:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

Aleksander Wesołowski Przewodniczący

Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

 

Dariusz Jagodziński Wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Marek Kicka Wiceprzewodniczący,

Sekretarz

Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Anna Łyskawińska Wiceprzewodnicząca Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Alexandros Mawromatis Wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Stanisław Sędzikowski Wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Alina Wnęk Wiceprzewodnicząca,

Skarbnik

Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN alinawnek10@o2.pl

KOMISJA REWIZYJNA

Halina Lindmajer

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Dorota Wieczorek

Wiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Wojciech Włodarczyk
Sekretarz
Komisji Rewizyjnej

Beata Dróżdż

Członek
Komisji Rewizyjnej

Rafał Tepper
Członek
Komisji Rewizyjnej

Adrian Włodarczyk

Członek
Komisji Rewizyjnej