:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

HISTORIA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Na terenie byłego województwa wrocławskiego pierwsza organizacja terenowa powstała 22 czerwca 1994 r. w Oleśnicy. Jej przewodniczącym został Romuald Krzesińki, który był również pierwszym p.o. Przewodniczącego Wrocławskiego Zarządu Wojewódzkiego. Pierwszym przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego po reformie administarcyjnej państwa na terenie województwa dolnośląskiego został Aleksander Demczuk.

Pikieta pod Urzędem Rady Ministrów 23 września 2003.

Pikieta pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim 20 listopada 2003.

Wizyta w Senacie RP 8-9 grudnia 2003.

Demonstracja w Warszawie 16 grudnia 2003.

Wizyta w Senacie RP 20 stycznia 2004.

Zorganizowane przez Zarząd Krajowy obchody X-lecia ZZS FLORIAN miały miejsce 19-20 maja 2003 w policyjnym Ośrodeku Szkoleniowo-Wypoczynkowym KROKUS w Unieściu k. Mielna.

Uroczysość X-lecia ZZS FLORIAN w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 5 lipca 2004.

Uroczystość podziękowania posłowi Andrzejowi Otrębie za wsparcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jelczu-Laskowicach 23 czerwca 2005.

Spotkanie z posłem Andrzejem Otrębą w Komendzie Powiatowej w Oleśnicy i odznaczenie strażaków odznaczeniami państwowymi i związkowymi 13 lipca 2005.

Wyjazd do Strasbourga na zaproszenie eurodeputowanej Lidii Geringer de Oedenberg, który się odbył w dniach 13-16 czerwca 2006.

Pikieta w Warszawie 12 lipca 2006.

Wyjazd do Brukseli na zaproszenie eurodeputowanego Józefa Piniora 9-12 września 2006.

Uroczystość nadania sztandaru dla OSP Szczodre, odbyła się 5 maja 2007. Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN współfinansował ufundowany sztandaru. Podczas uroczystości odznaczeni zostali nasi członkowie: Alina Wnęk - Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa oraz Maciej Mazurek - Brązowym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa.

Obchody 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębinie 13 maja 2007.

Dzień Dziecka 2007. Impreza odbyła się w ramach współpracy pomiędzy Niezależnym Samorządnym Zwązkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa a Związkiem Zawodowym Strażaków "Florian" we Wrocławiu w miejscowości Golina (powiat wołowski). Nasz związek na imprezie reprezentował Andrzej Bojanowski - przewodniczący ZT ZZS "Florian" w Wołowie.

6 września 2007

Komunikat Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN we Wrocławiu

W nawiązaniu do wcześniej nadawanych komunikatów w sprawie toczącego się przed sądem pracy w Wałbrzychu postępowania o wypłatę wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny w przyjętych okresach rozliczeniowych (I oraz II okres) Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN we Wrocławiu informuje, że aktualnie strony postępowania złożyły odwołania od wyroku Sądu Pracy pierwszej instancji w Wałbrzychu.

Okręgowy sąd pracy nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy. W momencie wyznaczenia terminu jego data zostanie podana do wiadomości wszystkim strażakom. Natomiast po zakończeniu postępowania prawomocny wyrok sądu zostanie również przekazany.

Jednocześnie informujemy, że sąd pracy w Wałbrzychu uznał, że tygodniową normą pracy strażaka jest 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. W przypadku zwiększenia wymiaru czasu służby, co jest dopuszczalne, ponad 40 godzin tygodniowo, zgodnie z opinią biegłych i sądu w Wałbrzychu, strażakowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny po zakończonym okresie rozliczeniowym.

Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Marek Kicka

20 września 2007

Informacja z działalności Prezydium ZW ZSS FLORIAN na dzień 20.09.2007 r.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN we Wrocławiu zrealizowało następujące zadania :

I. Modernizację pomieszczeń biura zarządu zakończoną w miesiącu wrześniu 2007 roku. Modernizacja polegała na:

 1. Wykonaniu prac budowlanych związanych ze zmianą układu komunikacyjnego pomiędzy pomieszczeniami.
 2. Pomalowaniu pomieszczeń po remoncie.
 3. Wyposażeniu pomieszczeń w meble biurowe.
 4. Wyposażeniu biura w sprzęt i urządzenia biurowe: zestaw komputerowy z osprzętem, niszczarkę do dokumentów, lodówkę, czajnik elektryczny.
 5. Zainstalowaniu łącza internetowego. Koszty związane z modernizacją biur według wartości szacunkowych wyniosły ok. 47.000,00 zł. Z funduszy związkowych pokryto koszty modernizacji w wysokości 7.000,00 zł. Pozostała część środków została pozyskana od sponsorów i dobrych ludzi, którym serdecznie dziękujemy.

II. Wypłacono z funduszy związkowych zapomogi dla członków związku i ich rodzin w wysokości 7.000,00 złotych.

III. Udzielono w ramach potrzeb pomocy członkom związku i ich rodziną w przyspieszeniu specjalistycznych badań aparaturą medyczną, wizyt u lekarzy specjalistów oraz operacji chirurgicznych.

IV. Wprowadzono w dyżury w siedzibie zarządu w zakresie porad prawnych z zakresu prawa pracy, wsparcia psychologicznego dla strażaków.

V. Wprowadzono komputerowy program ewidencji pism wpływających i wychodzących.

VI. Prezydium wspomaga przed sądem pracy sprawę o wypłatę wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny dla strażaka z KM PSP Wałbrzych.

VII. Uruchomiono stronę internetową Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN. Koszt budowy strony w wysokości 3.000,00 złotych został pokryty z funduszy związkowych.

VIII. Aktualnie prowadzone są działania mające na celu zakup zestawu sprzętu do wideoonferencji środków własnych związku.

IX. Zarząd Wojewódzki przyjął informację z działalności.

Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Marek Kicka

Wspólnie z przedstawicielami innych służb mundurowych powitaliśmy likwidację szlabanów granicznych na granicach wewnątrzunijnych. Wydarzenie miało miejsce w granicznym Zgorzelcu.

ROK 2008

25 stycznia 2008 r. - sesja Rady Miasta i Gminy Jelcz Laskowice, na której uhonorowano srebrnymi medalami za zasługi dla pożarnictwa: Burmistrza Pana Kazimierza Putyrę i radnych: Panią Renatę Godlewską i Pana Jerzego Worwę za wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Zarządem Wojewódzkim oraz Zarządem Terenowym ZZS FLORIAN w Oławie.

Strażacy żądają zapłaty za miliony nadgodzin - zobacz szczegóły (od lewej: artykuł z Gazety Prawnej, sala Sądu Najwyższego, Informacja dotycząca sprawy sądowej o wynagrodzenie za ponadnormatywny czas służby - plik w formacie *.pdf).

14 kwienia 2008

Rekompensata za służbę funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w godzinach nadliczbowych - szczegółowa relacja z przebiegu procesu przed sądem cywilnym (plik w formacie *.pdf).

7 maja 2008 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka.

Uchwałą z 24 kwietnia 2008 r. Zarządu Głównego NSZZ Policjantów odznaczeni zostali Odznaką Honorową: Pan st. bryg. Bogdan Kraśnicki, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu, Pan bryg. Jerzy Łabowski, Komendant Powiatowy PSP w Oławie, Pan bryg. Zbigniew Szklarski, Komendant Miejski PSP we Wrocławiu, Pan bryg. Stanisław Drapiewski, Naczelnik Wydziału Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, kol. Stanisław Sędzikowski, Przewodniczący ZZS Florian Zarząd Terenowy w Lubinie przy Komendzie Powiatowej PSP w Lubinie. Wręczenia odznak dokonała Pani Irena Dykier, Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego oraz Członek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Na wniosek Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian zostali wyróżnieni Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: kol. Helena Trela, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Ubezpieczenia Zdrowotnego przy Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu oraz kol. Andrzej Zygan, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa we Wrocławiu.

Wizyta parlamentarna w Brukseli w dniach 15-18 lipca 2008

W dniach 15-18 lipca 2008 r. reprezentanci Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego uczestniczyli w wizycie do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie Poseł Lidii Geringer de Oedenberg. W skład 50-osobowej grupy zaproszonych gości weszli przedstawiciele Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN we Wrocławiu.

W pierwszym dniu wizyty w gmachu Parlamentu Europejskiego odbyło się seminarium na temat prac i roli jaką spełnia Parlament Europejski, a Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg opowiedziała o swojej pracy w grupie politycznej, komisjach i delegacjach parlamentarnych. Następnie cała grupa udała się na interesującą prezentację w Komisji Europejskie. W drugim dniu wizyty odbyło się spotkanie w Regionalnym Biurze Województwa Dolnośląskiego w Brukseli.

Pomoc dla rodzin strażaków

W sierpniu pomagaliśmy rodzinom strażaków organizując zbiórkę pieniędzy na rzecz naszego kolegi - strażaka z Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie, któremu trąba powietrzna 15.08.2008 zniszczyła dom (zobacz apel ») oraz apelując o oddawanie krwi na rzecz chorej wdowy po strażaku z Wrocławia (zobacz apel). Zarząd Dolnośląski ZZS FLORIAN dziękuje wszystkim za odzew na oba apele.

OBCHODY 15 LAT ZZS FLORIAN na Dolnym Śląsku 1993-2008

Uroczystości 15-lecia Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN odbyły się 26 września 2008 r. w Sali Rycerskiej Ratusza Wrocławskiego.

Otrzymaliśmy od przyjaciół m.in. takie listy gratulacyjne:

- od Pana Janusza Skulicha - Zastępcy Komendanta Głównego PSP - przeczytasz tutaj »

- od Pana Jarosława Wojciechowskiego - Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - przeczytasz tutaj »

- od Pana Marka Worona - Kanclerza Loży Dolnośląskiej Business Centre Club i Wiceprezesa BCC - przeczytasz tutaj »

 

Za działalnośc związkową i społeczną na rzecz Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN podczas uroczystości 15-lecia zostali wyróżnieni:

Srebrnym Krzyżem Zasługi:

- Pan Wiesław Kawałko

Brązowym Krzyżem Zasługi:

- Pani Danuta Czajkowska-Klim

- Pan Przemysław Wróbel

- Pan Jacek Ziaja

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:

- Pan Andrzej Łabentowicz

- Pan Andrzej Czyżewski

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

- Pan Tadeusz Chołodecki

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:

- Pan Mariusz Zakulec

- Pan Przemysław Wróbel

Srebrną Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

- Pan Kazimierz Putyra

- Pan Wiesław Kawałko

- Pan Jerzy Łabowski

- Pan Marek Kicka

- Pan Stanisław Sędziowski

- Pan Tomasz Kłaniewski

Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

- Pani Danuta Czajkowska-Klim

- Pan Bartosz Łysyganicz

- Pan Jacek Gębka

- Pan Marian Furmański

 

 

Złotym Znakiem Związku:

- Pan Andrzej Otręba - Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego (za długoletnią współpracę z OPZZ)

 

 

 

 

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:

- Pan Jarosław Majewski

- Pan Antoni Karasiński

- Pan Andrzej Kiper

- Pan Bogdan Michalik

- Pan Julian Antosik

- Pan Jacek Zimoń

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:

- Pani Anna Matkowska

- Pani Renata Zdrojewska

- Pani Barbara Dzięgielewska

- Pani Anna Dawiec

- Pan Jarosław Majewski

- Pan Marek Białek

- Pan Andrzej Bojanowski

- Pan Zenon Panek

- Pan Sławomir Nurek

- Pan Wiesław Ruczkowski

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:

- Pani Teresa Kostrzewa

- Pan Adam Karbowiak

- Pan Andrzej Zegan

- Pan Łukasz Telus

 

Odznakami Honorowymi NSZZ Policjantów (za współpracę z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych na Dolnym Śląsku):

- Pan Wiesław Puchalski

- Pan Krzysztof Krężel

- Pan Stanisław Kozłowski

- Pani Weronika Drużyńska

- Pan Mariusz Zakalec

- Pan Krzysztof Kulon

- Pani Dorota Kochan

- Pan Artur Sikorski

- Pan Przemysław Wróbel

- Pan Piotr Gabryś

- Pan Robert Rewig

- Pan Marek Kicka

- Pan Jacek Gębka

- Pan Jarosław Nowak

- Pan Józef Rachtan

- Pan Piotr Mikołajczyk

Albumami Województwa Dolnośląskiego (Listem) przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Tadeusza Draba:

- Wiesław Puchalski

- Jarosław Nowak

- Józef Rechtan

- Jacek Gębka

- Stanisław Sędzikowski

- Arkadiusz Delikatny

- Bartosz Łysyganicz

- Grzegorz Dubiel

- Krzysztof Demboryński

- Stanisław Łasocha

- Artur Gliszczyński

- Tadeusz Rybka

- Piotr Kozłowski

- Dariusz Jagodziński

- Marek Białek

- Andrzej Bojanowski

Medalem Okolicznościowym z okazji 15-lecia ZZS FLORIAN:

- Pan Zdzisław Średniawski - Wicewojewoda Dolnośląski

- Pan Tadeusz Drab - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

- Pan Wojciech Adamski - Wiceprezydent Miasta Wrocławia

Statuetką Kryształową z Okazji 15-lecia ZZS FLORIAN:

- Pan Wicewojewoda Dolnośląski Zdzisław Średniawski

- Pan Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Drab

- Pan Komendant Główny PSP Wiesław Leśniakiewicz

- Pan Komendant Wojewódzki PSP Jarosław Wojciechowski

 

- Pan Komendant Miejski PSP we Wrocławiu Zbigniew Szklarski

- Pan Komendant Powiatowy PSP w Kłodzku Jan Chodorowski

- Pan Dyrektor Jarosław Majewski

- Pan Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club Marek Woron

- Kapelan Dolnośląski Strażaków ks. infułat Adam Drwięga

- Pan Dyrektor Andrzej Balcer

- Pani Przewodnicząca ZT ZZS FLORIAN we Wrocławiu Alina Wnęk

- Pan Naczelnik Wydziału Kadr Stanisław Drapiewski

Szablami Okolicznościowymi z Okazji 15-lecia ZZS FLORIAN:

- Pani Irena Dykier - Przewodnicząca NSZZ Policjantów

- Pan Zbigniew Szklarski - Komendant Miejski PSP we Wrocławiu

- Pan Wacław Dziendziel - Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

Listami gratulacyjnymi z Okazji 15-lecia ZZS FLORIAN:

- Panowie Komendanci Powiatowi (Miejscy) wszystkich Zarządów Terenowych ZZS FLORIAN z terenu województwa dolnosląskiego.

W pierwszej dekadzie października 2008 r. Dolnośląski Zarząd Wojewódzki zbierał opinie i uwagi od Przewodniczących Zarządów Terenowych o projekcie zmiany ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj ».

Demonstracja w Warszawie przeciwko czekającej na podpis Prezydenta RP ustawie likwidującej możliwość przejścia na wcześniejsze emerytury przez część pracujących.

5 listopada 2008 r. odbyła się demonstarcja przeciwko zmianie ustawy o wcześniejszych emeryturach uchwalonej przez Sejm RP i czekającej na podpis Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W manifestacji wzięła udział delegacja ZZS "FLORIAN" z Wrocławia.

Strażacy ze Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" brali udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości we Wrocławiu oraz 7 listopada w Kłodzku w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej.

Stanowisko Wojewódzkiego Zespołu Wsparcia Zawodowego ZW ZZS "FLORIAN" w sprawie Inspekcji Gotowości Operacyjnej w PSP. Z tekstem stanowiska można się zapoznać tutaj ».

6 grudnia 2008 r. Rada OPZZ Województwa Dolnośsląskiego zorganizowała spotkanie związkowców z Dolnego Śląska z Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidią Geringer de Oedenber.

22 grudnia 2008 r. odbyło się spotkanie wigilijne Komendanta Wojewódzkiego PSP ze związkowcami ZZS "FLORIAN".

ROK 2009

Manifestacja służb mundurowych w Krakowie w dniu 19 lutego 2009 r. z udziałem m.in. dolnośląskich związkowców ZZS FLORIAN.

27 marca 2009. Manifestacja służb mundurowych w Poznaniu z udziałem 30 osób z ZZS FLORIAN z terenu woj. dolnośląskiego.

Święto Wojskowej Służby Zdrowia w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. Weigla 5. Na ostatnim zdjęciu medal, którym został odznaczony Pan płk lek. med. Grzegorz Stoiński.

30 kwietnia br. o godz. 11.00 w Bautzen (Niemcy) odbyło się spotkanie związkowców z Czech, Niemiec i Polski z okazji 5 rocznicy przystąpienia Czech i Polski do Unii Europejskiej.

Z okazji Dnia Strażaka 2009 niżej wymienieni nasi związkowcy zostali awansowani na wyższe stopnie oficerskie:

- kol. Artur Czułajewski,

- kol. Dariusz Jagodziński,

- kol. Piotr Gabruś.

W ramach współpracy międzyzwiązkowej i w uznaniu zasług w tej dziedzinie, na wniosek DZW ZZS FLORIAN zostali odznaczeni :

- płk lek. med. Grzegorz Stoiński - Komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu (Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej),

- Bożena Mrówka - Wiceprzewodniczaca NSZZP (Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej).

2 maja z okazji 5. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, L. Geringer de Oedenberg zaprosiła m.in. przedstawicieli ZZS FLORIAN do zdjęcia z wieży Bazyliki p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu. Wszyscy otrzymali "Paszport do Parlamentu Europejskiego - dla Ciebie i dla Twojego Posła" upoważniającego do wzięcia udziału w konkursie, którego nagrodą jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego. Regulamin konkursu i paszport są na www.lgeringer.pl.

16 maja 2009 w wielu europejskich miastach odbyły się manifestacje. Związkowcy protestowali przeciw kryzysowi, a przede wszystkim przeciw przerzucaniu jego skutków na pracowników. Protestowano przeciw zwalnianiu z pracy i obniżaniu wynagrodzeń. W manifestacji w Pradze wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym liczna grupa związkowców ZZS FLORIAN z terenu województwa dolnośląskiego.

SZLAKIEM STRAŻACKICH REMIZ

Wyścig IMAGIS TOUR objęty w tym roku został honorowym patronatem przez Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZZS FLORIAN we Wrocławiu. Ten najdłuższy maraton kolarski w Polsce trwa od 23 maja do 6 czerwca 2009. Trasa wyprawy powadzi dookoła Polski ze startem i metą w Legnicy. Liczy około 3.200 km. Tegoroczny uczystnik maratonu PIOTR ZIĘTAL odwiedzi kilkadziesiąt remiz strażackich, pozna ścieżki krajobrazowe i przyrodnicze oraz zabytki znajdujące się na trasie maratonu.

Uroczystości X-lecia Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Strażaków Florian w Wałbrzychu. Uroczystości odbyły się w Szczawnie Zdroju w dniu 29 maja br. Z okazji X-lecia Zarządu wyróżniono następujących związkowców:

- kol. Grzegorz Święch - Przewodniczący,

- kol. Marek Pawłowski - V-ce Przewodniczący,

- kol. Jadwiga Krzyżanowska,

- kol. Sławomir Buczek,

- kol. Janusz Wilczyński,

- kol. Mirosław Rydzewski,

- kol. Erwin Siodłak,

- kol. Robert Ciszewski.

