:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

Obowiązek informacyjny członków/kandydatów na członków Związku Zawodowego Strażaków „Florian” (RODO)

Pełny i aktualny tekst znajduje się na tej stronie w zakładce KONTAKT.

AKTUALNOŚCI

20.06.2024. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

W czwartek 20 czerwca br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”. W zebraniu uczestniczyli: Komendant Główny PSP nadbryg. Mariusz Feltynowski oraz Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Paweł Frysztak. W trakcie posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 • dodatek wprowadzający do służby,
 • zdementowano plotki o rzekomym zabieraniu dodatków do uposażenia, w szczególności świadczenia 15+,
 • stan zaawansowania prac nad wprowadzenie progresywnego dodatku służbowego zależnego od zajmowanego stanowiska; planowane zmiany mają wejść od stycznia 2025 r., natomiast propozycja zmian zostanie przedstawiona we wrześniu br.,
 • rozporządzenie dot. czasu służby (zaliczenie m.in. godzin za szkolenia itp.) jest w dalszym ciągu w procesie legislacyjnym – planowane wprowadzenie po wakacjach,
 • jest zapewnienie KG o pokryciu kosztów dodatku wprowadzającego do służby w 100% ze „środków zewnętrznych”, bez potrzeby uruchamiania rezerw PSP; dokładny termin wpływu środków z MSWiA nie jest znany,
 • podział miejsc na szkoły resortowe PSP; miejsca na szkoły aspirantów zostaną podzielone do końca czerwca br.,

W dalszej części spotkania omówiono m.in.:

 • proces uzgodnień w kwestii rozdysponowania kwoty wolnej z podwyżek (62 PLN),
 • propozycja rządu na waloryzację uposażeń tzw. „budżetówki” w 2025 roku w wysokości 4,1%; OPZZ (w tym również ZZS „Florian”) postuluje co najmniej 15%,
 • podsumowano organizację II Ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej ZZS „Florian” w Rabce-Zdroju; 100% kosztów organizacji pokryły wpływy od sponsorów,
 • omówiono propozycję nowego programu ubezpieczeniowego PZU dla funkcjonariuszy PSP „strażak 6.0”,
 • przyznano 3 bezzwrotne zapomogi finansowe dla członków związku,
 • omówiono wyzwania stojące przed poszczególnymi zarządami wojewódzkimi.

13–15.06.2024. Ultramaraton kolarski 500 km+

W dniach 13–15 czerwca odbyła się kolejna edycja charytatywnego ultramaratonu kolarskiego, w którym już tradycyjnie zbierano środki na pomoc dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Tegoroczna edycja startowała w Malborku, a metą był Gorzów Wielkopolski. Po raz kolejny niezwykłą determinacją oraz świetnym przygotowaniem popisał się reprezentant Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” kol. Ernest Opiłka, przewodniczący ZT ZZS „Florian” przy KP PSP w Polkowicach. Altruizm oraz postawa Ernesta jak co roku zasługuje na najwyższe uznanie oraz pochwały. Jako członkowie Związku Zawodowego Strażaków „Florian” jesteśmy dumni z naszego kolegi i pragniemy się podzielić relacją fotograficzną z wydarzenia. Brawo Ernest! Jednocześnie zapraszamy na strony zbiórek dla naszych kolegów z Wrocławia i Kołobrzegu.

13.06.2024 r. Posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego

W czwartek 13 czerwca odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków "Florian". W posiedzeniu, na zaproszenie Przewodniczącego DZW kol. Tomasza Ferenca, uczestniczył Dolnośląski Komendant Wojewódzki st. bryg. Marek Hajduk wraz z Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru KW bryg. Danielem Muchą. W trakcie posiedzenia poruszono i szeroko omówiono sytuację w służbie oraz związku. Komendantowi Wojewódzkiemu zadano szereg pytań w następujących tematach:

