:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

KOMUNIKATY FEDERACJI ZZSM

25.01.2018. W czwartek 25 stycznia na terenie Sejmu RP przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (w tym Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian) spotkali się z Przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiuszem Czartoryskim. Komunikat ze spotkania przeczytasz tutaj».

11.01.2018. List gratulacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z okazji objęcia przez niego urzędu połączony z prośbą o pilne spotkanie przeczytasz tutaj».

10.01.2018. W środę 10 stycznia na terenie Sejmu RP przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (w tym Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian) uczestniczyli w spotkaniach z reprezentantami Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Klubu Poselskiego Kukiz'15 a także Koła Poselskiego Wolni i Solidarni.

Celem spotkań było omówienie najistotniejszych problemów nurtujących środowisko służb mundurowych oraz przedstawienie propozycji zmian, które istotnie wpłyną na sytuację już służących funkcjonariuszy oraz zachęcą nowych kandydatów do wstępowania do służb.

Więcej informacji i zdjęć tutaj».

6.04.2017. Wniosek Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Premier Beaty Szydło w sprawie utworzenia przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych. Więcej się czytając wniosek».

23 lutego 2017 roku w biurze Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej. ... czytaj więcej na stronie naszej Krajówki». Komunikat Federacji jest tutaj».

Stanowisko i komunikat Federacji ZZSM z 30 listopada 2016! Więcej przeczytasz tutaj » i tutaj »

W dniu 5 października 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Komunikat przeczytasz tutaj »

Rekomendacje przedstawicieli związków zawodowych do projektu ustawy modernizacyjnej odczytane 4 VIII 2016 r. na posiedzeniu grupy roboczej i przekazane za pośrednictwem Pani Anny Rodek na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ... czytaj więcej »

Odpowiedź z 22 września 2016 wiceministra spraw wewnętrznych Jarosława Zielińskiego w sprawie ustawy modernizacyjnej przeczytasz tutaj »

Komunikat Federacji ZZSM z 14 września 2016 przeczytasz tutaj »
Pismo Rady Federacji do Premier przeczytasz tutaj » oraz dementi Ministra Błaszczaka w sprawie emerytur mundurowych przeczytasz tutaj »

Komunikat Protestacyjny Służb Mundurowych - czytaj więcej».

Komunikat z posiedzenia Federacji ZZSM

ZK ZZS FLORIAN prosi o kontynuowanie działań, które zostały określone we wcześniejszych decyzjach, najlepiej w koordynacji ze strukturami wojewódzkimi Federacji. Wspólna manifestacja służb mundurowych, o której mowa w komunikacie (czytaj komunikat») odbędzie się w pierwszej połowie października, więc można rozpoczynać przygotowania organizacyjne. Spotkanie z szefową MSW T. Piotrowską przesunięte jest na 22 września (sytuacja z uchodźcami).

Apel Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w związku z brakiem gwarancji wzrostu płac w sprawie wysyłania listu do Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz przeczytasz tutaj». Wzór listu do wysłania do Premier Ewy Kopacz przeczytasz tutaj». Zapisz go na dysku, uzupełnij, wydrukuj, podpisz i wyślij. Sprawa jest bardzo ważna i pilna - prosimy o rozpropagowanie ww. materiałów wśród naszych członków i strażaków.

Decyzja Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów o przeprowadzeniu 23 lipca 2015 pikiety w Warszawie - zobacz komunikat».
3 czerwca 2015. Pismo Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Kolegów Przewodniczących z prośbą o wsparcie inicjatywy protestacyjnej - zobacz komunikat».
20 maja 2015. Odbyło się spotkanie Prezydiów Federacji ZZ Służb Mundurowych z Panią Minister Spraw Wewnątrznych Teresą Piotrowską - zobacz komunikat». Po spotkaniu Federacja przyjęła plan działania na najbliższe miesiące - zobacz komunikat».
13 kwietnia 2015. Odbyło się posiedzenie Dolnośląskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, na którym powołano Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych województwa dolnośląskiego - zobacz komunikat o powołaniu Komitetu Protestacyjnego».
Powołanie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych - zobacz pismo NSZZ Policjantów».
10 lutego 2015 roku odbyło się spotkanie z Minister Teresą Piotrowską - zobacz komunikat ze spotkania» oraz List do Pani premier Ewy Kopacz (list przeczytasz tutaj»).
Komunikat Federacji z 15 stycznia 2015 r. o poparciu protestu górnikówi i o projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Policji, SG i Państwowej Straży Pożarnej - zobacz komunikat».
Komunikat Federacji z 14 listopada 2014 r. o spotkaniu Komitetu Inicjatywu Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej - zobacz komunikat».
Komunikat Federacji z 28 sierpnia 2014 r. o posiedzeniu podkomisji sejmowej do rozpatrzenia projektu ustawy o komisjach lekarskich - zobacz komunikat».
Projekt rozporządzenia MSW w sprawie wykazu chorób pozostających w związku z pełnieniem służby oraz sposobu ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, SG, Państwowej Straży Pożarnej i BOR. Prosimy o przekazanie uwag i ewentualnych propozycji do ww. projektu do 2 marca 2014 r.. Ta lista może dotyczyć (prawdopodobnie) obecnie pracujących oraz przyszłych i obecnych emerytów... zobacz art._29_ust._2_-_wykazy_MSW», zobacz pismo_do_zz_1-13_proj._aktu_wykonawczego», zobacz zal_nr_1_do_art._29_ust._2», zobacz zal_nr_2_do_art._29_ust._2».
L-4 zostało przegłosowane! Jak głosowali senatorowie... zobacz »
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 10 lutego 2014 r. zobacz więcej »
5 lutego 2014 roku w Sejmie RP na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych nastąpiło rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu odszkodowawczym, przysługującym w razie wypadku lub choroby, pozostających w związku ze służbą (druk nr 1499) zobacz więcej »
Federacja Służb Mundurowych prosi się o zgłaszanie osób, które zostały objęte dyspozycją art. 15a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zobacz więcej »
Decyzja o pikiecie 19 lutego pod Sejmem RP zobacz więcej »