7 czerwca 2009 r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których najwięcej mandatów uzyskała Platforma Obywatelska - 25, na dalszych miejscach uplasowali się: PiS (15), SLD-UP (7) i PSL (3). Na Dolnym Śląsku ZZS FLORIAN poparł Lidię Geringer de Oedenberg, która została wybrana na kolejną kadencję. GRATULUJEMY! Poniżej kilka kilka elementów, w tym nasza strona internetowa, któymi wsparliśmy Panią Poseł.

Od 25 do 28 sierpnia 2009 r. na zaproszenie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg w Parlamencie Europejskim miała miejsce wizyta, w której z ramienia ZZS FLORIAN województwa dolnośląskiego wziął udział kol. Dariusz Jagodziński.

5 września 2009 r. odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna Rady OPZZ powiatu oławskiego z okazji jubileuszu X-lecia Turnieju Strzeleckiego. W turnieju wzięli udział Koledzy Związkowcy ZT ZZS FLORIAN przy KP PSP Oława. Koledzy zajęli IV miejsce w strzelaniu drużynowym.

W dniu 9 września 2009 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN oraz spotkanie z Komendantem Wojewódzkim PSP Panem st. bryg. mgr inż. Jarosławem Wojciechowskim.

17 października 2009 r. w Miłocicach odbyła się uroczystość obchodów 45-lecia Koła Łowieckiego KORONA i wręczenia sztandaru. W uroczystości z ramienia DZW ZZS FLORIAN uczestniczył kol. Aleksander Wesołowski.

W dniach 22-24 października 2009 r. w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu Jerzym Szmajdzińskim oraz z Przewodniczącym OPZZ Janem Guzem.

Zarząd Terenowy ZZS FLORIAN w Wałbrzychu pożegnał Kol. Jadwigę Krzyżanowską, która przeszła na zaopatrzenie emerytalne. W uroczystości, która odbyła się w dniu 29 października 2009 r. w Szczawnie Zdroju, brali udział członkowie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN.

W dniach 12-13 listopada 2009 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Turawie odbyło się spotkanie Federacji Służb Mundurowych. Z Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN wzięli w nim udział: Aleksander Wesołowski - Przewodniczący oraz Marek Kicka - Wiceprzewodniczący.

Odbył się nadzwyczajny Kongres z okazji Jubileuszu 25-lecia OPZZ. W kongresie brali udział nasi związkowcy: Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian Wiesław Puchalski i Wiceprzewodniczący Tomasz Podolski oraz Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN Aleksander Wesołowski.

W dniu 23.11.2009 r. z okazji Dnia Niepodległości w siedzibie KW PSP Wrocław odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień i odznaczeń państwowych. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Mariusz Zakulec i Andrzej Kiper, a Brązowym Medalem za długoletnią służbę kolega Arkadiusz Delikatny.

W dniu 3 grudnia 2009 r. odbyły się obchody z okazji święta Barbórki w Kopalni Węgla Brunatnego w Bogatyni, na które został zaproszony Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN Kolega Aleksander Wesołowski.

ROK 2010

22 stycznia 2010 r. odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN, w którym udział brali Przewodniczący Zarzadów Terenowych oraz zaproszeni goście: Pan Jarosław Majewski - Dyrektor Banku Pocztowego we Wrocławiu i kol. Jacek Gębka - Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZS FLORIAN.

4 lutego 2010 r. w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN we Wrocławiu podpisana została umowa pomiędzy DZW ZZS FLORIAN a Bankiem Pocztowym w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. Umowę podpisali: za DZW ZZS FLORIAN: Aleksander Wesołowski - Przewodniczący Zarządu i Marek Kicka - Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego. W imieniu Banku Pocztowego umowę podpisał Dyrektor Banku Pocztowego Jarosław Majewski oraz Zastępca Dyrektora Małgorzata Kołczyk. W ramach umowy strażacy pełniący służbę w Komendach PSP, w których działają Zarządy Terenowe ZZS FLORIAN będą mogli ubiegać się w Banku Pocztowym o preferencyjne kredyty, jakie są w ofercie banku.

W dniach 15-16 kwietna 2010 r. w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego, na którym w imieniu Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego kol. Jacek Gębka i Aleksander Wesołowski oddali cześć pamięci funkcjonariuszy BOR tragicznie zmarłych w katastrofie samolotu prezydenckiego Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

W dniach 30-31 sierpnia 2010 r. w Szklarskiej Porębie w Hotelu SUDETY odbyła się Wojewódzka Konferencja Delegatów ZZS FLORIAN woj. dolnośląskiego.

W trakcie Wojewódzkiej Konferencji Delegatów ZZS FLORIAN woj. dolnośląskiego wyróżniono wielu związkowców. Medale i odznaki otrzymali:

Medal Złoty "Za Długoletnią Służbę": Halina Lindmajer,

Medal Srebrny "Za Długoletnią Służbę":

1. Krzysztof Demboryński

2. Andrzej Frączak

3. Jacek Gębka

Medal Brązowy "Za Długoletnią Służbę": Krzysztof Kulon

Srebrną Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej": Mariusz Urbaniak

Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

1. Dariusz Niciejewski

2. Sławomir Stefaniak

Medal Złoty "Za Zasługi dla Pożarnictwa": Piotr Krupa

Medal Srebrny "Za Zasługi dla Pożarnictwa":

1. Mariusz Zakulec

2. Mariusz Kot

Odznakę "Za Zaslugi dla OPZZ II stopnia":

1. Dorota Kochan

2. Alina Wnęk

3. Stanisław Sędzikowski

4. Marek Kicka

Odznakę "Za Zaslugi dla OPZZ I stopnia":

1. Grzegorz Dubiel

2. Mariusz Zakulec

Odznakę Honorową NSZZ Policjantów:

1. Marek Białek

2. Danuta Czajkowska-Klim

3. Artur Czułajewski

4. Arkadiusz Delikatny

5. Grzegorz Dubiel

6. Artur Gliszczyński

7. Dariusz Jagodziński

8. Krzysztof Kulon

9. Bartosz Łysyganicz

10. Sławomir Nurek

11. Piotr Różycki

12. Grzegorz Święch

Z udziałem funkcjonariuszy Policji, pracowników cywilnych oraz wielu zaproszonych gości, wśród których znalazł się przewodniczący DZW Zwiąku Zawodowego Strażaków FLORIAN kol. Aleksander Wesołowski, 3 września 2010 r. we Wrocławiu, odbyły się wojewódzkie obchody XX-lecia utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Uroczystość uświetniły występy Orkiestry Policyjnej KWP we Wrocławiu. Podczas uroczystości kol. Aleksandra Wesołowskiego policjanci odznaczyli Medalem XX-lecia NSZZP.

22 września 2010 r. na Placu Defilad w Warszawie zgromadziło się ponad 6 tysięcy związkowców reprezentujących pracowników sfery budżetowej policji, straży pożarnej, służb granicznych i celnych, urzędów skarbowych, zakładów ubezpieczeń społecznych, administracji i funkcjonariusze więziennictwa. W manifestacji na ulicach Warszawy wzięło udział 16 organizacji związkowych z całej Polski, w tym zrzeszony w OPZZ Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN i grupa związkowców z przewodniczącym Janem Guzem.

XX-lecie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa we Wrocławiu

W dniach 2-3 istopada 2010 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Turawie odbyły się uroczyste obchody XX-lecia NSZZ FiPW we Wrocławiu. Zarząd Główny, na wniosek Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa we Wrocławiu, w dowód uznania za działalność na rzecz Związku, przyznał najwyższe odznaczenie związkowe - Order XX Lecia niżej wymienionym osobom:

- Aleksander Wesołowski (ZZS Florian - Dolnośląski Zarząd Woj. we Wrocławiu),

- Wojciech Mikusek (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej),

- Piotr Malon (NSZZ Policjantów Zarząd Wojewódzki).

Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa we Wrocławiu, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Okręgu Wrocławskiego, w myśl § 3 Regulaminu Przyznawania Złotych i Srebrnych Odznak NSZZ FiPW, nadał Złotą Odznakę NSZZ FiPW Aleksandrowi Wesołowskiemu i Wojciechowi Mikuskowi.

X-lecie ZZS FLORIAN Kamienna Góra

3 grudnia 2010 r. w kawiarni "Ratuszowa" w Kamiennej Górze odbyła się uroczystość obchodu X-lecia założenia Zarządu Terenowego ZZS FLORIAN w Kamiennej Górze. Oprócz związkowców świętowali również zaproszeni goście: wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN kol. Marek Kicka, przewodniczący Związków Zawodowych Policji w Kamiennej Górze kol. Zbigniew Partyński, p.o Komendanta Powiatowego PSP w Kamiennej Górze st. kpt. mgr inż. Robert Słowik, dowódca JRG Kamienna Górze mł. bryg. mgr inż. Sławomir Graczyk. Podczas obchodów odznaczono medalami i odznakami zasłużonych członków:

Złota odznaka OPZZ - kol. Piotr Gabruś

Srebrna odznaka OPZZ - koledzy Sławomir Helfojer, Waldemar Poręba i Adam Żurek

Złoty medal "Zasłużony dla Pożarnictwa" - kol. Piotr Krupa

Srebrny medal "Zasłużony dla Pożarnictwa" - kol. Piotr Rzeszutek

Impreza trwała do późnej wieczorowej pory.

Spotkanie noworoczne w Lubinie

31 grudnia 2010 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne połączone z podsumowaniem działalności ZZS FLORIAN w roku 2010. W spotkaniu uczestniczyli członkowie ZZS FLORIAN, pracownicy tutejszej Komendy, emeryci, oraz zaproszeni goście. Spotkanie składało się z kilku części. Na początku przedstawiono podsumowanie działalności Zarządu Terenowego ZZS FLORIAN w Lubinie w mijającym roku, następnie Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubinie mł. bryg. mgr inż. Marek Kamiński w imieniu swoim złożył życzenia dla wszystkich strażaków oraz podziękowania za trud włożony w realizację nałożonych zadań i obowiązków w służbie. Na zakończenie Przewodniczący ZT Stanisław Sędzikowski złożył w imieniu Przewodniczącego ZW kolegi Olka Wesołowskiego życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim strażakom Komendy.

ROK 2011

W dniach 3-4 lutego 2011 r. w Ośrodku Konferencyjnym HARENDA w Ludwikowicach Kłodzkich odbyło się spotkanie robocze w ramach Federacji Służb Mundurowych garnizonu dolnośląskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji związkowych Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Celem spotkanie było omówienie stanowisk poszczególnych formacji mundurowych w świetle proponowanych zmian ustawy emerytalnej oraz innych aktów prawnych regulujących naszą codzienną służbę. Komunikat Federacji z tego spotkania do przeczytania tutaj »

7 kwietnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN. Podczas posiedzenia omówiono sprawy bieżące w zakresie BHP, czasu służby, sytuacji w KP PSP Milicz.

Pojęto uchwałę o przyznaniu zapomogi kol. Sławomirowi Wilczyńskiemu z JRG Kąty Wrocławskie, który uległ wypadkowi samochodowemu w czasie wyjazdu alarmowego do zdarzenia w okolicach Pustkowa Wilczkowskiego 17 marca 2011 roku.

Na wezwanie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz sześciu węgierskich organizacji związkowych, 50.000 związkowców z 45 organizacji związkowych z 22 krajów europejskich manifestowało w sobotę 9 kwietnia 2011 r. na ulicach Budapesztu pod hasłami "Nie dla zaciskania pasa!", "Więcej miejsc pracy, więcej sprawiedliwości i solidarności!" i "Dość już niepewności w zatrudnieniu!". W tym samym czasie obradowali w Budapeszcie członkowie Europejskiej Rady do spraw gospodarczych i finansowych (ECOFIN) przy okazji węgierskiej Prezydencji UE. Kryzys finansowy w ogromnym stopniu pogrążył Europę: ponad 23 milionów osób jest bezrobotnych, miliony obywateli europejskich znalazło się w trudnej i niepewnej sytuacji, przez co narastają napięcia społeczne.

W demonstracji wzięło udział 500 związkowców z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w tym przedstawiciele ZZS FLORIAN z województwa dolnośląskiego.

26 kwietnia 2011 roku w Kłodzku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województwa dolnośląskiego. Podczas spotkania omówiono bieżące problemy służb mundurowych oraz przyjęto stanowisko Federacji w wielu kwestiach.

W dniach 7-10 maja 2011 r. na zaproszenie Pani Europoseł Lidi Geringer de Oedenberg przedstawiciele Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN uczestniczyli w seminarium w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu. W seminarium udział wzięły Koleżanki: Dorota Kochan i Halina Lindmajer.

4 czerwca 2011 r. DZW ZZS FLORIAN został zaproszony na "Festyn rodzinny GOLINA 2011" oraz obchody Dnia Dziecka i pożegnanie Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kolegę Andrzeja Zygana, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN ufundował nagrodę dla dzieci "Psa ratownika".

Artykuł Strażacy nie są od noszenia chorych, a wozy to nie karetki (zobacz»).

28.06.2011 r. Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych podjął decyzję o przeprowadzeniu w Polsce manifestacji europejskich związkowców. Organizatorem manifestacji są OPZZ i NSZZ Solidarność. Manifestacja przejdzie ulicami Wrocławia 17.09., w trakcie nieformalnego posiedzenia ministrów gospodarki i finansów krajów Unii Europejskiej (ECOFIN). Europejska manifestacja odbędzie się praktycznie w połowie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Manifestacje europejskich związkowców w krajach, które sprawują prezydencję stały się już wieloletnia tradycją. Poprzednia euromanifestacja odbyła się 9 kwietnia br. w Budapeszcie w czasie sprawowania prezydencji przez Węgry i wzięło w niej udział ponad 50 tysięcy z 45 central związkowych z 22 krajów europejskich.

Wrześniowa manifestacja odbędzie się pod hasłami: "TAK dla europejskiej solidarności", "TAK dla miejsc pracy i praw pracowniczych", "NIE dla polityki cięć".

Dla polskich związkowców manifestacja we Wrocławiu ma szczególne znaczenie – będzie odbywać się w trakcie polskiej prezydencji, w czasie gdy władzę sprawuje liberalny rząd. A przecież doskonale wiemy, że gospodarcze i społeczne pomysły rządu PO mają niewiele wspólnego z hasłem Europy socjalnej. Dlatego wrocławska manifestacja musi być dla Europy czytelnym sygnałem, że pomimo liberalnych rządów, polscy pracownicy nie zgadzają się na antypracownicze działania w Polsce i Europie. We wrocławskiej manifestacji weźmie udział około 30 tys. związkowców, w tym ok. 8 tys. z zagranicy. OPZZ będzie reprezentować ok. 10 tys. związkowców, z czego znaczną część powinni stanowić dolnośląscy związkowcy. Liczymy, że każda organizacja związkowa będzie reprezentowana na manifestacji przez kilkudziesięciu związkowców. W związku z powyższym Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zwraca się do Waszej organizacji o podanie ilości uczestników. Ze względów organizacyjnych i logistycznych prosimy przekazać powyższą informację do dnia 31 sierpnia br. Zbiórka uczestników manifestacji we Wrocławiu na stadionie Olimpijskim - wjazd na parking od ul. Mickiewicza do godz. 12.00. W godz. 12.00 - 13.15 formowanie pochodu, o godz. 13.30 wymarsz manifestacji do miejsca zgromadzenia na Wrocławskim Rynku. Zakończenie manifestacji ok. godz. 16.30. Dla właściwej wizualizacji manifestacji proszę o wyeksponowanie własnych haseł na banerach i transparentach. Uczestnicy winni mieć wyróżniki organizacyjne OPZZ. Elementy wizualizacyjne (trąbki, klepaczki, czapki, gwizdki i flagi ) będą do odbioru w siedzibie Rady Wojewódzkiej.

Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego

- Andrzej Otręba

30 sierpnia 2011 r. w siedzibie KW PSP we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Helena Trela - kandydatka na posła RP, popierana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rady Województwa Dolnośląskiego oraz ZZS FLORIAN.

W dniach 3-5 września 2011 roku, w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, członkowie ZZS FLORIAN: kol. Kamila Pitera-Karpowicz i kol. Witold Deryło na zaproszenia Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg uczestniczyli w seminarium poświęconym Parlamentowi Europejskiemu.

10 września 2011 r. w Jelczu Laskowicach odbyła się uroczystość nadania sztandaru dla Terenowego Koła Pszczelarzy w Jelczu-Laskowicach, który został ufundowany przez nasz Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZZS FLORIAN. Patronem pszczelarzy jest św. Ambroży.

17 września 2011 r. we Wrocławiu odbyła się demonstracja zorganizowana przez Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz OPZZ i NSZZ Solidarność. Manifestacja odbyła się pod hasłami: TAK dla europejskiej solidarności, TAK dla miejsc pracy i praw pracowniczych, NIE dla polityki cięć. W manifestacji udział wzięli członkowie Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN z woj. lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego.

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru oraz Komendant Powiatowy PSP w Kłodzku zaprosił przedstawicieli Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN na uroczystość nadania sztandaru w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku 8 października 2011 roku.

Delegacja Dolnośląskiego Zarządu Wojewodzkiego ZZS FLORIAN wzięła udział w obchodach barbórkowych, które odbyły się 5 grudnia 2011 r. w Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni.

Uchwała Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN z 20 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do AKCJI PROTESTACYJNEJ ... czytaj więcej »

20 grudnia 2011 odbył się Zarząd Wojewódzki, na który został zaproszony Pan Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu st. bryg. mgr inż. Andrzej Szcześniak, z którym połamaliśmy się opłatkiem.

AKCJA PROTESTACYJNA W KAMIENNEJ GÓRZE

Dokumenty związane z akcją protestacyjną:

 

15.12.2011

Komunikat Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN, oświadczenie Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN oraz postulaty Komitetu Protestacyjnego ... czytaj więcej »

19.12.2011

Powołanie Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego - Komunikat ze spotkania Federacji ZZSM w dniu 19 grudnia 2011 ... czytaj więcej »

19.12.2011

List do Premiera Donalda Tuska informujący o powołaniu i postulatach Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego ... czytaj więcej »

20.12.2011

Uchwała Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN z 20 grudnia 2011 w sprawie przystąpienia do AKCJI PROTESTACYJNEJ ... czytaj więcej »

22.12.2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Dolnośląskiego o powołaniu Wojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego ... czytaj więcej »

27.12.2011

Apel do wszystkich Strażaków o poparcie akcji protestacyjnej ... czytaj więcej »

28.12.2011

Informacja z posiedzenia Międzyzwiązkowego Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego powołanego przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych ... czytaj więcej »

28.12.2011

Komunikat po posiedzeniu Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego ... czytaj więcej »

29.12.2011

Oświadczenie OPZZ popierające nasz protest ... czytaj więcej »

ROK 2012

Dokumenty związane z akcją protestacyjną:

 

3.01.2012

Komunikat o planowanej na 12 stycznia 2012 r. w godz. 11.00-13.00 manifestacji pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 ... czytaj więcej »

4.01.2012

Plan pikiety 12 stycznia 2012 r. pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu ... czytaj więcej »

9.01.2012

Komunikat organizacyjny w sprawie pikiety 12.01.2012 r. pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu ... czytaj więcej »

12.01.2012

Petycja do Premiera Pana Donalda Tuska (Uwaga - długo się otwiera!) ... czytaj więcej »

Pikieta pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, która odbyła się 12 stycznia 2012 r., zgromadziła ponad 2.300 demonstrantów, reprezentujących wszystkie rodzaje służb mundurowych. W proteście wsparli nas Strażacy - członkowie ZZS FLORIAN z województwa łódzkiego (30 osób), śląskiego (60 osób) i małopolskiego (100 osób). Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZZS FLORIAN dziękuje wszystkim manifestantom za poparcie i liczne przybycie.