 • wypracowanie ponadnormatywnego czasu służby przez funkcjonariuszy z dodatkiem funkcyjnym;
 • blokada przesunięć środków z §0405;
 • uzgodnienia kwestii rozdysponowania wolnych 62 zł z podwyżki;
 • równanie dodatków służbowych na terenie województwa (likwidacja tzw. "kominów"), w tym stworzenie tabeli z tzw. "widełkami" wysokości dodatków służbowych na poszczególnych stanowiskach;
 • badania profilaktyczne strażaków województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem badania markerów nowotworowych;
 • uzupełnianie umundurowania służbowego strażaków województwa dolnośląskiego;
 • kontrola oświadczeń majątkowych strażaków województwa dolnośląskiego;
 • współpraca Związku oraz strony służbowej w promowaniu krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku.
Pan Komendant na wszystkie zadane pytania oraz poruszone tematy udzielił szerokich oraz merytorycznych odpowiedzi.

W dalszej części posiedzenia Zarząd Wojewódzki poruszył sprawy wewnętrzne, takie jak:

 • rozliczenie finansowe za lata 2022–2023;
 • rozliczenie finansowe za drugi kwartał 2024;
 • omówiono stan przejętych pomieszczeń, majątku, ruchomości i dokumentacji związku;
 • podjęto uchwały w sprawie zakupu doposażenia biura związku;
 • podjęto uchwały o przyznaniu 4 bezzwrotnych zapomóg finansowych dla członków związku;
 • omówiono posiedzenie Zarządu Krajowego w dniach 24–25 kwietnia br.;
 • podsumowano uczestnictwo w II ogólnopolskim turnieju piłkarskim ZZS "Florian" w Rabce-Zdroju;
 • stan przygotowań do XXX-lecia Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków "Florian";
 • omówiono wstępną propozycję podjęcia współpracy z kancelariami prawnymi CUSTOS;
 • przedstawiono relację z podjętych rozmów Przewodniczącego ZW o współpracy ze związkami zawodowymi policjantów, strażników granicznych, pracowników NFZ;
 • omówiono szczegółowo formy uzgodnień związków zawodowych w powiatach w kwestii funduszy nagrodowych oraz podwyżek;
 • omówiono szczegółowo sytuacje na poszczególnych powiatach;
 • przedstawiono plany działania DZW na najbliższe miesiące.

27.05.2024. Ósma edycja 500 km+

Już niedługo staruje 8. edycja wyzwania rowerowego 500 kilometrów +. Celem akcji jest wsparcie strażaków, którzy ulegliwypadkom. W tym roku pomoc będzie skierowana do Sebastiana Lewickiego z KM PSP we Wroc lawiu ((JRG-8 Wrocław) i Piotra Milczarka z KP PSP w Kołobrzegu (JRG Kołobrzeg). Dolnośląskiego „Floriana” będzie reprezentował kol. Ernest Opiłka, przewodniczący ZT w Polkowicach.

Trasa:

 • dzień 1: Malbork–Ustka
 • dzień 2: Ustka–Wyspa Wolin
 • dzień 3: Wyspa Wolin–Gorzów Wielkopolski

Więcej infromacji: 500 km+

22–24.05.2024. II Ogólnopolski Turniej Piłkarski ZZS „Florian”

W dniach 22–24 maja 2024 roku w Rabce-Zdroju odbywał się II Ogólnopolski Turniej Piłkarski ZZS "Florian". Organizatorem rozgrywek skierowanych dla członków Związku Zawodowego Strażaków "Florian" był Zarząd Krajowy, a patronatem wydarzenie objęli m.in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Polski Związek Piłki Nożnej. W turnieju brały udział reprezentacje poszczególnych Zarządów Wojewódzkich ZZS "Florian".
Dolnośląski Zarząd Wojewódzki reprezentowali: kol. Tomasz Ferenc, kol. Krzysztof Cisowski, kol. Marcin Styrcz, kol. Grzegorz Buczkowski, kol. Roman Traczyk, kol. Jarosław Czekański, kol. Paweł Nowak, kol. Michał Socha oraz kol. Krzysztof Sperzyński. Nasi reprezentanci rywalizowali w grupie A rozgrywek wraz z zespołami z województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego oraz lubelskiego. W efekcie zmagań zdobyliśmy 7 pkt oraz zakończyliśmy rywalizację na rozgrywkach grupowych. Wartym jednak podkreślenia jest fakt, iż w wyniku przeciwności losu, kontuzji oraz braku doświadczenia, wystąpiliśmy w bardzo okrojonym składzie. Na koniec rozgrywek mistrzami II Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego ZZS "Florian" zostali reprezentanci województwa kujawsko-pomorskiego. Serdecznie gratulujemy!
Cały turniej był znakomitą okazją do wspólnej integracji, poprawy morale oraz sprawności fizycznej oraz konsolidacji naszego środowiska zawodowego. W jedności siła!