Sprawa L-4:

Komunikat Federacji z 31 stycznia 2014 po posiedzeniu Senackiej Komisji Obrony Narodowej w sprawie ustawy L-4, które odbyło się 30 I 2014 czytaj więcej »

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu RP do ustawy o zmianie L-4 z 29 I 2014 czytaj więcej »

Decyzja Federacji z 29 stycznia 2014 o przeprowadzeniu ogólnopolskiej akcji informującej jak poszczególni posłowie głosowali w sprawie obniżenia świadczeń służbom mundurowym podczas L-4... czytaj więcej »

Lista posłów z Dolnego Śląska głosujących za obniżeniem świadczeń służbom mundurowym podczas L-4 jest tutaj » NIE ZAPOMNIJMY O NICH PODCZAS WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, SAMORZĄDU i WYBORÓW DO SEJMU!

Komunikat Federacji z 28 stycznia 2014 po spotkaniu FZZ Służb Mundurowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych... czytaj więcej »

Kancelaria Sejmu odmawia służbom mundurowym wstępu na galerię sejmową podczas III czytania projektu ustawy o L-4 w dniu 24 stycznia 2013!

 

W dniu 22 stycznia przedstawiciele służb sundurowych byli w Sejmie w trakcie debaty o zasadach L-4. Bardzo przemawiający i sugestywny komunikat do przeczytania tutaj (na stronie Policjantów).

Komunikaty Federacji:

- Komunikat z posiedzenia Federacji w dniu 26.11.2013 ... - czytaj więcej »

- Pismo do Pani Marszałek Sejmu z 26.11.2013 ... - czytaj więcej »

- Pismo do Przewodniczącego Komisji Spraw Wewnętrznych Sejmu z 26.11.2013 ... - czytaj więcej »

24 września 2013 roku na terenie Sejmu RP odbyły się spotkania reprezentantów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych najpierw z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz później z przedstawicielami Klubu Poselskiego Ruchu Palikota ... - czytaj więcej »
Komunikat Federacji ZZSM ze spotkania z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, które miało miejce 12 września 2013 r. - czytaj więcej »
Komunikat Federacji ZZSM z ustaleniami dotyczącymi manifestacji służb mundurowych 11 września 2013 r. - czytaj więcej »

Pisma Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 5 września 2013 r. do ministrów:

- Sienkiewicza ... czytaj więcej »

- Biernackiego ... czytaj więcej »

Petycja Federacji z 27 sierpnia do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz z prośbą o odrzucenie procedowanej zmiany ustawy o zmianie ustawy o służbach mundurowych ... czytaj więcej »

Jest już decyzja FZZSM o przeprowadzeniu 27 sierpnia 2013 r. przed gmachem Sejmu RP pikiety w trakcie wysłuchania publicznego projektu dydaktycznego "L-4". Mają brać w niej udział członkowie Zarządów Wojewódzkich i Krajowych poszczególnych związków ... czytaj więcej »

Informacje o spotkaniU z ministrem Sienkiewiczem (19 lipca 2013):

- agenda spotkania MSW-FZZSM z 19.07.2013 r. ... czytaj więcej »

- komunikat MSW 19.07.2013 r. ... czytaj więcej »

- Federacja - tematy ... czytaj więcej »

Informacje ze spotkań (10 i 11 lipca 2013) Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z:

- klubem parlamentarnym Solidarna Polska ... czytaj więcej »

- klubem parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość ... czytaj więcej »

- z Parlamentarnym Zespołem ds. Służb Mundurowych ... czytaj więcej »

Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 26 czerwca 2013 na list do premiera D. Tuska o zawieszeniu przez centrale związkowe udziału w pracach Komisji Trójstronnej... czytaj więcej »

List do premiera D. Tuska z 26 czerwca 2013 o tym, że trzy reprezentatywne centrale związków zawodowych: OPZZ, NSZZ Solidarność i Forum ZZ zawieszają swój udział w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz wszystkich Trójstronnych Zespołach Branżowych oraz domagają  się natychmiastowego ustąpienia z funkcji przewodniczącego Trójstronnej Komisji Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz jego dymisji z urzędu ministra pracy i polityki społecznej... czytaj więcej »

Komunikat Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie zawieszenia udziału w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych... czytaj więcej »

Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie ataków na związki zawodowe... czytaj więcej »

Żądania służb mundurowych ... czytaj więcej »

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Dolnośląskiego o powołaniu 24 czerwca 2013 Komitetu Protestacyjnego... czytaj więcej »

W dniu 14 czerwca 2013 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Po zapoznaniu się z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych (...) Z dniem 17 czerwca 2013 r. Federacja ZZSM postanawia oglosić pierwszy etap akcji protestacyjnej ... czytaj więcej »

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie L4 z 12 czerwca 2013 ... czytaj więcej »

Dwa pisma Federacji ZZSM z 4 czerwca 2013: komunikat Federacji czytaj więcej » oraz list do Premiera Donalda Tuska ... czytaj więcej »

Stanowisko Federacji w sprawie projektu ustawy o komisjach lekarskich, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funcjonariuszy m.in. PSP... czytaj więcej »

AKCJA PROTESTACYJNA przeciw likwidacji SUDECKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ w Kłodzku... czytaj więcej »

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 15 stycznia 2013 roku... czytaj więcej »

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 15 stycznia 2013 roku... czytaj więcej »

komunikat