Sejm na wniosek Platformy Obywatelskiej przegłosował w piątek 27.01.2012 poprawkę do projektu budżetu na 2012 r. przewidującą od 1 października podwyżki w wysokości 300 zł dla strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej czytaj więcej »

Komunikat z posiedzenia w dniu 25 stycznia, na którym podjęto decyzję o kontynuowaniu protestu czytaj więcej »

1 lutego 2012 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Placówki Straży Granicznej w Legnicy oraz obchody XX rocznicy powstania NSZZ FSG. Z okazji jubileuszu XX lecia odznaczenia otrzymali: Piotr Malon - Przewodniczący NSZZ Policjantów, Wiesław Zwiefka z NSZZ Pracowników i Funkcjonariuszy Więziennictwa oraz Aleksander Wesołowski z ZZS FLORIAN.

Pożegnanie z tytułu przejścia na zaopatrzenie emerytalne Kol. Piotra Kozłowskiego. W uroczystości udział wzięli Koledzy Marek Zawada - Przewodniczący Zarządu Terenowego ZZS FLORIAN w Lwówku Śląskim oraz Aleksander Wesołowski - Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN.

20 kwietnia 2012 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN. W czasie posiedzenia omówiono:

- sprawy emerytur mundurowych i przedstawiono zebranym bieżące stanowisko Federacji ZZSM,

- sytuację w KP PSP Milicz,

- zatwierdzony został wzór medalu »Zasłużony dla organizacji dolnośląskiej ZZS FLORIAN«.

Z okazji Dnia Strażaka otrzymaliśmy życzenia od OPZZ. Dziękujemy!

Wizyta parlamentarna w Strasburgu 10-13 czerwca 2012

Na zaproszenie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg wyjechała do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu grupa, w skład której weszła kol. Małgorzata Jasik z KW PSP we Wrocławiu. Wśród atrakcji wyjazdu było m.in. zwiedzanie Dzielnicy Instytucji Europejskich z siedzibą Rady Europy oraz prelekcja w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Grupa obejrzała strasburską starówkę wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a następnie udała się w rejs statkiem wycieczkowym po rzece Ill. Grupa odwiedziła również Parlament Europejski, przyglądając się z galerii dla gości pracy posłów podczas sesji plenarnej oraz spotkała się z Lidią Geringer de Oedenberg i wysłuchała jej wykładu o aktualnych pracach Parlamentu Europejskiego i zadaniach eurodeputowanych.

Relacja z posiedzenia Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN, które odbyło się 18 września 2012 r. w Częstochowie ... czytaj więcej »

Medale »Za zasługi dla Organizacji Dolnośląskiej ZZS FLORIAN«

Mamy już medale »Za zasługi dla Organizacji Dolnośląskiej ZZS FLORIAN«, które będą przyznawane tym, którzy w szczególny sposób zasłużyli się Związkowi Zawodowemu Strażaków FLORIAN na Dolnym Śląsku. Medal został zatwierdzony uchwałą nr 13 z dnia 13 czerwca 2012 roku przez Zarząd Krajowy ZZS FLORIAN ... zobacz uchwałę »

Informacje w sprawie wynagrodzeń:

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy (m.in.) Państwowej Straży Pożarnej... czytaj więcej »

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej... czytaj więcej »

 

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej... cczytaj więcej »

 

Minister spraw wewnętrznych wystąpił do ministra finansów o środki przeznaczone na wypłatę podwyżek po 300 zł (brutto) miesięcznie dla funkcjonariuszy m.in. Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze te będą wypłacane ok. 15 listopada br. z wyrównaniem za październik i listopad... czytaj więcej »

ROK 2013

W czwartek 19 grudnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN, w którym udział wzięli m.in. Pan Komendant Wojewódzki PSP Andrzej Szcześniak oraz Pan Przewoniczący Rady Dolnośląskiej OPZZ Andrzej Otręba. Po omówieniu najważniejszych spraw związkowych odbyło się z udziałem zaproszonych gości spotkanie opłatkowe, podczas którego podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzyliśmy sobie spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz udanego 2014 roku.

Rosną koszty przywilejów emerytalnych i rentowych czytaj więcej» oraz Jakie będą przyszłoroczne finanse mundurowych czytaj więcej»

W dniu 22 listopada 2013 w hali sportowej Hasta La Vista przy ul. Góralskiej 5 we Wrocławiu odbyły się I Mistrzostwa Dolnego Śląska Służb Mundurowych w badmintonie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Głównym organizatorem był Wydział Kadr i Szkolenia KW Policji we Wrocławiu wraz z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego, a Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN był jednym ze współorganizatorów. W turnieju wzięło udział 70 zawodników z całego województwa reprezentujących Policję, Wojsko Polskie, Państwową Straż Pożarną, Służbę Więzienną oraz Straż Miejską. Na otwarciu Mistrzostw - jako zaproszony gość - pojawił się m.in. wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN Dariusz Jagodziński.

Strażaków z woj. dolnośląskiego reprezentowali:

- Magdalena Wieczorek z KW PSP we Wrocławiu

- Kamila Pitera-Karpowicz z KW PSP we Wrocławiu - 2 miejsce w kat. gra pojedyncza kobiet

- Paweł Konopka z KP PSP w Kamiennej Górze

- Waldemar Poręba z KP PSP w Kamienne Górze

- Andrzej Fischer z KP PSP w Oleśnicy - 3 miejsce w kat. gra podwójna mężczyzn

- Piotr Ciemny z KP PSP w Oleśnicy - 3 miejsce w kat. gra podwójna mężczyzn

Prywatnie od udziału w turnieju zgłosili się:

- Arkadiusz Harbacewicz z KP PSP w Oleśnicy

- Artur Roszyk z KP PSP w Oleśnicy

- Marek Stećko z KP PSP w Górze - 2 miejsce w kat. gra pojedyncza mężczyzn powyżej 40 lat

- Wojciech Skarłubowicz z KP PSP w Górze

- Zdzisław Wnęk z KW PSP we Wrocławiu

- Mirosław Boczar z KW PSP we Wrocławiu

25 października 2013 miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu XX-lecia ZZS FLORIAN na Dolnym Śląsku. Dzięki uprzejmości władz Wrocławia mogliśmy świętować w Sali Rycerskiej wrocławskiego ratusza. Więcej informacji i zdjęć po kliknięciu na animację "20 lat ZZS Florian na Dolnym Śląsku" w prawej części winiety strony. Albo tutaj»

2 października 2013 roku z okazji zbliżającego się jubileuszu 20-lecia ZZS FLORIAN na Dolnym Śląsku, odbyło się specjalne posiedzenie Kapituły Medalu ZA ZASŁUGI DLA ORGANIZACJI DOLNOŚLĄSKIEJ ZZS FLORIAN, w skład której wchodzą: Aleksander Wesołowski jako przewodniczący oraz członkowie - Stanisław Sędzikowski, Alina Wnęk, Marek Kicka, Dariusz Jagodziński, Piotr Gabruś oraz Krzysztof Demboryński. Kapitauła przyznała medale osobom zasłużonym dla naszej organizacji związkowej. Uroczyste wręczenie medali odbędzie się podczas centralnych dolnośląskich obchodów 20-lecia obecności ZZS FLORIAN w naszym regionie, które będą miały miejsce pod koniec października.

Wzięliśmy udział w manifestacji w Warszawie, zorganizowanej przez 3 centrale związkowe: OPZZ, NSZZ "Solidarniść" i Forum Związków Zawodowych, która odbyła się 14 września 2013 r. Protestowaliśmy przeciw rządowi Donalda Tuska.

W dniach 8-11 września 2013 r. nasze koleżanki Beata Drożdż i Anna Łyskawińska uczestniczyły w wyjeździe do Strasburga, zorganizowanym przez OPZZ województwa dolnośląskiego. Wizyta miała na celu poznanie funkcjonowania poszczególnych organów Unii Europejskiej i lepsze zrozumienie wpływu ich działania na nasze życie. W trakcie wizyty w Parlamencie Europejskim uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat zasad funkcjonowania PE oraz odbyli spotkanie z poseł Lidią Geringer de Oedenberg, która przedstawiła informacje na temat bieżącej działalności Parlamentu. Każdy uczestnik wyjazdu miał okazję do zadawania pytań i dyskutować z nią m.in. na temat funkcjonowania Parlamentu oraz aktywności polskich przedstawicieli w PE. W podobny sposób odbyła się wizyta w Trybunale Praw Człowieka. Grupa korzystając z pięknej pogody spacerowała po parkach i starówce Strasburga.

Ulotka OPZZ na Ogólnopolskie Dni Protestu 11-14 września 2013 r. - czytaj więcej»
Prośba przewodniczącego OPZZ Jana Guza skierowana do ZZS FLORIAN o aktywny udział w akcji protestacyjnej czytaj» oraz pismo przewodniczącego OPZZ z harmonogramem Ogólnopolskich Dni Protestu 11-14 września 2013 czytaj»
Dlaczego związki zawodowe organizują protest - przeczytaj list wiceprzewodniczącego OPZZ» oraz ulotkę OPZZ»
Wystąpienie Przewodniczącego ZK ZZS "Florian" Krzysztofa Oleksaka podczas wysłuchania publicznego w dniu 27 sierpnia 2013 - przeczytaj»
Wystąpienie Wiceprzewodniczącego ZK ZZS "Florian" Tomasza Podolskiego do Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych w dniu 27 sierpnia 2013 dot. projektu ustawy o L-4 - przeczytaj»

Pikieta 27 sierpnia 2013 r. przed gmachem Sejmu RP z udziałem związkowców Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN

Jest już decyzja FZZSM o przeprowadzeniu 27 sierpnia 2013 r. przed gmachem Sejmu RP pikiety w trakcie wysłuchania publicznego projektu dydaktycznego "L-4". Mają brać w niej udział członkowie Zarządów Wojewódzkich i Krajowych poszczególnych związków ... czytaj więcej »

Ważne komunikaty w sprawie oznaczenia pojazdów w akcji protestacyjnej

Pismo KG PSP w sprawie oflagowania samochodów służbowych ... czytaj więcej »

Pismo Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego z 19 lipca 2013 do komendantów miejskich i powiatowych w sprawie możliwości oznakowania pojazdów PSP informacjami o akcji protestacyjnej... czytaj więcej »

Nasz baner protestacyjny na Komendzie Wojewódzkiej we Wrocławiu! 22 lipca powiesiliśmy baner informujący o naszej akcji protestacyjnej.

W związku z pojawiającymi się poleceniami usuwania flag związkowych z pojazdów pożarniczych PSP w trakcie trwającej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych informujemy, że w myśl przepisów ustawy z 23 V 1991 o rozwiązywaniu sporów zbiorowych forma protestu polegająca na oflagowaniu obiektów i pojazdów służbowych PSP posiada swoje umocowanie prawne. Jest to legalna metoda wywierania nacisku w trakcie trwania sporu zbiorowego i nie narusza obowiązującego porządku prawnego. ... czytaj więcej »

W dniu 14 czerwca 2013 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Po zapoznaniu się z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych ... czytaj więcej »

XX-lecie powstania Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN

W dniach 16-17 maja 2013 roku w miejscowości Kościelisko - Zakopane, odbyły się centralne obchody XX-lecia powstania Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN. W uroczystościach udział wzięli: Podsekretarz Staniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, Komendant Główny PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Przewodniczący OPZZ Janusz Guz, Komendanci Wojewódzcy PSP. Obchody zapoczątkowane zostały Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Zakopiańskich Krzeptówkach.

Z województwa dolnośląskiego uhonorowani zostali:

- "Medalem Honorowym Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN" przyznanym przez Zarząd Krajowy st. bryg. Andrzej Szcześniak - Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

- Srebrną Odznakę "Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej" otrzymali: kol. Krzysztof Kulon z ZT Oława, Bartosz Łysyganicz z ZT Legnica.

- Medale XX-lecia otrzymali: kol. Aleksander Wesołowski przewodniczący DZW ZZS FLORIAN, kol. Marek Kicka wiceprzewodniczący DZW ZZS FLORIAN, kol. Grzegorz Dubiel z ZT Lubań.

- Medalami "Za Zasługi Dla Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN" otrzymali: kol. Alina Wnęk z ZT Wrocław, kol. Artur Czułajewski z ZT Zgorzelec , kol. Przemysław Wróbel z ZT KW PSP.

- Dyplomy Komendanta Głównego PSP otrzymali: kol. Weronika Szymańska z ZT KW , kol. Piotr Gabruś z ZT Kamienna Góra, kol. Krzysztof Demboryński z ZT Strzelin.

- Dyplom z Okazji Jubileuszu 20-lecia otrzymała kol. Halina Lidmajer z ZT Lubin.

GRATULUJEMY!

Opinia Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN z 16 kwietnia 2013 roku w sprawie projektu ustawy o komisjach lekarskich i zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ... czytaj więcej »

Z okazji Dnia Strażaka otrzymaliśmy od przyjaciół z OPZZ życzenia. Bardzo dziękujemy!!!

28 marca 2013 pod siedzibą Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu miała miejsce manifestacja trzech central związkowych: OPZZ, Solidarności i Forum Związków Zawodowych. Zgromadziliśmy się, aby zaprotestować przeciwko biedzie i fatalnej polityce prowadzonej przez rząd, a jednocześnie, aby się zjednoczyć i udzielić poparcia strajkującym w 28 III związkowcom na Górnym Śląsku. W manifestacji uczestniczyło około 300 związkowców z OPZZ, w tym 20 członków Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN". Na zakończenie pikiety związkowcy wręczyli petycję wicewojewodzie dolnośląskiemu.

Opinia Związku Zawodowego Strażaków "Florian" w sprawie projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym z 14 lutego 2013... czytaj więcej »

Komunikat Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN z 7 lutego 2013... czytaj więcej »

Apel Rady Wojewódzkiej OPZZ... czytaj więcej »

ROK 2014

Pożegaliśmy stary rok i powitaliśmy nowy - 2015. Życzymy wszystkim Strażakom, aby był jeszcze lepszy od poprzedniego.

9 grudnia 2014 r. odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu uroczystość 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na Dolnym Śląsku. W obchodach udział wzięli przedstawiciele Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN. Związkowcy-emeryci odznaczyli naszych związkowców pamiątkowymi medalami. Medale 20-lecia ZEiRP RP otrzymali: Danuta Czajkowska-Klim, Alina Wnęk i Marek Kicka, a Aleksander Wesołowski otrzymał Odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

2 grudnia 2014 r. na nasze zaproszenie przyjechał do Wrocławia Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, aby w Szpitalu Wojskowym udekorować medalami resortowymi osoby wyjątkowo zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych i działaność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Pan Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz w asyście Pana starszego brygadiera Andrzeja Szcześniaka, Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego wręczył Brązową Odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" następującym osobom: Dariusz Janczak, Przemysław Jaźwiec, Wiesław Ruszkowski, Józef Ruta, Andrzej Wiak.

Przy okazji tej uroczystości Pan Komendant Główny PSP Wiesław Leśniakiewicz podpisał się w naszej związkowej kronice. Swój podpis złożył również Pan Komendant Szpitala Wojskowego płk lek. med. Grzegorz Stoinski.

W dniu 28 listopada 2014 r. miało miejsce posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN podczas którego omówiono sprawy bieżące, a specjalnie zaproszony na tę okazję wicemarszałek naszego województwa Radosław Mołoń uhonorował Dyplomem w uznaniu zasług dla województwa dolnośląskiego naszą koleżankę i kolegów. Są to: Renata Zdrojewska, Marek Białek, Mariusz Bigiej, Andrzej Bojanowski, Jan Ciętak, Artur Czułajewski, Witold Deryło, Grzegorz Dubiel, Tomasz Engel, Piotr Gabruś, Sylwester Janic, Adam Karbowiak, Sylwester Łasocha, Aleksandros Mawromatis, Dariusz Niciejewski, Tadeusz Rybka, Dariusz Siminicki, Marek Strugacz, Damian Terlecki, Robert Waleriańczyk, Piotr Wójcik, Tomasz Wyskok, Marek Zawada, Zbigniew Żurowski.

W dniu 14 listopada 2014 r. Federacja Zwiążzków Zawodowych Gónictwa Węgla Brunatnego zorganizowała Besiadę Piwną w Centrum Zdrowia i relaksu VERANO w Kołobrzegu. Na biesiadę został zaproszony przewodniczący DZW ZZS FLORIAN Aleksander Wesołowski, któremu podczas jej trwania została nadana Szpada Górnicza.

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich z 3 listopada 2014 w sprawie braku waloryzaji wynagrodzeń w PSP. Zobacz szczegóły».

W dniach 21–24 września 2014 r. na zaproszenie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg do siedziby Parlametu Europejskiego w Brukseli pojechały nasze koleżanki ze ZZS FLORIAN: Dorota Wieczorek i Magdalena Wieczorek, wraz z grupą związkowców OPZZ. W trakcie wizyty zapoznały się z działalnością Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Poza zwiedzeniem sali obrad Parlamentu Europejskiego i siedziby Komisji Europejskiej koleżanki zwiedziły także Brukselę.

Nowe programy ubezpieczeń dla strażaków. Zobacz szczegóły»

W sobotę 30 sierpnia 2014 r. odbył się V Maraton Pieszo i Rowerem dookoła Lubina, w którym wzięli udział czlonkowie naszego związku. W jeździe na dystansie 110 km wzięli udział Mariusz z Ernestem z Lubina oraz ja, Andrzej, Darek (spoza ZZS FLORIAN) i Grzesiek z Lubina. Relację z jazdy przeczytać można tutaj».

Nowe programy ubezpieczeń dla strażaków. Zobacz szczegóły»

We wtorek 24 czerwca 2014 r. w Komendzie Głównej PSP w Warszawie miało miejsce posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN z udziałem zaproszonych gości: Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Piotra Kwiatkowskiego, Dyrektora Biura Kadr KG PSP st. bryg. Tomasza Zająca oraz Doradcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusza Królika. Na zakończenie posiedzenia za dotychczasową dobrą współpracę ze związkami zawodowymi Doradca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusz Królik został odznaczony przez kol. A. Wesołowskiego Przewodniczącego Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN medalem zasłużony dla Dolnośląskiej Organizacji ZZS FLORIAN.

MAMY NOWY ZARZĄD WOJEWÓDZKI! 23 i 24 maja 2014 r. w Szklarskiej Porębie w OW Sudety odbyła się Wojewódzka Konferencja Delegatów ZZS "Florian", podczas której wybrano nowe władze związku. Zobacz szczegóły»

Nasz strażak-związkowiec Rafał Szorc z Polkowic uratował życie człowiekowi! Przeczytaj poniżej:

G R A T U L U J E M Y !!! Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg gratulujemy uzyskania po raz kolejny mandatu deputowanej do Parlamentu Europejskiego i życzymy owocnej pracy na rzecz Europy, Polski i Dolnego Śląska.

W piątek 4 kwietnia 2014 r. odbyła się w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego uroczystość 70-lecia 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. W galiwzięło udział blisko 400 zaproszonych gości, wśród nich przewodniczący dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Aleksander Wesołowski. Serdecznie gratulujemy naszym przyjaciołom żołnierzom i lekarzom tak wspaniałego jubileuszu!

