:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
SŁUŻB MUNDUROWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU

Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Aleksander Wesołowski
- przewodniczący
dolnoslaski@zzsflorian.pl

 

Piotr Malon

- przewodniczący
nszzpwrocław@o2.pl

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Pracowników Pożarnictwa
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
Justyna Michalczyk-Rzępała

Alicja Stopczańska

- przewodnicząca

a.stopczanska@kmpsp.wroclaw.pl

 

Piotr Pilski

- przewodniczący (tel. 607 483 725)
?@nszzfipw.org.pl