25.04.2024. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS "Florian"

W dniu 25 kwietnia br. Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "Florian kol. Tomasz Ferenc uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Krajowego. W trakcie posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 • przepływ składek członkowskich z zarządów wojewódzkich w pierwszym kwartale 2024 roku;
 • organizacja II Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego ZZS "Florian" w Rabce-Zdroju w dniach 22–24 maja br., w tym rozlosowano grupy rywalizacji oraz podjęto jednogłośnie uchwałę o zakupie pamiątkowych strojów piłkarskich dla drużyn reprezentujących poszczególne zarządy wojewódzkie.
 • udział reprezentantów ZZS "Florian" w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej OPZZ;
 • funkcjonowanie fundacji "Solidarni", w tym problemy i propozycje zmian;
 • w głosowaniu tajnym uzupełniono skład Prezydium ZK. Nowymi Wiceprzewodniczącymi ZK zostali wybrani: kol. Andrzej Jurga, kol. Czesław Kolano, kol. Leszek Kostro;
 • przyznano zapomogi finansowe dla członków związku;
 • omówiono szczegółowo sytuację w każdym województwie oraz kwestie nadgodzin i krwiodawców;
 • podjęto uchwałę o przyjęciu stanowiska pozytywnie oceniającego propozycję zmiany rozporządzenia płacowego strażaków PSP w w kwestii dodatku wprowadzającego do służby dla stażystów z uwagami.

12.04.2024. Spotkanie w sprawie uzgodnień i porozumienia rozdziału środków finansowych funduszu nagród i zapomóg województwa dolnośląskiego z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu st. bryg. Markiem Hajdukiem

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony służbowej oraz Przewodniczący Wojewódzcy strażackich związków zawodowych działających na terenie Dolnego Śląska. Strony doszły do porozumienia w kwestii podziału środków finansowych na nagrody i zapomogi dla strażaków województwa dolnośląskiego, a protokół uzgodnień przedstawiono do wglądu Przewodniczącym Terenowym ZZS "Florian".

28.03.2024. Posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego

W dniu 28 marca br. odbyło się, zgodnie z zapisami statutu, pierwsze posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego pod przewodnictwem nowego Prezydium DZW. W trakcie posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 • relacja z posiedzenia Zarządu Krajowego w dniach 12–13 marca 2024 roku w Warszawie, w tym omówienie uchwały o zawieszeniu protestu, sprawozdania finansowego ZK za pierwszy kwartał 2024 roku, rozliczenie organizacji obchodów XXX-lecia ZZS "Florian", powołane zespoły przy Zarządzie Krajowym oraz ich członkowie. Podkreślenia wymaga fakt wyboru na przewodniczącą zespołu prawnego przy ZK kol. Izabelli Meksi-Mawromatis - Wiceprzewodniczącej-Sekretarz DZW oraz na przewodniczącego zespołu ds współpracy międzynarodowej kol. Alexandrosa Mawromatisa.
 • negocjacje w sprawie podwyżek dla pracowników cywilnych w Państwowej Straży Pożarnej, w tym także omówiono spotkanie ze stroną służbową w siedzibie Komendy Głównej PSP w Warszawie.