Lista posłów głosujących w Sejmie za niekorzystną dla służb mundurowych ustawą "L-4", a którzy kandydują teraz do Parlamentu Europejskiego. Lista jest tutaj»

Pisma w sprawie rozporządzenia MSW o tworzeniu zestawień przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach:
przeczytasz tutaj» i tutaj».
Pisma w sprawie rozporządzenia MSW o wyposażeniu jednostek organizacyjnych PSP:
przeczytasz tutaj» i tutaj».
List od Mentora do strażaków-związkowców przeczytasz tutaj».

Pod koniec marca pomogliśmy Fundacji Uniwersytet Dzieci pożyczając na wykład dla ośmio- i dziewięciolatków syrenę strażacką, podobną do tych, z któych korzystamy na naszych demonstracjach. Jak się okazało, była to największa atrakcja wykładu "Dlaczego ludzie czasem protestują na ulicach?", który przeprowadziła dr Anna Pacześniak z Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod koniec zajęć każdy spośród ponad 200 małych studentów mógł poczuć klimat manifestacji i samodzielnie zakręcić ręczną syreną.

30 kwietnia 2014 r. odbyło się w Zgorzelcu uroczyste pożegnanie przechodzącego na emeryturę młodszego kapitana Zbigniewa Wilka. Kol. Zbigniew Wilk został udekorowany przez przewodniczącego Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN Aleksandra Wesołowskiego naszym medalem "Za zasługi dla organizacji dolnośląskiej".

27 kwietnia 2014 r. odbył się w Lubinie I Bieg Papieski. Wzięli w nim udział nasi koledzy strażacy-związkowcy z JRG Polkowice: Ernest Opiłka, Andrzej Gwarda i Grzegorz Andrejczyk.

Wymiana korespondencji pomiędzy ZZS FLORIAN a Komendą Główną PSP w sprawie umundurowania strażaków (z kwietnia 2014). Więcej przeczytasz tutaj».

W sobotę 22 marca 2014 r. w ramach 7. Półmaratonu Ślężańskiego odbyły się: I Ślężański Bieg Strażacki oraz I Drużynowe Mistrzostwa Strażaków PSP woj. dolnośląskiego w Półmaratonie. Uczestniczyło w nich 50 strażaków. Do rywalizacji drużynowej zgłosiło się 10 komend PSP z woj. dolnośląskiego. Trasa prowadziła drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży: Sobótka - Strzegomiany - Będkowice - Sulistrowiczki - Przełęcz Tąpadła - Sady - Sobótka Zachodnia - Sobótka. Trasa liczyła 21,0975 km, z różnicą wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy 208 m. W kategorii open kobiet pierwsze miejsce zajęła Ilona Cytawa (KP PSP Wołów), a kolejne Barbara Babuśka i Ewa Łabuz (KW PSP Wrocław). W kategorii open mężczyzn zwyciężył Maciej Dawidziuk (KM PSP Jelenia Góra), II i III miejsce zajęli Arkadiusz Opaliński i Piotr Kleczaj (KM PSP Wrocław). Pełne wyniki rywalizacji indywidualnej są tutaj».

Najlepszą drużyną woj. dolnośląskiego została reprezentacja KM PSP we Wrocławiu (Arkadiusz Opaliński, Piotr Kleczaj, Mariusz Piasecki). Miejsce II zajęła reprezentacja KP PSP w Jaworze (Łukasz Fuławka, Dariusz Serafin, Michał Molenda), a III reprezentacja KP PSP w Oleśnicy (Piotr Adamski, Marcin Purzyński, Krzysztof Małys). Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, a Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN ufundował nagrody dla najlepszych biegaczy w kategoriach open oraz dla zwycięzców mistrzostw drużynowych.

W dniu 22 lutego 2014 w Hali Widowisko-Sportowej w Kątach Wrocławskich rozegrano halowy turniej piłki nożnej o puchar Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZFiPW we Wrocławiu oraz Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu.

Nasz kolega-związkowiec Wojciech Włodarczyk otrzymał 13 lutego 2014 r. podziękowania i dyplom z medalem za uratowanie życia nieznajomej osobie. Samo wydarzenie miało miejsce 3 marca zeszłego roku, kiedy natknął się na ponad 30-osobowy tłum, który biernie przyglądał się konającemu mężczyźnie, z zakrwawioną twarzą, jak się później okazało, tracącemu oddech. Wojciech Włodarczyk natychmiast zabrał się do ratowania ofiary. Udrożnił drogi oddechowe i przystąpił do masażu serca. Chory zaczął odzyskiwać oddech, po chwili jednak znowu go utracił. W. Włodarczyk powtórzył więc zabieg, i tak trwało to kilkanaście minut. Ktoś usiłował dodzwonić się do pogotowia ratunkowego po karetkę. Wolnej karetki jednak nie było, więc W. Włodarczyk zaproponował połączenie się z jednostką ratunkową straży pożarnej. Strażacy pojawili się po kilkunastu kolejnych minutach i przejęli ratowanie chorego. Dopiero jednak po przyjeździe pogotowia ratunkowego z odpowiednim sprzętem (m.in. defibrylatorem) chory odzyskał przytomność, szybko znalazł się w szpitalu w Oławie, a następnie helikopterem przewieziony został do szpitala we Wrocławiu. Nie ulega wątpliwości, że żyje dzięki Wojciechowi Włodarczykowi, jego pierwszy krok był najważniejszy. Gratulujemy takiej postawy i bierzmy z kolegi Wojciecha przykład!

19 lutego 2014 roku wzięliśmy udział w pikiecie przed Sejmem RP zorganizowanej przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych przeprowadziła. Protest był wyrazem sprzeciwu wobec ustawy obniżającej zasiłki chorobowe funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego tak, jak inni ubezpieczeni w systemie powszechnym. Przypominamy, że funkcjonariusze PSP chorują przeciętnie ok. 8 dni w roku, gdy w systemie powszechnych wskaźnik ten wynosi 14 dni. Delegacja z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazała Marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi - za pośrednictwem dyrektora jego gabinetu - petycję, w której domaga się odrzucenia niekorzystnej dla funkcjonariuszy ustawy.

Projekt rozporządzenia MSW w sprawie wykazu chorób pozostających w związku z pełnieniem służby oraz sposobu ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, SG, Państwowej Straży Pożarnej i BOR. Prosimy o przekazanie uwag i ewentualnych propozycji do projektu do 2 marca 2014 r.. Ta lista może dotyczyć (prawdopodobnie) obecnie pracujących oraz przyszłych i obecnych emerytów... zobacz art._29_ust._2_-_wykazy_MSW», zobacz pismo_do_zz_1-13_proj._aktu_wykonawczego», zobacz zal_nr_1_do_art._29_ust._2», zobacz zal_nr_2_do_art._29_ust._2».

L-4 zostało przegłosowane! Jak głosowali senatorowie... zobacz »

11 lutego 2014 r. zakończył się turniej tenisa stołowego w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu. Sponsorem turnieju był Związek Zawodowy Strażaków "Florian".

Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" kolega Aleksander Wesołowski wręczył ufundowane statuetki i puchary dla zawodników z pierwszych trzech miejsc. Swoją obecnością zaszczycił uczestników turnieju Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st. bryg. Andrzej Abulewicz, który wręczył okolicznościowe dyplomy.

Klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

I miejsce: Zbigniew Żurowski – Puchar DZW ZZS "FLORIAN"
II miejsce: Zdzisław Wnęk - Statuetka DZW ZZS "FLORIAN"
III miejsce: Mirosław Boczar - Statuetka DZW ZZS "FLORIAN"

Jednocześnie informujemy, że zwycięzca jest członkiem ZZS "FLORIAN". GRATULUJEMY !!!

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 10.02.2014 r. zobacz więcej »
5 lutego 2014 roku w Sejmie RP na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych nastąpiło rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu odszkodowawczym, przysługującym w razie wypadku lub choroby, pozostających w związku ze służbą (druk nr 1499) zobacz więcej »
Federacja Służb Mundurowych prosi się o zgłaszanie osób, które zostały objęte dyspozycją art. 15a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zobacz więcej »
Decyzja o pikiecie 19 lutego pod Sejmem RP zobacz więcej »

Sejm uchwalił ustawę o L-4 mundurowych - zobacz plakat z naszą odpowiedzią »

Sprawa L-4:

Komunikat Federacji z 31 stycznia 2014 po posiedzeniu Senackiej Komisji Obrony Narodowej w sprawie ustawy L-4, które odbyło się 30 I 2014 czytaj więcej »

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu RP do ustawy o zmianie L-4 z 29 I 2014 czytaj więcej »

Decyzja Federacji z 29 stycznia 2014 o przeprowadzeniu ogólnopolskiej akcji informującej jak poszczególni posłowie głosowali w sprawie obniżenia świadczeń służbom mundurowym podczas L-4... czytaj więcej »

Lista posłów z Dolnego Śląska głosujących za obniżeniem świadczeń służbom mundurowym podczas L-4 jest tutaj » NIE ZAPOMNIJMY O NICH PODCZAS WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, SAMORZĄDU i WYBORÓW DO SEJMU!

Plakat z listą posłów z Dolnego Śląska, którzy byli przeciwko nam zobaczysz tutaj »

Sejm uchwalił ustawę o L-4 mundurowych... więcej tutaj »

Kancelaria Sejmu odmówiła służbom mundurowym wstępu na galerię sejmową podczas III czytania projektu ustawy o L-4 w dniu 24 stycznia 2013!

W dniu 22 stycznia 2013 przedstawiciele służb sundurowych byli w Sejmie w trakcie debaty o zasadach L-4. Bardzo przemawiający i sugestywny komunikat do przeczytania tutaj (na stronie Policjantów).

W dniu 21 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN. Na zaproszenie Zarządu w obradach uczestniczyli :

1. Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu – st. bryg . Andrzej Szcześniak,

2. Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP we Wrocławiu - st. bryg. Zdzisław Wnęk,

3. Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP we Wrocławiu - st. bryg. Stanisław Drapiewski.

W czasie spotkania Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim PSP omówiono następujące zagadnienia:

1. Zasady przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej w JRG i SK

2. Zasad kierowania na kursy uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, na pierwszy stopień oficerski i do kierowania działaniami ratowniczymi.

ROK 2015

30 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN, na którym podsumowano mijający rok i zlożono sobie życzenia na 2016.

29 października 2015 r. miała miejsce uroczystość wręczenia medali z okazji 25-lecia istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów na Dolnym Śląsku. Przewodniczący NSZZP woj. dolnośląskiego Piotr Malon oraz wiceprzewodnicząca Ewa Agnieszka Gębska odznaczyli pamiątkowym medalem naszych działaczy związkowych. Pełna lista odznaczonych jest tutaj».

W dniach 5-8 października 2015 odbyły się demonstracje w Warszawie zorganizowane przez służby mundurowe. Domagaliśmy się podwyżek, rekompensaty za inflację 2009-2015, corocznej waloryzacji płac i uchwalenia ustawy modernizacyjnej 2016-2019. Wśród manifestantów byli przedstawiciele naszego Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego: Aleksander Wesołowski, Halina Lindmajer, Sebastian Rybus, Robert Kłosowski, Rafał Tepper, Dorota Wieczorek, Krzysztof Demboryński, Ernest Opiłka, Bartłomiej Bielak, Mariusz Ćwian oraz koledzy z Małopolski (ZT w Rabce Zdroju): Grzegorz Gacek, Tomassz Biedron, Wojciech Obajtek, Paweł Macuga i Grzegorz Masłowiec. Tutaj możesz zobaczyć ulotkę z naszymi postulatami (zobacz ulotkę»), a tutaj filmik z demonstracji (zobacz filmik na youtube»).

Komunikat Protestacyjny Służb Mundurowych - czytaj więcej».

Zawieszenie niektórych form protestu (czytaj »).

21 września 2015 roku o godzinie 12:00 z inicjatywy ZW ZZS "Florian" odbyło się w naszej siedzibie spotkanie przewodniczących wojewódzkich ZZS "Florian", NSZZ "Solidarność" i NSZZ Pracowników Pożarnictwa w celu ustalenia wspólnych form protestu na terenie województwa dolnośląskiego. Szczegóły zostaną podane do wiadomości po uzgodnieniach wewnątrzzwiązkowych.

Odpowiedź KW PSP na nasze pismo w sprawie kontroli w KM PSP - JRG 3 we Wrocławiu (czytaj »).

Komunikat z posiedzenia Federacji ZZSM

ZK ZZS FLORIAN prosi o kontynuowanie działań, które zostały określone we wcześniejszych decyzjach, najlepiej w koordynacji ze strukturami wojewódzkimi Federacji. Wspólna manifestacja służb mundurowych, o której mowa w komunikacie (czytaj komunikat») odbędzie się w pierwszej połowie października, więc można rozpoczynać przygotowania organizacyjne. Spotkanie z szefową MSW T. Piotrowską przesunięte jest na 22 września (sytuacja z uchodźcami).

9 września 2015 r. w Chojnowie w Ceglanym Dworku odbyło się pożegnanie emeryta, byłego przewodniczącego Zarządu Terenowego w Legnicy kolegi asp. sztab. Bartosza Łysyganicza. Po prawie 15 latach pracy na stanowisku wiceprzewodniczącego (od 2001), a później przewotniczącego ZT w Legnicy (od 2006) na emeryturę odszedł kol. Bartosz Łysyganicz. W pożegnaniu wzięli udział m.in.: Przewodniczący ZW ZZS Florian Aleksander Wesołowski, Wiceprzewodniczący ZW ZZS Florian Stanisław Sędzikowski, Komendant Miejski PSP w Legnicy bryg. mgr inż. Adam Konieczny, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy mł. bryg. mgr inż. Zdzisław Sokół, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 st. kpt. mgr Ryszard Kawka, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 kpt. mgr inż. Paweł Dąbrowa, licznie zaproszeni koledzy funkcjonariusze oraz koledzy emeryci. Dziękujemy kol. Bartoszowi Łysyganiczowi za lata ciężkiej pracy na rzecz legnickich strażakow!

Uchwała ZZS Florian w sprawie akcji protestacyjnej (czytaj »).

Komunikat Prezydium ZK ZZS FLORIAN z 26 sierpnia 2015 r. Jednocześnie informujemy, że formy protestu przyjęte na posiedzeniu ZK 15 grudnia 2011r. nadal obowiązują i można je stosować na terenie wszystkich Zarządów Wojewódzkich ZZS "Florian" bez uzyskania dodatkowej zgody Zarządu Krajowego. Postulaty ZZS "Florian", jak i postulaty pozostałych związków zawodowych zrzeszonych w Federacji ZZSM oraz pozostałych ZZ w służbach mundurowych nie zostały zrealizowane do chwili obecnej. W związku z powyższym nie utraciły swojej aktualności. Tu można przeczytać komunikat (czytaj komunikat»), oświadczenie (czytaj oświadczenie») oraz obowiązujące formy protestu przyjęte na posiedzeniu ZK (czytaj o formach protestu»).

Pisma dotyczące Uchwały Nr 2 z 31 lipca 2015 r. w sprawie kontroli w KM PSP we Wrocławiu w JRG Nr 3. Wystąpienia do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o złożenie do rzecznika dyscyplinarnego żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków zespołu inspekcyjnego – czytaj uchwałę», pismo do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przeczytasz tutaj», pismo do Komendanta Miejskiego PSP przeczytasz tutaj».

23 lipca 2015 r. odbyła się przed budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie pikieta protestacyjna służb mundurowych, m.in. strażaków, policjantów, funcjonariuszy Służby Więziennej, Służby Celnej. Odczytano roty ślubowań, a także petycje każdej ze służb uczestniczących w pikiecie. Delegacja służb mundurowych poszła wręczyć petycję na ręce przedstawicieli kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Poinformowano również o dalszych działaniach związanych z protestem i w razie braku reakcji wysłanie delegacji do Brukseli do Donalda Tuska w sprawie spełnienia deklaracji wyborczych związanych z podwyżkami dla służb mundurowych.

Od 1 czerwca mamy nowy Zarząd Terenowy w Lubaniu. Po15 latach przewodniczenia na emeryturę odszedł kol. Grzegorz Dubiel. Odchodzący przewodniczący został udekorowany Medalem Honorowym Zarządu Krajowego ZZS "FLORIAN". Nowy zarząd tworzą obecnie: Roman Traczyk (przewodniczący ZT), Marek Niebylski (wiceprzewodniczący ZT) oraz Mariusz Sosnowski (wiceprzewodniczący ZT). Nowemu zarządowi życzymy owocnej pracy na rzecz lubańskich strażakow!

29 czerwca 2015. Pismo naszego przewodniczącego Krzysztofa Oleksaka do przewodniczącego KS Pożarnictwa NSZZ Solidarność w sprawie powołania wspólnego komitetu protestacyjnego - zobacz».

W piątek 29 maja 2015 na polkowickim rynku odbyły się uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka. Mieszkańcom miasta zaprezentowały się jednostki z całego powiatu polkowickiego. Po mszy świętej w kościele św. Barbary miał miejsce apel, na którym wręczono awanse na wyższe stopnie oraz odznaczenia. Wśród licznie przybyłych gości byli Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "FLORIAN" Aleksander Wesołowski i Wiceprzewodniczący Stanisław Sędzikowski, którzy wręczyli odznaczenie związkowe strażakom z Polkowic. Medalem za Zasługi dla Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" uhonorowany został asp. Rafał Szorc, który blisko rok temu podczas spaceru z synem zauważył nieprzytomnego mężczyznę i nie wahając się ani przez chwilę podjął skuteczną reanimację, ratując mu życie. Medalem "Zasłużony dla Organizacji Dolnośląskiej ZZS FLORIAN" uhonorowani zostali: Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach bryg. Sylwester Jatczak, asp. Rafał Szorc i st. sekc. Wojciech Sos.

15 maja 2015 r. na dziedzińcu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Obchody strażackiego święta były okazją do wręczenia odznaczeń, medali oraz nominacji na kolejne stopnie służbowe. Obecny na uroczystości przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "FLORIAN" Aleksander Wesołowski wręczył odznaczenie związkowe strażakom i policjantom pełniącym służbę na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Medalem za Zasługi dla Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" uhonorowani zostali: st. ogn. Piotr Rzeszutek, st. ogn Sławomir Helfojer, asp. Piotr Jacak, st. asp. Waldemar Poręba oraz mł. asp. Krzysztofa Jała.

Medalem Zasłużony dla Organizacji Dolnośląskiej ZZS "FLORIAN" uhonorowani zostali: asp. sztab. Zbigniew Partyński, podinspektor Tomasz Kościcki oraz st. asp. Rafał Przychocki.

Otrzymaliśmy życzenia z okazji Dnia Strażaka (zobacz tutaj»). Dziękujemy!

4 maja 2015 r. odbyło się spotkanie w świetlicy KW PSP z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Strażaka oraz nadania stopnia nadbrygadiera Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP Andrzejowi Szcześniakowi.

18 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbył się "Marsz Gwiaździsty", w którym - wraz z innymi związkowcami - wzięli udział strażacy z ZZS "FLORIAN" (ok 2 tys. z całego kraju). Mundurowi związkowcy przeszli od KG Państwowej Straży Pożarnej, gdzie na ręce Komendanta Głównego PSP, złożyli petycję z postulatami (wzrost uposażeń, opracowanie i wdrożenie ustawy modernizacyjnej, urealnienie budżetów komend, wprowadzenie 100% płatnych nadgodzin, ujednolicenie zasad emerytalnych dla strażaków przyjętych po 1 stycznia 1999) pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Tam też dotarli pozostali związkowcy, którzy ruszali z różnych stron Warszawy. Przewodniczący OPZZ, Jan Guz złożył w Kancelarii Premiera petycję zawierającą również postulaty naszego związku.

