:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

 

Aleksander Wesołowski Przewodniczący

Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Marek Kicka Wiceprzewodniczący

Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Anna Łyskawińska Wiceprzewodnicząca Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Izabella Meksi-Mawromatis Wiceprzewodnicząca Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Stanisław Sędzikowski Wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Alina Wnęk Wiceprzewodnicząca

Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

KOMISJA REWIZYJNA

Halina Lindmajer

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Patrycja Bruś

Sekretarz
Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Galasiński
Członek
Komisji Rewizyjnej

Henryk Rawski

Członek
Komisji Rewizyjnej