12–13.03.2024. Posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie

W trakcie posiedzenia Zarządu Krajowego skupiono większość uwagi na negocjacjach ze stroną służbową kwestii wynagrodzeń pracowników cywilnych w Państwowej Straży Pożarnej. W posiedzeniu ZK uczestniczyli: Przewodniczący DZW kol. Tomasz Ferenc, Wiceprzewodnicząca-Sekretarz DZW kol. Izabella Meksi-Mawromatis oraz kol. Alexandros Mawromatis. Podjęto uchwały o przyznaniu bezzwrotnych zapomóg finansowych dla członków związku. Omówiono szczegółowy plan organizacji II Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego ZZS "Florian" w Rabce-Zdroju w dniach 22–24 maja br. Dolnośląski Zarząd Wojewódzki będzie uczestniczyć w turnieju piłkarskim wystawiając reprezentację spośród członków DZW. Powołano zespoły zadaniowe przy ZK oraz omówiono bieżącą sytuację związku, w tym sprawy finansowe i rozliczenia.

7.03.2024. Nadzwyczajna Wojewódzka Konferencja Delegatów

W dniu 7 marca br. w siedzibie Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyła się, zgodnie z uchwałą Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego z dnia 21 lutego br., Nadzwyczajna Wojewódzka Konferencja Delegatów. Nad prawidłowością przeprowadzenia NWKD czuwało zaproszone Prezydium Zarządu Krajowego ZZS "Florian" z Przewodniczącym ZK kol. Łukaszem Kunkiem na czele. Podczas zebrania wybrano Komisję Skrutacyjną oraz stwierdzono quorum do skuteczności podejmowania uchwał przez Konferencję. W trakcie posiedzenia podjęto stosowne uchwały, w tym o odwołaniu dotychczasowych członków Prezydium DZW oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w związku z ich nieobecnością i nie przedstawieniem sprawozdań finansowego i merytorycznego raz wniosków z działalności Prezydium. Nieobecności nie usprawiedliwiono. Uchwały podjęła jednogłośnie najwyższa władza organizacji wojewódzkiej związku, która posiadała do tego legitymację prawną. Dokonano wyborów nowych organów władz wojewódzkich związku. Ustalono 5-cio osobowy skład Prezydium Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz 8-mio osobowy skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczącym Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego wybrano jednogłośnie kol. Tomasza Ferenca – Przewodniczącego ZT w Kłodzku. Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali również jednogłośnie: kol. Izabella Meksi-Mawromatis (ZT przy KM PSP we Wrocławiu), kol. Renata Gołaszewska (ZT przy KP PSP w Kłodzku), kol. Sławomir Kołodziej (ZT przy KP PSP w Miliczu) oraz kol. Krzysztof Cisowski (ZT przy KP PSP w Kamiennej Górze).

Wybrano Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie: kol. Tadeusz Musiał, kol. Michał Wrzos, kol. Krystian Siminicki, kol. Łukasz Kołtowski  (ZT przy KM PSP we Wrocławiu), kol. Wojciech Baran (ZT przy KM PSP w Legnicy), kol. Paweł Pankiewicz (ZT przy KP PSP w Polkowicach), kol. Jarosław Dobrowolski (ZT przy KP PSP w Strzelinie) oraz kol. Michał Molenda (ZT przy KP PSP w Jaworze). Ponadto Konferencja podjęła uchwały o wyznaczeniu i upoważnieniu kol. Tomasza Ferenca oraz kol. Renaty Gołaszewskiej jako uprawnionych do dostępu do kont bankowych DZW oraz w ramach oświadczeń woli.

21.02.2024. Nadzwyczajne Posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego

W dniu 21 lutego br. odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego zwołane na podstawie § 25 ust. 2 lit. m) przez Zarząd Krajowy. Posiedzeniu przewodniczyli członkowie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS "Florian". Podczas posiedzenia podjęto uchwały celem zwołania i organizacji Nadzwyczajnej Wojewódzkiej Konferencji Delegatów w związku ze złożonym wnioskiem przez 3/4 członków Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego. Celem zwołania NWKD była ocena oraz zmiana władz statutowych związku.

20.02.2024. Przejście w stan spoczynku kol. Aleksandra Wesołowskiego, przewodniczącego Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN.

We wtorek 20 lutego 2024 r. odbyła się uroczysta zmiana służby. W stan spoczynku z dniem 23 lutego 2024 r. przechodzi st. ogn. Aleksander Wesołowski, strażak z 50-letnim stażem służby, przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN".