Bardzo dziękujemy za udział w manifestacji.

Informacje dotyczące manifestacji 18 kwietnia 2015 r. - Uchwała nr 5 o organizacji demonstracji 18 kwietnia w Warszawie (czytaj tutaj»), Uchwała o utworzeniu Komitetu Protestacyjnego (czytaj tutaj»), postulaty ZZS FLORIAN (czytaj tutaj») oraz kwestie organizacyjne związane z demonstracją (czytaj tutaj»).

ZW NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego przyłączy się do manifestacji w Warszawie 18 kwietnia (czytaj tutaj»). Dziękujemy! Dziękujemy tym bardziej, że stanowisko ZG NSZZ Policjantów jest inne (czytaj tutaj»).

Pismo MSW dotyczące dodatku stażowego (czytaj tutaj») oraz opinia ZZS Florian na ten temat (czytaj tutaj»).

W czwartek 19 marca 2015 r. z inicjatywy słuchaczy szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej urodziła się inicjatywa wizyty w Klinice Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Związkowcy ze Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN podarowali chorym dzieciom misia-maskotkę o wdzięcznym imieniu Żarek. Maskotkę przekazał nasz kolega asp. Zbigniew Żurowski. Spotkanie spotkało się z dużym entuzjazmem ze strony małych pacjentów, a dla strażaków było okazją do refleksji nad losem ciężko chorych dzieci. Po wizycie w klinice strażacy przeszli do znajdującego się niemal po sąsiedzku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, gdzie strażacy oddali krew - w sumie prawie 15 litrów.

W dniu 13 marca br. zakończył się Turniej Tenisa Stołowego w KW PSP Wrocław. W turnieju uczestniczyło ośmiu funkcjonariuszy. W spotkaniu kończącym zawody brał udział Pan Komendant Wojewódzki st. bryg. Andrzej Abulewicz a nasz Związek reprezentowała koleżanka Magdalena Wieczorek - członek komisji rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego. Warto zaznaczyć, że Związek po raz drugi jest sponsorem pamiątkowych statuetek.

Klasyfikacja pierwszych trzech miejsc przedstawia się następująco:

1. mł. kpt. Mirosław Boczar;

2. bryg. Dariusz Buła;

3. asp. Zbigniew Żurowski - członek ZZS "FLORIAN".

Wyżej wymienieni będa reprezentować KW PSP w turnieju wojewódzkim tenisa stołowego.

We wtorek 24 lutego 2015 r. odbyła się w KP PSP w Lubaniu uroczystość pożegnania kol. Grzegorza Dubiela, w związku z jego przejściem na emeryturę. Starszy ogniomistrz Grzegorz Dubiel rozpoczął służbę w PSP 18 grudnia 1995 r. Przez długie lata sprawował funkcję Przewodniczącego Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" w KP PSP w Lubaniu - od roku 1999 do dnia dzisiejszego. W imieniu związkowców za pracę na rzecz strażaków i społeczeństwa podziękował mu kol. Aleksander Wesołowski.

10 lutego 2015 roku odbyło się spotkanie z Minister Teresą Piotrowską - zobacz komunikat ze spotkania» oraz List do Pani premier Ewy Kopacz (list przeczytasz tutaj»).

ROK 2016

Komunikat Prezydium ZK ZZS FLORIAN. 3 marca 2016 roku w gmachu MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie Pana Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w MSWiA z Prezydium ZK ZZS "Florian"... czytaj więcej »

Mamy nowy Zarząd Terenowy - w Dzierżoniowie! 5 marca 2016 r. odbyło się zebranie założycielskie nowego Zarządu Terenowego ZZS "Florian" w Dzierżoniowie. Przewodniczącym ZT został Krzysztof Bożemski. Wspomóżmy Kolegów naszym doświadczeniem i radą.

Pismo z 7 kwietnia 2016 r. do Komendanta Głównego PSP st. bryg. Leszka Suskiego w sprawie awansów... czytaj więcej »

Pismo do Komendanta Głównego PSP st. bryg. Leszka Suskiego dotyczące Projektu Rozporządzenia MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP z 7 kwietnia 2016 roku (nasz postulat przywrócenia załącznika nr 6)... czytaj więcej »

Stanowisko Prezydium Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN w sprawie służby na Stanowiskach Kierowania z 7 kwietnia 2016 roku przesłane do Komendanta Głównego PSP st. bryg. Leszka Suskiego... czytaj więcej »

Stanowisko przedstawicieli związków zawodowych w sprawie ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 z 16 czerwca 2016 roku... czytaj więcej »

W piątek 29 czerwca 2016 r. odbyła się posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN, na którym omówiono wiele ważnych problemów.

W poniedziałek 11 lipca 2016 r. delegacja DZW ZZS Florian (kol. Aleksander Wesołowski, kol. Beata Dróżdż, kol. Marek Kicka) udała się do Częstochowy w celu omówienia szczegółow związanych z przygotowaniem naszego sztandaru związkowego. Sztandar będą haftowały siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Westiarek Jezusa, a z uwagi na fakt, iż jest to robota ręczna i bardzo precyzyjna, zajmie im to kilka najbliżzych miesięcy.

Rekomendacje przedstawicieli związków zawodowych do projektu ustawy modernizacyjnej odczytane 4 VIII 2016 r. na posiedzeniu grupy roboczej i przekazane za pośrednictwem Pani Anny Rodek na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ... czytaj więcej »

Odpowiedź z 22 września 2016 wiceministra spraw wewnętrznych Jarosława Zielińskiego w sprawie ustawy modernizacyjnej przeczytasz tutaj »

Stanowisko KG PSP w sprawie nadgodzin wypracowych podczas Światowych Dni Młodzieży... czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS "FLORIAN. 4 października 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS "Florian" z udziałem zaproszonych gości: Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Marka Jasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel. Więcej informacji o zakresie poruszanych tematów znajdziesz na stronie Zarządu Krajowego ZZS "FLORIAN i przeczytasz tutaj »

Pisma naszego związku do Komendanta Głównego PSP w sprawie rozdziału nagród, wynagrodzeń oraz studiów podyplomowych i awansów oficerskich. Więcej przeczytasz tutaj »

Komunikat z posiedzenia Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najważniejsze tezy komunikatu:

- od 1 stycznia 2017 roku pensje funkcjonariuszy wzrosną o 253 zł, a pracowników służb o 250 zł;

- w ciągu roku w 100 procentach będzie płatne 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy;

- MSWiA nie planuje zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych.

Więcej przeczytasz tutaj »

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oficjalnie dementuje informację o pracach nad zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych. Odpowiedź J. Zielińskiego sekretarza stanu w MSWiA na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przeczytasz tutaj »

We wtorek 15 listopada 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Zgorzelcu. Nowym przewodniczącym został kol. Grzegorz Buczkowski, a jego zastępcami koledzy Daniel konieczny i Tomasz Wyskok. Nowym przewodniczącym życzymy wielu sukcesów w pracy związkowej.

Stanowisko Central Związkowych działających w PSP z 16 listopada 2016 w sprawie podwyżki uposażeń. Więcej przeczytasz tutaj »

List KSP NSZZ Solidarność z 21 listopada 2016 do ministra Błaszczaka. Więcej przeczytasz tutaj »

24.11.2016. Jest porozumienie central związkowych w PSP! Więcej przeczytasz tutaj »

27 listopada 2016 w Katowicach odbyły się Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w bieganiu po schodach. Prowadzono klasyfikację indywidualną oraz drużynową. Nasze województwo reprezentowała drużyna ZZS Florian z JRG Jelcz-Laskowice (KP PSP Oława). Był to debiut chłopaków w tej ciężkiej konkurencji - do pokonania było 30 pięter katowickiego wieżowca. Drużynowo zajęli piąte miejsce pozostawiając za sobą ubiegłorocznych medalistów. Indywidualnie najwyżej sklasyfikowany został sekc. Szymon Koszykowski (17 miejsce), sekc. Pawel Kuszyk (22 miejsce), asp. sztab. Krzysztof Skretkowski (25), st. ogn. Wojciech Włodarczyk (39), st. asp. Tomasz Woźnica (48), sekc. Dawid Mularczyk (57). Sklasyfikowano 65 funkcjonariuszy oraz 12 drużyn PSP. Gratulujemy!

Stanowisko i komunikat Federacji ZZSM z 30 listopada 2016! Więcej przeczytasz tutaj » i tutaj »

12.12.2016. Odpowiedź Komendanta Głównego PSP na pismo ZZS "FLORIAN" z 17 listopada 2016 z wykazem spraw do omówienia na spotkaniu ZZS "FLORIAN" z Komendantem Głównym PSP.Więcej przeczytasz tutaj »

ROK 2017

9 stycznia 2017 pojechaliśmy do Częstochowy dokonać bardziej szczegółowych ustaleń związanych z haftowanym przez zakonnice naszym związkowym sztandarem. Sukcesywnie będziemy tutaj informować o postępie prac.

Podwyżki dla funkcjonariuszy służb - minister M. Błaszczak podpisał rozporządzenia, które podnoszą wynagrodzenie m.in. strażaków ... czytaj więcej»

23 lutego 2017 roku w biurze Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej. ... czytaj więcej na stronie naszej Krajówki». Komunikat Federacji jest tutaj».

Jesteście ciekawi, jak wyglądają prace nad naszym sztandarem? Obejrzyjcie najnowszą porcję zdjęć.

Nasi przedstawiciele - kol. Dorota Wieczorek i kol. Aleksander Wesołowski - wzięli udział w międzynarodowej konferencji "Wspieranie międzynarodowej wymiany informacji i mechanizmów zaangażowania pracowników usług publicznych w procesie decyzyjnym", która odbywała się w Madrycie od 28 lutego do 1 marca 2017 r. Wkrótce zamieścimy więcej szczegółów i kilka zdjęć.

11 marca 2017 roku strażacy z ZT ZZS Florian przy KP PSP w Polkowicach przy współpracy z Komendantem Powiatowym w Polkowicach bryg. Sylwestrem Jatczakiem, wzięli udział w akcji objętej patronatem Ministra SWiA Mariusza Błaszczaka "spoKREWnieni służbą", której celem jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym poprzez honorowe oddanie krwi. W Krwiobusie - mobilnym punkcie poboru krwi krew oddali: asp. sztab. Dariusz Frątczak, mł. ogn. Piotr Kozłowski, st. ogn. Artur Skop i st. ogn. Ernest Opiłka - łącznie 1800 ml krwi.

Jesteście ciekawi, jak wyglądają prace nad naszym sztandarem? To obejrzyjcie zdjęcia przysłane nam w czwartek 16 marca 2017.

28.03.2017. W siedzibie JRG Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS "Florian" z udziałem zaproszonych gości: Z-cy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Marka Jasińskiego, Z-cy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubela, na którym poruszono tematy:

- podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP,

- zmian legislacyjnych w ustawie o PSP,

- zmian przepisów kwalifikacyjnych w PSP,

- wprowadzenia nowego umundurowania PSP.

Więcej się dowiesz czytając relację z posiedzenia na stronie naszej Krajówki».

30.03.2017. W siedzibie Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Panem Andrzejem Derą, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Więcej się dowiesz czytając relację ze spotkania na stronie naszej Krajówki».

6.04.2017. Wniosek Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Premier Beaty Szydło w sprawie utworzenia przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych. Więcej się czytając wniosek».

12.04.2017. Wspólne stanowisko central związkowych działających w PSP dotyczące zasad rozdziału środków na nagrody dla strażaków ze środków pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Głównym powodem przerwania negocjacji 16 marca br. była kwestia wysokości minimalnej nagrody. W toku dyskusji przedstawicieli związków i kierownictwa KG PSP zostały przygotowane dwa warianty rozwiązania tej kwestii, umożliwiające zawarcie porozumienia. Z uwagi na potrzebę dokonania niezbędnych uzgodnień wewnątrz kierownictwa KG PSP postanowiono wrócić do sprawy w okresie późniejszym. Więcej tutaj».

13.04.2017. W dniu 13 kwietnia 2017 roku w KG PSP w Warszawie odbyły się robocze konsultacje dotyczące wprowadzenia nowego wzoru umundurowania specjalnego dla strażaków. Projekt rozporządzenia w tej sprawie znajdziesz tutaj». Możemy do niego zgłaszać swoje uwagi!

15.05.2017. Odpowiedź Sekretarza Stanu w MSWiA na wniosek Federacji ZZSM z 6 kwietnia 2017 w sprawie utworzenia Rady Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych. Czytaj tutaj».

21.06.2017. Odbyło się posiedzenie ZK ZZS FLORIAN, na którym omówiono akcję awansową w maju 2017, propozycje zmian w zakresie umundurowania strażaków, realizację podwyżek strażaków i pracowników cywilnych PSP w 2017 oraz bieżącą sytuację służbową i związkową w PSP na szczeblu krajowym i w poszczególnych województwach. Więcej na stronie ZK ZZS FLORIAN tutaj».

29.06.2017. Odpowiedzi KG PSP w sprawie awansów (tutaj»), szkoleń z rozdziałem na województwa (tutaj»), godziny ponadnormatywne za II okres rozliczeniowy 2016 (tutaj») oraz uchwały-stanowiska ZK ZZS FLORIAN tutaj».

30.06.2017. NADANIE SZTANDARU NASZEMU ZARZĄDOWI WOJEWÓDZKIEMU!

W piątek 30 czerwca o godz. 15:00 odbyła się uroczystość nadania sztandaru naszemu Dolnośląskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu. Sztandar został odebrany od przedstawiciela Komintetu Organizacyjnego Andrzeja Otręby przez kol. Krzysztofa Oleksaka, który uroczyście przekazał sztandar na ręce Przewodniczącego DZW Aleksandra Wesołowskiego. Podczas uroczystości, którą poprowadził kol. Marek Kicka, wręczono odznaczenia związkowe i pamiątkowe medale. Niedługo po zakończeniu uroczystości otrzymaliśmy listy gratulacyjne od Komendanta Wojeódzkiego PSP bryg. Adam Koniecznego i od firmy Mentor SA - dziękujemy.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia związkowe.

Lista odznaczonych Medalem Za zasługi dla Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN jest tutaj».

Lista odznaczonych Medalem Za zasługi dla ZZS FLORIAN jest tutaj».

Lista odznaczonych Medalem Honorowym ZZS FLORIAN jest tutaj».

Lista odznaczonych Medalem Honorowym z okazji 35-lecia Niezależnego Związku Zawodowego Kopalni Węgla Brunatnego Turów jest tutaj».

Lista odznaczonych Medalem pamiątkowym z okazji nadania sztandaru Dolnośląskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu ZZS Florian jest tutaj».

Lista odznaczonych na wniosek DZW ZZS FLORIAN Odznaką Honorową "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego" jest tutaj».

7.07.2017. List Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marka Jasińskiego w sprawie umundurowania strażaków. Cały list przeczytasz tutaj».

14.07.2017. Odpowiedź ZK ZZS FLORIAN na negatywne stanowisko Komendanta Głównego PSP w kwestiach dotyczących proponowanych zmian w przepisach dotyczących czasu służby strażaków. Cały list przeczytasz tutaj: tutaj».

3.08.2017. Pismo ZK do Komendanta Leszka Suskiego w sprawie mianowania i powołania oraz awansów z 5 lipca 2017 przeczytasz tutaj». Odpowiedź Komendanta Suskiego z 3 sierpnia 2017 przeczytasz tutaj».

21.09.2017. W środę 20 września 2017 roku w siedzibie JRG Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS "Florian" z udziałem zaproszonych gości: Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubela. Całą relację przeczytasz tutaj: tutaj».

26.10.2017. Posiedzenie Prezydium Federacji.

W czwartek 26 października 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, poniżej publikujemy dokumenty z tego posiedzenia.

- wystąpienie do Premier RP przeczytasz tutaj»

- wystąpienie do Ministra Finansów przeczytasz tutaj»

- wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego przeczytasz tutaj»

- komunikat Prezydium przeczytasz tutaj».

16.11.2017. Posiedzenie Rady Federacji.

W czwartek 16 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady FZZSM, poniżej publikujemy komunikat z posiedzenia oraz wystąpienie do Sekretarza Stanu w KPRM.

- komunikat z posiedzenia Rady FZZSM przeczytasz tutaj»

- pismo do sekretarza Stanu w KPRM przeczytasz tutaj»

- stanowisko Rady FZZSM z 16 listopada 2017 r. przeczytasz tutaj»

- zdjęcia z obrad są do obejrzenia na stronie internetowej Zarządu Krajowego ZZS FLorian tutaj».

30.11.2017. List Zarządu Krajowego do Komendanta Głónego PSP.

W związku z informacjami o poleceniu zbierania danych dotyczących przewodniczących wszystkich szczebli struktur związkowych zostało wystosowane wystąpienie do Komendanta Głównego PSP, które przeczytasz tutaj».

21.12.2017. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN.

21 grudnia 2017 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS "Florian", w kórym wzięi również udział zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński, Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk oraz starszy specjalista w gabinecie KG PSP Dariusz Kubel. Omówiono sprawy zwiąkowe, w tym organizację Jubileuszu XXV-lecia ZZS FLORIAN, sytuację w regionach, zmiany umundurowania bojowego, podwyżki w 2018 roku. Więcej przeczytasz tutaj».

27.12.2017. Spotkanie w sprawie nowego umundurowania.

27 grudnia 2017 r. w KG PSP odbyło się spotkanie dotyczące prac nad zmianami umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaków. Doszło do niego dzięki wspólnemu wnioskowi przewodniczących wszystkich związków zawodowych funkcjonujących w PSP. W spotkaniu brali udział: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński, Dyrektor Biura Logistyki KG PSP st. bryg. Andrzej Oklesiński, st. bryg. Robert Czarnecki oraz starszy specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel reprezentujący stronę służbową. Ze strony związkowej obecni byli Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS "Florian" Krzysztof Oleksak, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa Krzysztof Hetman. Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" reprezentowali Łukasz Latawski oraz Maciej Łozowski. Więcej przeczytasz tutaj».

ROK 2018

10.01.2018. Spotkanie z klubami poselskimi

W środę 10 stycznia na terenie Sejmu RP przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (w tym Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian) uczestniczyli w spotkaniach z reprezentantami Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Klubu Poselskiego Kukiz'15 a także Koła Poselskiego Wolni i Solidarni.

Celem spotkań było omówienie najistotniejszych problemów nurtujących środowisko służb mundurowych oraz przedstawienie propozycji zmian, które istotnie wpłyną na sytuację już służących funkcjonariuszy oraz zachęcą nowych kandydatów do wstępowania do służb.

Więcej informacji i zdjęć tutaj».

11.01.2018. List gratulacyjny do nowego ministra

List gratulacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z okazji objęcia przez niego urzędu połączony z prośbą o pilne spotkanie przeczytasz tutaj».

25.01.2018. Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

W czwartek 25 stycznia na terenie Sejmu RP przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (w tym Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian) spotkali się z Przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiuszem Czartoryskim. Komunikat ze spotkania przeczytasz tutaj».

9.02.2018. Wybory w ZT w Trzebnicy

W piątek 9 lutego 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Trzebnicy. Omówiono bieżące zagadnienia związkowe oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT Trzebnica został wybrany ponownie Marcin Styrcz. Wiceprzewodniczącymi zostali koledzy: Jan Jeleń, Radosław Maśkiewicz, Piotr Kuczkowski i Piotr Pusz. Gratulujemy!

