowiązujące prawo. Nie znaczy to jednak że Związek załatwi każdą sprawę - stwierdzenie takie byłoby po prostu kłamstwem. Jako Związek możemy podjąć każdą sprawę, nie możemy jednak gwarantować pozytywnego jej załatwienia - pewne dziedziny są poza naszymi uprawnieniami.

Uchwałą Prezydium OPZZ z 3 kwietnia 2001 r. Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN został przyjęty do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Funkcję Przewodniczącego Zarządu Krajowego w poprzednich kadencjach pełnili Koledzy Piotr Kołodziński oraz Wiesław Puchalski. Obecnie Przewodniczącym Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN jest Krzysztof Oleksak.

15 LAT ZZS FLORIAN

W dniach 19-20 V 2008 r. w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "KROKUS" w Mielnie-Unieściu odbyły się krajowe obchody 15-lecia powstania ZZS FLORIAN, podczas których wręczone zostały niżej wymienione odznaczenia:

Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

- Alina Wnęk

Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

- Halina Lindmajer

- Piotr Mikołajczyk

- Grzegorz Święch

- Krzysztof Kulon

Dyplomy KG PSP:

- Aleksander Wesołowski

- Marek Kicka - Andrzej Bałucki

- Arkadiusz Delikatny

- Jacek Gębka

- Stanisław Sędzikowski

Piotr Kołodziński

Pierwszy Przewodniczący

Zarządu Krajowego

ZZS Florian

Podpisanie dokumentów rejstracyjnych w sądzie

(od lewej: sędzia Anna Borkowska, Janusz Kwaszczyński,

Piotr Kołodziński

i Marek Dudek).