W uroczystości uczestniczył Dolnośląski Komendant Wojewódzki st. bryg. Marek Hajduk, który pogratulował tak imponującego stażu służby oraz podziękował za duży wkład, który wniósł st. ogn. Aleksander Wesołowski w Państwową Straż Pożarną. Komendant życzył co najmniej tylu lat w zdrowiu na zasłużonym spoczynku co lat służby. 🤝🎉 Komendant Powiatowy PSP w Oławie, mł. bryg. Bartłomiej Marcinów, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oławie, kpt. Michał Wójtowicz wraz z funkcjonariuszami i zaproszonymi gośćmi podziękowali Aleksandrowi Wesołowskiemu za lata oddanej służby, poświęcenia i profesjonalizmu. My również przyłączamy się do podziękowań i gratulacji!

6.02.2024. Oświadczenie przewodniczącego Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian”

Szanowni Członkowie Związku Zawodowego Strażaków „Florian”

W ostatnim czasie zauważyłem szkalowanie mojej osoby oraz funkcji, jaką pełnię jako Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Chciałbym zdecydowanie... całe oświadczenie przeczytasz tutaj».

6.02.2024. Komunikat Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian”

Na podstawie § 29 ust. 4 Statutu oraz Uchwały nr 2.Z.2024 Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” z dnia 29.01.2024 r. Prezydium Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” we Wrocławiu zwołuje na dzień 24 lutego 2024 roku na godzinę 15:00 w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nadzwyczajną Wojewódzką Konferencję Delegatów.

12.01.2024. Spotkanie w ramach Porozumienia „Inicjatywa”

W dniu 10 stycznia 2024 roku na zaproszenie Wojewódzkiego Zarządu ZZS „Florian” w Łodzi odbyło się w ramach Porozumienia „Inicjatywa” spotkanie jego sygnatariuszy, w którym uczestniczyło troje przedstawicieli prezydium DZW ZZS „Florian” we Wrocławiu. W czasie spotkania omówiono bieżącą problematykę dotycząca postępowania po złożonym skutecznie wniosku o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego. Jak wynika z faktów organy statutowe / krajowe związku nie zajęły stanowiska w tej sprawie. W związku z powyższym skierowano do organów krajowych związku pytania o treści, która jest tutaj».

4.01.2024. Informacja z posiedzenia Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian" z dnia 4 stycznia 2024 r.

W czwartek 4 stycznia 2024 r. w biurze Zarządu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Prezydium Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "Florian" we Wrocławiu.
W czasie posiedzenia Przewodniczący DZW ZZS Florian Aleksander Wesołowski przedstawił informację dotyczące:
1. Z uwagi na całkowity brak przepływu informacji odnośnie planowanych podwyżek wynagrodzeń na rok 2024 i kompletny zastój w przekazywaniu istotnych informacji o działalności naszego związku do Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych ze strony Zarządu Krajowego, a także zaniechanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, Prezydium postanowiło zareagować i zwołać posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego na dzień 29 stycznia 2024 roku.
2. Dokonano oceny i omówiono realizację zadań z zakresu dystrybucji kart paliwowych ORLEN oraz przekazywania sprawozdań organizacyjnych przez Zarządy Terenowe na dzień 31 grudnia 2023 roku.
3. Omówiono ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Kwota, którą możemy aktualnie odliczyć została podniesiona i wynosi 840 zł. 
4. Wiceprzewodnicząca DZW ZZS Florian Anna Łyskawińska przedstawiła plan budżetu Zarządu Wojewódzkiego na 2024r., który po dyskusji został zaakceptowany przez członków Prezydium.
5. Podjęto uchwałę o wyborze na wakujące stanowisko Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego kol. Marka Kickę.

Zakończyliśmy rok 2023 i przenieśliśmy wszystkie informacje z ubiegłego do zakładki Historia na Dolnym Śląsku (O nas » Historia na Dolnym Śląsku).

Bank Pocztowy dla strażaków

Zarząd Krajowy ZZS Florian

OPZZ