16.02.2018. Posiedzenie Prezydium Federacji SM

W czwartek 15 lutego 2018 w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, na którym posumowano spotkania przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z klubami i koła poselskimi, a także Przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

16.02.2018. Spotkanie Federacji ZZSM z ministrem J. Brudzińskim

W czwartek 15 lutego 2018 w Warszawie odbyło się spotkanie Federacji ZZSM z Ministrem SWiA Joachimem Brudzińskim. Pismo do ministra przeczytasz tutaj». Komunikat ze spotkania z ministrem przeczytasz tutaj».

21.02.2018. Spotkanie z Zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

W środę 21 lutego 2018 r. członkowie Rady i Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkali się z Zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotrem Walczakiem i jego współpracownikami. Komunikat ze spotkania przeczytasz tutaj».

1.03.2018. Wybory w ZT w Lubinie

W czwartek 1 marca 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Lubinie. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewoniczącym ZT Lubin został wybrany ponownie Stanisław Sędzikowski, a wiceprzewodniczącymi Roman Welgos (ponownie) oraz Michał Cemka. Gratulujemy!

5.03.2018. MAMY NOWY ZARZĄD TERENOWY!

W poniedziałek 5 marca 2018 r. odbyło się zebranie założycielskie Zarządu Terenowego w Kłodzku. Deklarację założycielską podpisało 14 osób. Podczas zebrania omówiono sprawy Zarządu oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT Klodzkko został wybrany Tomasz Ferenc, a wiceprzewodniczącym Sylwester Mendel. Gratulujemy!

6.03.2018. Wybory w ZT w Strzelinie

We wtorek 6 marca 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Strzelinie. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT Strzelin został wybrany ponownie Marek Dobrowolski, a wiceprzewodniczącym Henryk Kliś. Gratulujemy!

12.03.2018. Posiedzenie Rady Federacji ZZSM

W poniedziałek 12 marca 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji ZZSM. Komunikaty z niego przeczytasz tutaj».

12.03.2018. Wybory w ZT przy KW PSP

W poniedziałek 12 marca 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego przy Komendzie Wojewódzkiej PSP. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT przy KW PSP we Wrocławiu został wybrany ponownie Marek Kicka, a wiceprzewodniczącymi Anna Łyskawińska i Przemysław Rogalewicz. Gratulujemy!

15.03.2018. Wybory w ZT w Miliczu

W czwartek 15 marca 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Miliczu. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Miliczu został wybrany Sławomir Kołodziej, a wiceprzewodniczącą Lidia Zakrzewska. Gratulujemy!

16.03.2018. Wybory w ZT w Dzierżoniowie

W piątek 16 marca 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Dzierżoniowie. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Dzierżoniowie ponownie został wybrany Krzysztof Bożemski, a wiceprzewodniczącym Arkadiusz Kleban. Gratulujemy!

21.03.2018. Posiedzenie ZK ZZS "Florian"

W środę 21 marca 2018 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS "Florian". Relację ze spotkania przeczytasz tutaj». Uchwała ZK w sprawie podwyżek uposażeń jest do przeczytania tutaj».

27.03.2018. Podziękowania za oflagowanie komend powiatowych PSP

Zarząd Wojewódzki dziękuje Przewodniczącym Zarządów Terenowych, którzy oflagowali swoje Komendy Powiatowe PSP we wtorek 27 marca.

W wtorek 27 marca 2018 r. - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - odbyła się konferencja prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentującej interesy policjantów, strażaków, strażników granicznych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Celno-Skarbowej. Relację z konferencji przeczytasz tutaj».

29.03.2018. Wybory w ZT w Lubaniu

W czwartek 29 marca 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Lubaniu. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Lubaniu został wybrany Roman Traczyk, a wiceprzewodniczącymi Marek Niebylski i Marek Kret. Gratulujemy!

5.04.2018. Wybory w ZT we Lwówku Śląskim

W czwartek 5 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego we Lwówku Śląskim. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT we Lwówku Śl. ponownie został wybrany Paweł Janicki, a wiceprzewodniczącymi Dariusz Piszczałka i Marek Zawada. Gratulujemy!

10.04.2018. Wybory w ZT w Złotoryi

We wtorek 10 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Złotoryi. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Złotoryi został wybrany Marcin Łysiak, a wiceprzewodniczącymi Grzegorz Szczepanowski i Paweł Buńkowski. Gratulujemy!

11.04.2018. Projekty rozporządzeń w sprawie uposażenia strażaków PSP

Do Zarządu Krajowego ZZS Florian wpłynęły projekty rozporządzeń w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy PSP. Opinie naszego związku zawodowego do tych projektów przeczytasz tutaj:

- opinia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie uposażeń (kliknij tutaj),

- opinia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawiewielokrotności kwoty bazowej (kliknij tutaj).

12.04.2018. Wybory w ZT w Kamiennej Górze

W czwartek 12 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Kamiennej Górze. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Kamiennej Górze ponownie został wybrany Piotr Gabruś, a wiceprzewodniczącymi Paweł Konopka i Sebastian Zawierucha. Gratulujemy!

17.04.2018. Posiedzenie Rady Federacji ZZSM

We wtorek 17 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Komunikat z posiedzenia Rady Federacji przeczytasz tutaj.

18.04.2018. Wybory w ZT w Wałbrzychu

W środę 18 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Wałbrzychu. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Wałbrzychu ponownie został wybrany Piotr Różycki, a wiceprzewodniczącymi Rafał Babiarz i Piotr Łyskawa. Gratulujemy!

19.04.2018. Spotkanie Federacji ZZSM z ministrem J. Brudzińskim

W czwartek 19 kwietnia 2018 r. w siedzibie MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim. Tematem spotkania były żądania Federacji przekazane ministrom nadzorującym służby mundurowe w dniu 12 marca 2018 r. Oprócz ministra Brudzińskiego w spotkaniu uczestniczył jeszcze minister Jarosław Zieliński, szef gabinetu politycznego ministra Michał Ciechowski, pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edward Zaremba oraz dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń.

- komunikat ze spotkania 19 kwietnia 2018 r. (kliknij tutaj),

- stanowisko Rady FZZSM (kliknij tutaj).

24.04.2018. Wybory w ZT przy Komendzie Miejskiej we Wrocławiu

We wtorek 24 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego przy Komendzie Miejskiej we Wrocławiu. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT przy KM PSP we Wrocławiu został wybrany Alexandros Mawromatis, a wiceprzewodniczącymi Marcin Wnęk, Krystian Harasimiuk, Łukasz Kołtowicz, Paweł Czajkowski, Tomasz Grzejdziak i Marcin Kos. Gratulujemy!

24.04.2018. Wybory w ZT w Zgorzelcu

We wtorek 24 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Zgorzelcu. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Zgorzelcu został ponownie wybrany Grzegorz Buczkowski, a wiceprzewodniczącymi Daniel Konieczny i Tomasz Wyskok. Gratulujemy!

19.04.2018. Wybory w ZT w Górze

W czwartek 19 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Górze. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Górze ponownie został wybrany Dariusz Szewiało, a wiceprzewodniczącymi Krzysztof Suty, Łukasz Wojtaś i Marek Zawada. Gratulujemy!

20.04.2018. Wybory w ZT w Jeleniej Górze

W piątek 20 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Jeleniej Górze. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Jeleniej Górze ponownie został wybrany Tadeusz Rybka, a wiceprzewodniczącym Jerzy Burda. Gratulujemy!

23.04.2018. Referendum w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych uruchamia ankietę referendalną w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Zarząd Krajowy ZZS "Florian" upoważnił Zarządy Terenowe do zbierania wypełnionych ankiet, a następnie przesłania informacji zbiorczej do właściwego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "Florian". Z chwilą zakończenia akcji referendalnej wyniki zbiorcze z poszczególnych województw należy przesłać do Zarządu Krajowego ZZS "Florian".

25.04.2018. Wybory w ZT w Oleśnicy

W środę 25 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Oleśnicy. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Oleśnicy ponownie został wybrany Dariusz Jagodziński, a wiceprzewodniczącym został Krzysztof Sikora. Gratulujemy!

26.04.2018. Wybory w ZT w Polkowicach

W czwartek 26 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Polkowicach. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Polkowicach został wybrany Ernest Opiłka, a wiceprzewodniczącymi Mariusz Ćwian, Paweł Pankiewicz i Michał Piotrowski. Gratulujemy!

26.04.2018. Wybory w ZT w Bolesławcu

W czwartek 26 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Bolesławcu. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Bolesławcu został ponownie wybrany Sylwester Łasocha, a wiceprzewodniczącymi Grzegorz Korecki, Kamil Różnicki i Rafał Tomiak. Gratulujemy!

27.04.2018. Wybory w ZT w Jaworze

W piątek 27 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Jaworze. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Jaworze ponownie wybrano Pawła Baczmańskiego, a zastępcą został Dawid Potocki. Gratulujemy!

30.04.2018. Wybory w ZT w Oławie

W poniedziałek 30 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Oławie. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Oławie ponownie wybrano Aleksandra Wesołowskiego, a wiceprzewodniczącymi ZT zostali Krzysztof Kulon i Wojciech Włodarczyk. Gratulujemy!

4.05.2018. Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka otrzymaliśmy życzenia od Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu.

9.05.2018. Odpowiedzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi otrzymane z MSWiA w sprawie opinii ZZS "Florian" dotyczących projektów rozporządzenia RM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy PSP oraz rozporządzenia Ministra SWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków PSP.

- kwota bazowa - kliknij tutaj,

- Uposażenie strażaków PSP - kliknij tutaj.

10.05.2018. Pierwsze posiedzenie zespołu powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komunikat Federacji ZZSM z pierwszego posiedzenia zespołu powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 12 marca 2018 roku. Komunikat przeczytasz tutaj.

10.05.2018. Wybory w ZT w Wołowie

W czwartek 10 maja 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Wołowie. Omówiono bieżące zagadnienia oraz dokonano wyborów władz Zarządu. Przewodniczącym ZT w Wołowie wybrano Łukasza Wróblewskiego, a wiceprzewodniczącym ZT został Marcin Warchoł. Gratulujemy!

8.06.2018. Uroczystości centralne Jubileuszu 25-lecia ZZS "FLORIAN"

W piątek 8 czerwca 2018 roku ZZS Florian obchodził Jubileusz 25-lecia powstania. Z tej okazji w Kopalni Soli Wieliczka odbyły się uroczyste obchody srebrnego jubileuszu naszego związku zawodowego. W uroczystościach swój udział wzięli m.in. Pan Edward Zaremba – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł Marek Wójcik – wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Pan Jan Guz – Przewodniczący OPZZ, Pan Kim Nikula – Prezydent Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Strażaków, Pan Patti Jakula – reprezentujący Fińskie Związki Zawodowe Strażaków, byli komendanci główni PSP oraz wielu innych znamienitych gości, a wśród nich członkowie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i członkowie założyciele związku.

Oczywiście byli również przedstawiciele Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian na czele z przewodniczącym DZW Aleksandrem Wesołowskim. Podczas uroczystości był obecny nasz dolnośląski sztandar związkowy.

Podczas uroczystości miało miejsce dekorowanie medalami.

Medalem Honorowym ZZS "Florian" zostali odznaczeni nasi związkowcy z Dolnego Śląska: Witold Deryło, Dariusz Jagodziński, Marek Kicka, Stanisław Sędzikowski oraz Alina Wnęk.

Medalem Jubileuszowym XXV-lecia ZZS "Florian" zostali odznaczeni nasi związkowcy z Dolnego Śląska: Anna Łyskawińska, Beata Dróżdż, Dorota Wieczorek, Halina Lindmajer, Sylwester Łasocha, Marek Kicka, Tadeusz Rybka, Stanisław Sędzikowski, Alina Wnęk, Krzysztof Kulon, Dariusz Jagodziński i Witold Deryło.

Na wniosek DZW ZZS "Florian" Medalem Jubileuszowym XXV-lecia ZZS "Florian" zostali również odznaczeni związkowcy z zaprzyjaźnionych organizacji związkowych: Alicja Opoń, Piotr Woeltz oraz Bogumił Tyszkiewicz.

11.07.2018. Apel Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych o wysyłce listu do Prezesa Rady Ministrów. Tutaj» zapoznasz się z apelem, wzór listu ściągniesz stąd». List proszę wysyłać w terminie od dnia 16 lipca do 1 września 2018 r.

12.07.2018. Wybrano nowego Przewodniczącego Federacji ZZ SM - został nim kol. Rafał Jankowski, przewodniczący ZG NSZZ Policjantów. Pismo w tej sprawie przeczytasz tutaj».

12.07.2018. OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROTESTACYJNA. Rada Federacji ZZ SM podjęła decyzję o rozpoczęciu z dniem 16 lipca 2018 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Komunikat w tej sprawie przeczytasz tutaj». Uchwały Federacji w sprawie akcji przeczytasz tutaj».

16.07.2018. ZT Lubin protestuje.

28.07.2018. Reprezentacja dolnośląskiego Floriana na zawodach MTB

28 lipca 2018 roku odbyły się w Stargardzie Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Maratonie MTB. Zawody odbyły się w ramach Maratonu MTB dookoła Jeziora Miedwie na dystansie 58 km. Jednostkę PSP w Polkowicach oraz ZZS Florian reprezentowali – st. ogniomistrz Ernest Opiłka oraz ogniomistrz Piotr Kozłowski.

W nawiązaniu do Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych oraz wystąpienia Komendanta Głównego PSP z 23 lipca 2018 r. dotyczącego "flag i banerów zamieszczanych na pojazdach eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej", przypominamy o realizacji harmonogramu i form protestu, w tym ponownego oflagowania i oznakowania pojazdów w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej.

Pismo ZZS FLORIAN i NSZZ PP w tej sprawie przeczytasz tutaj».

Opinię prawną w sprawie akcji i oflagowania przeczytasz tutaj».

30.07.2018. Wojewódzka Konferencja Wyborcza DZW ZZS FLORIAN

W poniedziałek 30 lipca 2018 roku dbyła się Wojewódzka Konferencja Wyborcza DZW ZZS FLORIAN. Przewodnicząm Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ponownie został wybrany kol. Aleksander Wesołowski. Wiceprzewodniczącymi zostali: Dariusz Jagodziński, Marek Kicka, Anna Łyskawińska, Aleksandros Mawromatis, Stanisław Sędzikowski i Alina Wnęk.

Członkami Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zostali: Beata Dróżdż, Halina Lindmajer (przewodnicząca), Rafał Tepper, Dorota Wieczorek (wiceprzewodnicząca), Adrian Włodarczak i Wojciech Włodarczyk (sekretarz).

 


Protokół Wojewódzkiej Konferencji Delegatów jest dostępny do wglądu w biurze Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu, ul. Borowska 138 do dnia 28.08.2018 r.

20.08.2018. Zaostrzenie akcji protestacyjnej

Zaostrzamy akcję protestacyjną wprowadzając elementy tzw. strajku włoskiego. Komunikat Federacji ZZ SM w tej sprawie (z 16 VIII) przeczytasz tutaj», a opis elementów "strajku włoskiego" do zastosowania przez naszych związkowców znajdziesz tutaj»

27.08.2018. Wystąpienie Federacji ZZ SM do Premiera M. Morawieckiego

Wystąpienie Federacji ZZ SM do Premiera - przeczytasz tutaj»

28.08.2018. Zaostrzenie akcji protestacyjnej

Premier nie spotkał się z mundurowymi. Będzie zaostrzenie protestu - donosi radio RMF24.pl»

5.09.2018. Posiedzenie komitetu protestacyjnego

W środę 5 września 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie komitetu protestacyjnego. Komunikat z posiedzenia przeczytasz tutaj»

21.09.2018. Spotkanie Zarządu Krajowego w MSWiA

W piątek 21 września 2018 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie z kierownictwem. Strona rządowa wyraziła gotowość... więcej przeczytasz tutaj»

22.09.2018. Zawody służb mundurowych w kolarstwie górskim

W sobotę 22 września 2018 r. w Czerwieńsku niedaleko Zielonej Góry odbyły się VII Mistrzostwa Funkcjonariuszy Służby Więziennej i Innych Służb Mundurowych w Kolarstwie Górskim, w których wzięło udział ponad 60 uczestników, w tym dwóch naszych kolegów związkowców z Zarządu Terenowego ZZS Florian przy KP PSP w Polkowicach – ogn. Piotr Kozłowski oraz st. ogn. Ernest Opiłka. Trasa wyścigu obejmowała dystans 6 pętli o całkowitej długości ok. 37 km, w tym około 700 m wzniesień.

Kol. Piotr Kozłowski ukończył wyścig na 14 miejscu z czasem 2 godz. 1 min. 23 sek., a kol. Ernest Opiłka przybył na metę jako 31 zawodnik, uzyskując czas 2 godz.25 min. 47 sek. Gratulujemy!

22.09.2018. Demonstracja w Warszawie - Polska potrzebuje wyższych płac!

W sobotę 22 września 2018 r. ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez OPZZ, której głównym hasłem było podniesienie płac sferze budżetowej, obejmującej również służby mundurowe. Wzięli w niej udział także przedstawiciele Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN.

26.09.2018. Komunikat i informacje o demonstracji na 2 X 2018 w Warszawie

We wtorek 2 października 2018 r. odbędzie się w Warszawie demonstracja służb mundurowych. Ramowy plan przebiegu manifestacji:

 • 12:00 – rozpoczęcie manifestacji na pl. Zamkowym
 • przejście Krakowskim Przedmieściem pod Pałac Prezydencki, złożenie petycji; przemówienia
 • przejście Traktem Królewskim, Nowym Światem, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskimi na Plac na Rozdrożu
 • ok. godz. 13:30 rozpoczęcie części zasadniczej – przemówienia, happeningi, występy artystyczne, złożenie petycji Premierowi RP
 • ok. godz. 15:30 zakończenie zgromadzenia

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji ZZSM z 26 września 2018 r. oraz plakat wzywający do uczestnictwa w proteście zobaczysz poniżej:

2.10.2018. Demonstracja 2 X 2018 w Warszawie

We wtorek 2 października 2018 r. odbyła się wielka manifestacja służb mundurowych w Warszawie. Na miejscu także funkcjonariusze z naszego województwa! Powodem wyznaczonego protestu jest brak porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postulatów związkowców. Chodzi między innymi o podwyżki płac i zmiany przepisów emerytalnych. W proteście uczestniczyło 150 osób z DOLNOŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZZS "FLORIAN" we Wrocławiu.

10.10.2018. Odpowiedź KG PSP

Odpowiedź Komendanta Głównego PSP w sprawie projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP. Pismo ZK ZZS Florian przeczytasz tutaj», a odpowiedź KG PSP tutaj».

23.10.2018. Spotkanie Federacji ZZSM w MSWiA

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz propozycją porozumienia pomiędzy MSWiA a Federacją ZZSM. Komunikat przeczytasz tutaj», a propozycję porozumienia FZZSM z MSWiA tutaj».

29.10.2018. Pismo Departamentu Budżetu MSWiA

Poniżej publikujemy pismo otrzymane z Departamentu Budżetu MSWiA z analizą porównawczą uposażeń funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi SWiA do MON. Pismo przeczytasz tutaj».

