:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

Aleksander Wesołowski Przewodniczący

Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Alina Wnęk Wiceprzewodnicząca,

Skarbnik

Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN alinawnek10@o2.pl

Marek Kicka Wiceprzewodniczący,

Sekretarz

Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Dorota Wieczorek Wiceprzewodnicząca,

Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN
wieczorek-dorota@wp.pl

Stanisław Sędzikowski Wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Dariusz Jagodziński Wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

KOMISJA REWIZYJNA

Halina Lindmajer

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Magdalena Wieczorek

Wiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Łukasz Strzelec
Sekretarz
Komisji Rewizyjnej