:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

DYŻURY RADCÓW PRAWNYCH

Mecenas Michał Kucharski

Michał Kucharski

KIEDY:

tel. +48 530 463 213

radca.dad@gmail.com

GDZIE:

Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN, Wrocław, ul. Borowska 138, tel. 71 368 23 60

Prawnik Okręgowego Inspektoratu Pracy

KIEDY:

13 lutego, 13 marca, 14 kwietnia i 8 maja,

godz. 12:30 - 15:30

GDZIE:

Rada OPZZ województwa dolnośląskiego,

Wrocław, ul. Mazowiecka 17, tel. 71 780 92 42