9.11.2018. Jest porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

 • Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.
 • Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA
 • Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę
 • Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

List od przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafała Jankowskiego przeczytasz tutaj».

Więcej informacji o porozumieniu i zakończeniu protestu przeczytasz oraz zdjęcia obejrzysz na stronie MSWiA tutaj».

15.11.2018. Pismo Przewodniczącego ZK ZZS Florian

Pismo do członków związku i funkcjonariuszy PSP skierowane przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS "Florian" przeczytasz tutaj».

20-21.11.2018. XI Krajowy Zjazd Delegatów ZZS Florian

W dniach 20-21 listopada 2018 roku w Sękocinie Starym na Mazowszu odbył się XI Krajowy Zjazd Delegatów ZZS Florian. Skład nowych władz Związku i fotorelacja na stronie krajówki tutaj».

28.11.2018. Informacja ze spotkania w MSWiA

Informację ze spotkania w MSWiA o podwyżkach przeczytasz tutaj».

29.11.2018. Podwyżki 2019 – spotkanie w KG PSP

W czwartek 29 listopada 2018 roku Komendant Główny PSP spotkał się z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w PSP. Spotkanie poświęcone było wypracowaniu i przyjęciu zasad rozdziału podwyżki uposażeń strażaków, która zostanie wdrożona w 2019 roku. Więcej informacji na stronie krajówki, a stanowisko strony społecznej tutaj».

ROK 2019

2.01.2019. Nowelizacja Programu modernizacji służb mundurowych

29 grudnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020". W nowelizacji chodzi o dodatkowe 22 mln złotych, które mają być wykorzystane do 2020 r. w związku ze zwiększenia liczby etatów w służbach mundurowych podległych MSWiA, w tym w PSP o 490. Link do ustawy tutaj».

4.01.2019. Najważniejsze zmiany do ustawy o związkach zawodowych!

W dniu 1 stycznia 2019 roku w życie weszły przepisy nowelizujące ustawę z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych. Nowe regulacje wprowadzają ważne zmiany w prawie związkowym, spośród których na szczególną uwagę zasługują czytaj dalej».

10.01.2019. Posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS "Florian"

W dniach 8-9 stycznia 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS "Florian". Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZS "Florian" podziękowali za dotychczasową pracę na rzecz naszego Związku Tomaszowi Podolskiemu, Aleksandrowi Wesołowskiemu oraz Arturowi Barnasiowi, którzy w minionej kadencji pełnili funkcje Wiceprzewodniczących ZK ZZS Florian... czytaj dalej».

7.03.2019. Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Prezydium ZK ZZS "Florian"

W dniach 5-6 marca 2019 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium Zarządu Krajowego ZZS "Florian". Więcej informacji znajdziesz na stronie Krajówki tutaj».

7.03.2019. Wybory w ZT Legnica

7 marca 2019 r. odbyły się wybory w Zarządzie terenowym działającym przy KM PSP w Legnicy. Przewodniczącym został kol. Mateusz Strzelczyk, a wiceprzewodniczącym kol. Robert Jorgas.

25.03.2019. Wywiad z Prezes ZNP Okręgu Dolnośląskiego

Przedruk wywiadu z Panią Mirosławą Chodubską – Prezes Okręgu Dolnośląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, który ukazał się w "Gazecie Wyborczej" w czwartek 21 marca 2019 r., przeczytasz tutaj».

Protest ZNP

27.03.2019. MSWiA – Projekt rozporządzenia kwalifikacyjnego

20 marca 2019 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do Związku Zawodowego Strażaków "Florian" do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP. W trybie przewidzianym w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych przedstawione zostanie stanowisko Związku. Niniejszy projekt został rozesłany do organizacji wojewódzkich celem zebrania opinii.

Pismo przewodnie przeczytasz tutaj», a projekt rozporządzenia tutaj».

29.03.2019. Posiedzenie ZK ZZS "Florian" z udziałem Komendanta Głównego PSP

27 marca 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian". Na posiedzenie przybył Komendant Główny gen. brygadier Leszek Suski wraz z bryg. Rafałem Adamcem – p.o. Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej, który pełni funkcje doradcy ds. związków zawodowych. Więcej informacji przeczytasz na stronie Krajówki tutaj».

15.04.2019. Konferencja Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa

W dniach 12–13 kwietnia 2019 r. w Dreźnie odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa, w której reprezentował nasz związek ko. Aleksander Wesołowski. Mottem przewodnim konferencji było hasło: "Europa, teraz tak naprawdę. Przejdźmy do ofensywy na rzecz prospołecznej, solidarnej i sprawiedliwej Europy". Pierwszy dzień konferencji przeznaczono na dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej. Drugi zaś dzień poświęcony był sprawozdaniu z działalności minionej kadencji MRZ Łaba-Nysa. Każda strona będąca członkiem rady (DGB Region Saksonia, Czesko-Morawska Federacja Związków Zawodowych okręgu usteckiego, Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Jelenia Góra i Rada OPZZ województwa dolnośląskiego) przedstawiła takie sprawozdanie.

29.04.2019. Opinia ZK ZZS "Florian" dotycząca projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP

Stanowisko ZK ZZS ,,Florian" dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej przeczytasz tutaj».

16.05.2019. Spotkanie w Komendzie Głównej PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych

16 maja 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z Przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem spotkania była procedowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. poz. 724).

24.05.2019. Zmarł Przewodniczący OPZZ Jan Guz

Z wielkim smutkiem informujemy, że 24 maja 2019 r. zmarł Jan Guz, przewodniczący OPZZ. Pochowany został 29 maja 2019 na cmentarzu parafialnym przy ul. Janowskiej w Białej Podlaskiej. Straciliśmy wielkiego przyjaciela naszego związku...

13.06.2019. Spotkanie z Panią Elżbietą Witek – Minister SWiA

13 czerwca 2019 roku w gmachu MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej z Panią Elżbietą Witek – Minister SWiA. Związek Zawodowy Strażaków "Florian" był reprezentowany przez: Krzysztofa Oleksaka, Przewodniczącego ZK, Krzysztofa Jędrachowicza, Wiceprzewodniczącego ZK. O czym rozmawiano - przeczytasz na stronie krajówki tutaj».

20.06.2019. Złoty Krzyż za wybitne zasługi dla ZZS Floriam na Dolnym Śląsku

Za wybitne zasługi na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN będziemy przyznawać Złoty Krzyż. Poniżej możecie zapoznać się z tym odznaczeniem oraz wzorem legitymacji. Wkrótce pojawi się wniosek o przyznanie Krzyża.

26.06.2019. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS "Florian"

W dniu 26 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Komendy Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian". Wziął w nim udział m.in. gen. brygadier Leszek Suski.

Omówiono m.in. trwająe obecnie zaawansowane prace legislacyjne nad wdrożeniem płatności za ponadnormatywny czas służby strażaków w wysokości 100% uposażenia funkcjonariusza - zaproponowana zmiana uwzględnia wyliczanie tej wysokości jako 100% średniego uposażenia funkcjonariusza w okresie rozliczeniowym, co umożliwi uwzględnianie w wysokości stawki za nadgodzinę np. dodatku motywacyjnego, nie powodując zmniejszania tej stawiki za okres ewentualnego przebywania na zwolnieniu lekarskim. Drugim punktem zmian legislacyjnych jest usunięcie wymogu osiągnięcia przez funkcjonariusza 55 lat do nabycia uprawnień emerytalnych (pozostanie wyłącznie wymóg 25 lat służby). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że wdrożenie obu spraw objętych Porozumieniem będzie miało miejsce ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.

Omówiono działania w zakresie zmian w rozporządzeniach MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP oraz uposażeń strażaków PSP.

W toku dyskusji ustalono, iż w najbliższym czasie Komendant Główny PSP podejmie działania w zakresie:

 • wypracowania zasad wynagradzania funkcjonariuszy z uwzględnieniem dodatku służbowego,
 • otywacyjnego systemu uposażeń w tym zwiększającego atrakcyjność pełnienia służby w systemie codziennym,
 • prowadzenia dodatku motywującego do pozostania w służbie pomimo nabycia uprawnień emerytalnych.

3.07.2019. Spotkanie w Komendzie Głównej PSP przewodniczących central związków zawodowych

3 lipca 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

Przedmiotem spotkania było omówienie działań przygotowawczych do wejścia w życie §5 porozumienia z dnia 7 listopada 2018 r. pomiędzy związkami zawodowymi a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiotem dyskusji było przygotowanie do wypracowania wspólnej propozycji sposobu wprowadzenia dodatku do uposażenia, zachęcającego do kontynuowania służby strażaków, którzy osiągnęli 25 lat służby.

W środę 10 lipca 2019 r. zmarł pierwszy przewodniczący ZZS "Florian" PIOTR KOŁODZIŃSKI

Z wielkim smutkiem informujemy, że 10 lipca 2019 r. na wieczną służbę odszedł kol. Piotr Kołodziński, jeden z założycieli Związku Zawodowego Strażków FLORIAN i pierwszy jego przewodniczący. Całe swoje życie zawodowe związał ze strażą pożarną i aktywnie angażował się obronę spraw pracowniczych. Jako przewodniczący ZZS Florian żywo intersował się powstawaniem i funkcjonowaniem związku na terenie Dolnego Śląska, rzeczowo dyskutując, podsuwają rozwiązania, ale i dając się przekonywać mądrym argumentom na temat zasad funkcjonowania związku w naszym regionie. Jego głos i opinia wiele dla nas znaczyły. Bardzo nam teraz tego będzie brakować.

Z tej okazji przewodnicący ZZS Florian napisał list do członków naszego związku, który przeczytasz tutaj».

Kołodziński

16.07.2019. Tłumy pożegnały ś.p. PIOTRA KOŁODZIŃSKIEGO

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Piotra Kołodzińskiego odbyły się 16 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P przy ul. Piłsudskiego 5 w Legionowie.

Pośród tłumów ludzi przybyłych z całego kraju obecni byli koledzy i współpracownicy, w tym wielu funkcyjnych i członków ZZS "Florian", którzy w ten sposób oddali hołd zmarłemu. Ponadto w uroczystości wzięli udział: bryg. Tomasz Kołodziejczak (Dyrektor Gabinetu KG PSP wraz z delegacją), Roman Smogorzewski (Prezydent Legionowa), st. bryg. Mieczysław Klimczak, Komendant Powiatowy PSP w Legionowie (wraz z zastępcą).

Szerszą relację z uroczystości pożegnania PIOTRA KOŁODZIŃSKIEGO znajdziesz tutaj».

Kołodziński
Kołodziński

19.07.2019. Zmiany w emeryturach mundurowych, pełnopłatne nadgodziny oraz podwyżki dla pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej już od lipca 2019 r.

Sejm uchwalił kolejne zmiany w obszarach objętych Porozumieniem z 8 listopada 2018 r. 19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił prawo wdrażające kolejne dwa postulaty służb mundurowych, w tym wyrażane przez Związek Zawodowy Strażaków "Florian", a następnie zaakceptowane w drodze Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. podpisanego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a mianowicie:

 • usunięcie z kryterium uprawnień emerytalnych wymogu osiągnięcia wieku 55 lat oprócz kryterium stażu służby dla funkcjonariusza wynoszącego 25 lat,
 • pełnopłatnych nadgodzin dla funkcjonariuszy.

W dniu 19 lipca 2019 r. Departament Budżetu MSWiA skierował do Komendanta Głównego PSP pismo dotyczące zasad rozdysponowania podwyżek wśród pracowników cywilnych PSP, terminu wdrożenia oraz konieczności uzgodnienia przez pracodawców z właściwymi organizacjami związkowymi zasad podziału środków na podwyżki - przeczytasz je tutaj».

Szersza informacja na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

11.08.2019. NIK krytycznie o zarobkach strażaków

Jak jednak wynika z dostępnych danych, w tym opublikowanej 1 sierpnia 2019 r. informacji Najwyższej Izby Kontroli (czytaj na stronie NIK) w Polsce uposażenia strażaków i wynagrodzenia pracowników cywilnych PSP nie są proporcjonalne do rangi wykonywanej służby i pracy, a także najniższe wśród innych służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych oraz niekonkurencyjne w obecnej sytuacji na rynku pracy zarówno w odniesieniu do wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a szczególnie w zderzeniu ze średnimi płacami w sektorze przedsiębiorstw.

Więcej przeczytasz na stronie Krajówki tutaj».

14.08.2019. Ustawa realizująca dwa postulaty związków zawodowych podpisana przez Prezydenta RP

13 sierpnia 2019 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

ZK ZZS "Florian" skierował jednocześnie pismo do KG PSP dotyczące gotowości do udziału w wypracowaniu zasad rozdziału środków finansowych przewidzianych na rekompensaty za ponadnormatywny czas służby strażaków na poszczególne województwa. Więcej informacji na stronie Krajówki tutaj».

29.08.2019. Posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

29 sierpnia 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W posiedzeniu Rady Federacji ZZSM nasz związek reprezentowali Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK oraz Wiceprzewodniczący ZK: Jarosław Nowak i Krzysztof Jędrachowicz.

Rada Federacji powierzyła obowiązek kierowania pracami Federacji ZZSM na kolejną – kadencję dotychczasowemu jej przewodniczącemu – kol. Rafałowi Jankowskiemu.

 

Omówiono:

 • postępy realizacji Porozumienia zawartego 8 listopada 2018 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • działania Federacji w związku z wprowadzeniem pluralizmu związkowego w Policji, Straży Granicznej oraz Służbie Więziennej
 • działania Federacji w kwestii pełnej realizacji postulatów sformułowanych przed podjęciem akcji protestacyjnej prowadzonej w 2018 r., które do dzis nie zostały zrealizowane
 • potrzebę umocnienia i ugruntowania pozycji Federacji ZZSM

Więcej informacji na stronie Krajówki tutaj»

18.09.2019. Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Komunikat do przeczytania jest tutaj»

25.09.2019. Zmarł nasz kolega strażak-związkowiec ś.p. JACEK ZIMOŃ

Z ogromnym smutkiem informujemy, że 23 września 2019 roku zmarł nasz kolega Jacek Zimoń, przeżywszy zaledwie 54 lata. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 27 września o godz. 10:00 w kościele NMP Królowej Polski w Jelczu i po niej pogrzeb na cmentarzu w Jelczu. Jacek na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wzór kolegi, przyjaciela, strażaka i związkowca.

Zmarł nasz kolega Jacek Zimoń
Zmarł nasz kolega Jacek Zimoń

27.09.2019. Pożegnaliśmy naszego kolegę ś.p. JACKA ZIMONIA

W piąk 27 września pożegnaliśmy naszego zmarłego kolegę Jacka Zimionia. O godz. 10:00 w kościele NMP Królowej Polski w Jelczu odprawiona została msza św. pogrzebowa, a następnie odprowadziliśmy trumnę na miejsce wiecznego spoczynku.

Niech spoczywa w pokoju!

26.09.2019. OPZZ ma nowego przewodniczącego

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ma nowego Przewodniczącego. Głosami członków Rady OPZZ został nim Andrzej Radzikowski, który do tej pory pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego OPZZ. Sylwetka nowego przewodniczącego jest tutaj»

27.09.2019. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS Florian

W dniu 26 września 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian". Więcej informacji o omawianych zagadnieniach na stronie Krajówki tutaj»

1.10.2019. Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Głównej PSP

1 października 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych z kadrą kierowniczą Komendy Głównej PSP w zakresie wypracowania zasad rozdziału dodatkowych środków finansowych na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby. Więcej na stronie Krajówki tutaj»

11.10.2019. Wystąpienie Central Związków Zawodowych działających w PSP do MSWiA

Zarząd Krajowy ZZS "Florian" wspólnie z pozostałymi centralami związków zawodowych działającymi w Państwowej Straży Pożarnej wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o pilne spotkanie w sprawie wdrożenia kolejnych punktów Porozumienia zawartego 8 XI 2018 r., których terminy realizacji zostały zapisane na 1 I 2020 r., a w odniesieniu do których w ostatnim czasie zaprzestane zostały prace wdrożeniowe, co spotyka się z rosnącym niezadowoleniem i napięciem w środowisku pożarniczym.

Zarząd Krajowy ZZS "Florian", podobnie jak wszystkie centrale związkowe, stoi na stanowisku, że zapisane ustalenia powinny być wdrożone - obecnie dotyczą one przede wszystkim rozdziału środków na podwyżki oraz też tzw. art. 15a ustawy o emeryturach funkcjonariuszy.

Wystąpienie przeczytasz tutaj»

29.10.2019. MSWiA informuje o pieniądzach na nadgodziny i podwyżki dla funkcjonariuszy

Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji w wydanym komunikacie informuje, że w budżecie na rok 2020 zostały zabezpieczone środki finansowe przeznaczone na rekompensatę za nadgodziny, które wypracowują funkcjonariusze od 1 lipca 2019 r. (okres rozliczeniowy od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.). Wypłaty za II półrocze 2019 r. zgodnie z przepisami powinny nastąpić w I kwartale 2020 r. (czyli do 31 marca 2020 r.).

Więcej przeczytasz tutaj».

Pełna treść komunikatu jest na stronie MSWiA tutaj».

6.11.2019. Informacja z Prezydium

Informacja z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN z dnia 6 listopada 2019 roku.

Całość przeczytasz tutaj».

7.11.2019. BHP

Pismo Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN dotyczące opinii w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP.

Pismo przeczytasz tutaj».

15.11.2019. Ważne zmiany w rozporządzeniu MSWiA w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP

27 listopada 2019 r. wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które zostają wprowadzone opublikowanym 12 listopada 2019 r. rozporządzeniem MSWiA z 24 października 2019 r. Jedną z istotnych zmian jest zaliczanie do czasu służby tylko części czasu zadysponowania strażaków do działań (zarówno ratowniczych, jak i ćwiczeń) prowadzonych w ramach odwodów operacyjnych oraz podczas delegowania strażaków do pełnienia służby poza granicami państwa (np. w grupie ratowniczej utworzonej do udziału w działaniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub akcji humanitarnej, a także w szkoleniu i ćwiczeniach ratowniczych).

Wymieniona wyżej zmiana została wprowadzona pomimo negatywnej opinii wyrażonej przez Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków "Florian".

Więcej o zmianach oraz dokumenty związane z tymi zmianami znajdziesz tutaj».

28.11.2019. Ważna informacja

Informacja z posiedzenia Prezydium ZZS Florian we Wrocławiu, które odbyło się 29 listopada 2019. Znajdziesz ją tutaj».

10.12.2019. Wystąpienie Federacji ZZSM w sprawie podwyżki uposażeń funkcjonariuszy

Od 1 stycznia 2020 r. – zgodnie z porozumieniem z 8 listopada 2018 r. – funkcjonariusze służb mundurowych, w tym strażacy PSP, powinni otrzymać podwyżkę uposażeń w wysokości przeciętnie 500 zł brutto (wraz z nagrodą roczną). Związki Zawodowe będące sygnatariuszami porozumienia nie otrzymały dotąd do uzgodnienia szczegółowych propozycji resortu SWiA w tej sprawie. Więcej informacji i wystąpienie Federacji do ministra Mariusza Kamińskiego tutaj».

17.12.2019. Spotkanie ze związkami zawodowymi służb mundurowych MSWiA

We wtorek (17 grudnia br.) w MSWiA odbyło się spotkanie ministra Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność". Więcej informacji tutaj».

ROK 2020

7.01.2020. Informacja o podwyżkach w 2020 roku

W Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym m.in. wysłuchano informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji Porozumienia z 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych. MSWiA przedstawiło strukturę tegorocznych podwyżek. Podwyżki wynikać będą z dwóch czynników. Jednym będzie - pierwszy od 11 lat - wzrost kwoty bazowej z 1523,29 złotych do 1614,69 złotych zapisany w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Brakujące środki pochodzić będą ze wzrostu mnożników wielokrotności kwoty bazowej w poszczególnych formacjach. Projekty rozporządzeń Rady Ministrów MSWiA przesłało 31 grudnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o ujęcie w wykazie prac rządu. Co do zasady uposażenie funkcjonariuszy w 2020 r. wzrosnąć ma o 462 złote brutto, a brakujące 38 złotych (do kwoty uwzględnionej w Porozumieniu, tj. 500 zł) wynika ze zwiększenia nagrody rocznej w 2021 roku i konieczności zapewnienia na ten cel środków finansowych. Więcej informacji na stronie Krajówki tutaj».

9.02.2020. Nowe Zarządzenie KG PSP w sprawie gospodarki transportowej

W dniu 30 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w poz. 3 zostało opublikowane Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Tekst Zarządzenia jest do pobrania tutaj».

14.02.2020. Sejm uchwalił budżet na 2020 r. – podwyżki coraz bliżej

14 lutego 2020 r. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2020 rok. Uchwalenie budżetu zbliża strażaków do momentu, w którym otrzymają podwyżki przewidziane w 2020 r. (ze skutkiem od 01.01.2020 r.) na postawie Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. zawartego przez związki zawodowe (w tym ZZS "Florian") z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, w wysokości uzgodnionej w dniu 23 grudnia 2019 r. z Komendantem Głównym PSP. Więcej na stronie Krajówki tutaj».

20.02.2020. Rozporządzenia w sprawie uposażeń i stanowisk służbowych opublikowane

20 lutego 2020 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest tutaj».
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej jest tutaj».

26.02.2020. Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych PSP

26 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie st. bryg. Andrzeja BARTKOWIAKA – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania było m.in.: uzgodnienie zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych od dnia 1 stycznia 2020 roku. W trakcie spotkania uzgodniono... czytaj tutaj».

3.03.2020. Podwyżki dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA

We wtorek 3 marca 2020 Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia umożliwiające podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia, w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. Podwyżki są rezultatem porozumienia zawartego 8 XI 2018 r. pomiędzy MSWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji. Środki na sfinansowanie podwyżek zostały ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020.

11.03.2020. Wspólne wystąpienie związków zawodowych w sprawie koronawirusa

W związku z aktualną sytuacja związana z przypadkami wirusa SARS-CoV-2 w tym zadaniami realizowanymi przez strażaków PSP przewodniczący trzech central związkowych wystąpili do Komendanta Głównego PSP z pismem. Przeczytasz je tutaj»

Rada OPZZ ws. koronawirusa tutaj»

Co musisz wiedzieć o koronowirusie przeczytasz je tutaj»

13.03.2020. Pismo Komendanta Głównego PSP

Poniżej publikujemy odpowiedź Komendanta Głównego PSP na wystąpienie z 11 marca 2020 roku central związkowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Przeczytasz je tutaj»

17.03.2020. COVID-19 – informacja dla ubezpieczonych w programie PSP 2014

Zarząd Krajowy ZZS "Florian" z uwagi na otrzymywane zapytania w sprawie ochrony ubezpieczeniowej strażaków i pracowników PSP w związku z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 publikuje otrzymane w dniu dzisiejszym oficjalne stanowisko PZU Życie SA w sprawie odpowiedzialności i ochrony ubezpieczeniowej, którą objęte są osoby w ramach Programu Ubezpieczenia Grupowego PSP 2014.

Stanowisko PZU Życie SA przeczytasz tutaj»

18.03.2020. Pismo skierowanie do Komendanta Głównego PSP

Pismo ZZS FLORIAN do Komendanta Głownego PSP w sprawie narażenia na koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 podczas służby, a także zabezpieczenia finansowego funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej objętych kwarantanną lub sprawujących osobistą opiekę nad małoletnimi dziećmi. Pismo przeczytasz tutaj»

19.03.2020. Pismo skierowanie do struktur Związku w sprawie koronowirusa

Pismo w sprawie zachowania w najbliższym okresie szczególnej ostrożności i rozwagi w planowaniu i realizacji działań związkowych. Bardzo proszę o zapoznanie się z nim we wszystkich organizacjach terenowych. Pismo przeczytasz tutaj»

24.03.2020. Spotkanie w MSWiA – COVID-19 nie zagraża podwyżkom dla funkcjonariuszy

W dniu 24 marca 2020 r. w siedzibie MSWiA w Warszawie w odpowiedzi na inicjatywę Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbyło się spotkanie, którego głównym celem było omówienie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Relację ze spotkania przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».
Komunikat FZZSM z tego spotkania przeczytasz tutaj»

30.03.2020. Ustawa budżetowa podpisana. Podwyżki w PSP.

W dniu 30 marca 2020 r. Prezydent RP - Andrzej Duda złożył swój podpis pod ustawą budżetową na rok 2020, w której od 1 stycznia 2020 r. m.in. dla funkcjonariuszy PSP zwiększono kwotę bazową z 1.523,29 zł do 1.614,69 zł. W Państwowej Straży Pożarnej na tę podwyżkę rozdysponowana jest więc w pełni kwota 500 zł brutto, na którą składa się:

 • podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat),
 • wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat,
 • 1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat,
 • awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat,
 • przeszeregowania wynikające z obowiązującego od dnia 21 lutego 2020 r. Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2020 poz. 280) – średnio 4,18 zł na etat
Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

7.04.2020. Rodzic w mundurze w obliczu epidemii COVID-19 – poprawka w KPRM

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” od początku epidemii COVID-19 aktywnie działa na rzecz strażaków i pracowników cywilnych PSP, rozszerzając dotychczasowe zadania o te związane z zagrożeniami wynikającymi – szczególnie dla funkcjonariuszy – z faktu narażenia na wirus SARS-CoV-2 podczas wykonywania obowiązków służbowych, ale także zabieganiem o właściwe zabezpieczenie finansowe pracowników i strażaków PSP. Wymierne efekty dla poprawienia sytuacji w formacjach mundurowych w tym w PSP przynosi także współdziałanie Związku w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i bardzo dobre relacje z kierownictwem resortu. Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

8.04.2020. ZZS "Florian" wspiera walkę z epidemią koronowirusa

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" 8 kwietnia 2020 r. przekazał komendantowi głównemu PSP środki ochrony indywidualnej zakupione z funduszy związku, z przeznaczeniem dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej zaangażowanych w działania związane z epidemią COVID-19. Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

16.04.2020. Maseczki dla strażaków

Firma PETRO TRADE Sp. z o.o. proponuje funkcjonariuszom PSP zakup maseczek ochronnych (w tym modeli z certyfikatem CE – dla służb). Więcej o maskach:

 • oferta na 6 rodzajów masek (+ namiar na dostawcę) – tutaj»
 • specyfikacja masek – tutaj»
 • maseczki niemedyczne – wytyczne – tutaj»
 • certyfikat materiału – tutaj»

Przykładowe zdjęcia maseczek poniżej.

28.05.2020. Spotkanie Komendanta Głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „FLORIAN”

W dniu 28 maja 2020 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Spotkanie przebiegało przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności wynikających z uwarunkowań związanych z epidemią. Komendant Główny PSP podczas spotkania przedstawił swoje plany i zamierzenia w zakresie dalszego rozwoju naszej formacji i poprawy warunków służby strażaków. Szeroko zostały poruszone ważne dla strażaków i pracowników PSP tematy dotyczące m.in. więcej przeczytasz tutaj».

29.05.2020. Pożegnanie odchodzącego na emeryturę kol. Witolda Deryłę

W piątek 29 maja 2020 r. na placu wewnętrznym jelczańskiej JRG, mł. bryg. Witold Deryło przez wielu zwany „Ojcem”, złożył Komendantowi Powiatowemu PSP w Oławie st. kpt. Bartłomiejowi Marcinowowi meldunek o zdaniu obowiązków dowódcy JRG. Przejął jego dotychczasowy zastępca st. kpt. Damian Terlecki.

Odchodzący na emeryturę Witold Deryło ma za sobą 30 lat służby, w tym 17 lat w JRG Jelcz-Laskowice i 13 na stanowisku dowódcy JRG. Za swoją służbę otrzymał brązowy „Krzyż zasługi”, srebrny „Medal za długoletnią służbę” oraz brązową i srebrną odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. W imieniu Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „FLORIAN” pożegnał go przewodniczący Aleksander Wesołowski. Za jego zaangażowanie na rzecz strażaków A. Wesołowski udekorował Witolda Deryłę Złotym Krzyżem Zasługi dla ZZS „FLORIAN” na Dolnym Śląsku. Wszyscy ze wzruszeniem dziękowali Witoldowi za lata doskonałej współpracy oraz życzyli mu zdrowia i pomyślności na „nowej drodze życia”.

5.06.2020. Spotkanie w MSWiA z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w PSP

W spotkani udział wzięli: Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu MSWiA, Dariusz Nowak – Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, Edward Zaręba – pełnomocnik ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi. Stronę społeczną reprezentowali: Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS „Florian”, Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący KSP NSZZ ,,Solidarność’, Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o dodatkowych świadczeniach motywacyjnych dla doświadczonych strażaków, „tarczy 4.0”, ustawie modernizacyjnej czy nadgodzinach. Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

1.07.2020. Wybory w ZT Kamienna Góra

1 lipca 2020 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Kamiennej Górze. Przewodniczącym został kol. Krzysztof Cisowski, a wiceprzewodniczącymi koledzy Adrian Książek i Sebastian Zawierucha. Gratulujemy!

3.07.2020. Sprawa nagród dla strażaków PSP biorących bezpośredni udział w czynnościach związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19

• pismo Zarządu Krajowego ZZS „FLORIAN” do Komendanta Głównego PSP tej w sprawie z 15 czerwca 2020 r. przeczytasz tutaj»

• odpowiedź z 3 lipca 2020 r., jakiej udzielił nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP na wystąpienie naszego związku w sprawie nagrodzenia strażaków biorących udział w działaniach związanych z pandemią COVID-19 przeczytasz tutaj»

25.08.2020. Prezydent podpisał ustawę o wsparciu służb mundurowych

25 sierpnia 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Dla funkcjonariuszy PSP ustawa zawiera z kolei kilka innych zmian, które dotyczą m.in.:

 • kwalifikacji zawodowych strażaków,
 • egulacji uposażenia dla strażaka, któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku,
 • wprowadzenia dodatku funkcyjnego na wzór rozwiązań funkcjonujących od dawna w Policji i SG, w tym wyłączenia rekompensaty za ponadnormatywny czas służby,
 • zmian w umundurowaniu,
 • zmian legitymacji służbowych,
 • składania oświadczeń majątkowych.

Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

9.09.2020. Komunikat Komendanta Głównego PSP

Szanowni Strażacy! Podtrzymuję termin wprowadzenia zmian umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej z początkiem 2021 roku. Nie jest zagrożony termin 31 grudnia 2020 r., określony w umowie na wykonanie dokumentacji techniczno-technologicznej przedmiotów umundurowania służbowego strażaków PSP, która obejmuje również wykonanie wzorcowych przedmiotów...

Cały komunikat przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

14.09.2020. Zmarł nasz kolega strażak-związkowiec ś.p. Dariusz Niciejewski

Z ogromnym smutkiem informujemy, że zmarł nasz kolega Dariusz Niciejewski. Pogrzeb miał miejsce 14 września 2020 r. W ZZS „Florian” był od 1 sierpnia 1998 r., a w latach 2011–2014 sprawował funkcję przewodniczącego Zarządu Terenowego przy KM PSP we Wrocławiu. Przepracował w PSP prawie 23 lata (od 2 czerwca 1997 do 1 lutego 2020).

Darek na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wzór kolegi, przyjaciela, strażaka i związkowca.

Zmarł nasz kolega Dariusz Niciejewski

15.09.2020. IV edycja 500 + km na rowerze z udziałem związkowca z Floriana Ernesta Opiłki

W tym roku plan był wyjątkowo ambitny – pokonać 650 km na rowerze i pomóc w zbiórce pieniędzy na rehabilitację dwóch kolarek, Rity i Kasi, które walczą o powrót do zdrowia po wypadku podczas rowerowego treningu. Drugim celem było promowanie bezpiecznej jazdy i zachowanie odległości 1,5 metra mijającego samochodu od rowerzysty.

Start – 13 września z Gdańska spod hali im. Leszka Blanika. Wśród kilku startujących strażaków był nasz kolega Ernest Opiłka, strażak z Polkowic, członek ZZS „FLORIAN” (ZT Polkowice).

W kilku miastach kolarze byli witani przez przyjaciół z formacji, którzy pomagali sprawnie przejechać przez ich włości. Pierwszy duży postój miał miejsce w KP PSP w Bełchatowie, gdzie kolarze mogli się ogrzać, przebrać, umyć, uzupełnić kalorie i spróbować się przespać (od 1:00 do 4:00). Po wyruszeniu w dalszą trasę kolejne przystanki były na Jasnej Górze i w obozie Auschwitz, gdzie w hołdzie zamordowanym strażakom zapalono znicz. W okolicach Zabrza dołączyli kolejni kolarze, m.in. st. bryg. Piotr Grzyb, zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego. Do mety w Bielsku-Białej kolarze dojechali 14 września ok. godz. 17:00, wśród nich i Ernest Opiłka, który jako jeden z trzech kolarzy przejechał całą trasę. Trasa liczyła 657 km, czas jazdy wyniósł 23 godziny i 15 minut.

17.09.2020. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem Zastępców Komendanta Głównego PSP

17 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN”... Relację ze spotkania przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

Zgłaszajcie niekorzystne dla strażaków działania!

W nawiązaniu do dyskusji podczas posiedzenia Zarządu Krajowego 17 września 2020 r. i ogólnie przekazywanych uwag dotyczących problemów związanych z wdrożeniem w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSP nowych przepisów określających: kwalifikacje do zajmowania stanowisk służbowych oraz przypisane grupy uposażenia zasadniczego Prezydium ZK ZZS „FLORIAN” zwraca się do Koleżanki i Kolegów Przewodniczących o przekazywanie ewentualnych przypadków niekorzystnych dla strażaków działań poszczególnych przełożonych służbowych. Więcej tutaj»

25.09.2020. Szef MSWiA rozmawiał ze związkowcami o propozycjach zmiany art. 15a

Minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik spotkali się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Głównym tematem rozmowy była propozycja dotycząca art. 15a oraz zwiększenia kar za napaść, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie funkcjonariuszy oraz ochrony prawnej, czasu służby, funduszu nagrodowego i programu rozwoju służb. Relację ze spotkania przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj».

19.10.2020. Wrócą 100% płatne L-4 dla funkcjonariuszy objętych kwarantanną lub izolacją

Wszyscy medycy, którzy będą skierowani na kwarantannę lub izolację otrzymają pełne wynagrodzenie. Będziemy to chcieli też zastosować dla służb mundurowych. Ta szczególna sytuacja wymaga szczególnego trybu działania – zapowiedział dziś podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj»

22.10.2020. Zmarł pierwszy Kapelan Krajowy Strażaków

22 października 2020 r. na wieczną służbę odszedł ks. st. bryg. Jerzy Kołodziejczak – pierwszy Kapelan Krajowy Strażaków wyznania rzymskokatolickiego. Ks. st. bryg. Jerzy Kołodziejczak był strażackim kapelanem od 1 września 1992 r., na podstawie powołania go do sprawowania funkcji przez Konferencję Episkopatu Polski, a następnie mianowania na stanowisko w Komendzie Głównej PSP. Swoją posługę pełnił do marca 2006. Więcej na stronie ZK tutaj»

4.11.2020. Mundurowi z pełnopłatnym L-4. Ustawa covidowa podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę covidową, co oznacza, że funkcjonariusze służb mundurowych, jeśli trafili na kwarantannę lub izolację w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, otrzymają 100 proc. uposażenia. Więcej przeczytasz na stronie Zarządu Krajowego tutaj»

25.11.2020. Apel Komendanta Głównego PSP i Central Związków Zawodowych o oddawanie osocza

W związku z sytuacją epidemiczną, z jaką mamy do czynienia w Polsce, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w PSP, apelują o oddawanie osocza przez strażaków którzy przeszli chorobę COVID-19 lub mają potwierdzoną obecność przeciwciał w organizmie. Apel o oddawanie osocza»

27.11.2020. Stanowisko Central Związków Zawodowych w sprawie art. 15a

Poniżej zamieszczamy wspólne stanowisko trzech central związkowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej dotyczących uregulowania kwestii tzw. art „15a” ustawy emerytalnej dla funkcjonariuszy podległych MSWiA. Wspólne stanowisko central związkowych w sprawie art. 15a»

30.11.2020. Wystąpienie Federacji ZZSM do Ministra SWiA!

Poniżej zamieszczamy wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowane do Pana Mariusza Kamińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wystąpienie przeczytasz tutaj»

7.12.2020. Podzespół Rady Dialogu Społecznego w sprawie art. 15a

W dniu 7 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych, na którym głównym tematem była dyskusja nad założeniami przedstawionym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zmiany ustawy emerytalnej funkcjonariuszy – w szczególności tzw. art. 15a obejmującej obecnym kształcie funkcjonariuszy resortu SWiA, w tym strażaków PSP przyjętych do służby w latach 1999–2003. Relacja ze spotkania w sprawie art. 15a»

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych NIE ODBĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ

Nadzwyczajna sytuacja powoduje, że w duchu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych członków i ich rodzin i wdrażając działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, konieczne stało się powstrzymanie od bezpośrednich spotkań członków Zarządu Krajowego (w tym Plenarnego Posiedzenia ZK) do czasu wyeliminowania zagrożenia.
W ślad za tym – do odwołania – NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY posiedzenia Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych.

ROK 2021

UWAGA!!!

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ

Nadzwyczajna sytuacja powoduje, że w duchu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych członków i ich rodzin i wdrażając działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, konieczne stało się powstrzymanie od bezpośrednich spotkań członków Zarządu Krajowego (w tym Plenarnego Posiedzenia ZK) do czasu wyeliminowania zagrożenia.
W ślad za tym – do odwołania – NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY posiedzenia Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych.

18.01.2021. Zespoły terenowe ZER MSWiA

Zarząd Krajowy ZZS „FLORIAN” przekazuje poniżej informacje dotyczące dostępnych form kontaktu oraz lokalizacji Terenowych Zespołów ZER MSWiA. Z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2/COVID-19 szczególnie ważne jest wykorzystywanie zdalnych form kontaktu. Niezbędne informacje » publikujemy w piśmie Dyrektor ZER MSWiA skierowanym do Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

28.01.2021. Spotkanie zespołu roboczego ws. nowego wzoru umundurowania

W dniu 27.01.2021 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, którego zadaniem jest opracowanie wymagań jakościowych i norm należności nowego umundurowania planowanego do wprowadzenia do użytkowania w Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół pracował pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztofa Hejduka. Członkowie zespołu zapoznali się z dokumentacją, dokonali analizy parametrów technicznych oraz walorów ergonomicznych ubrań, w tym zgodności z przyjętą koncepcją nowych przedmiotów umundurowania.

Aktualnie w fazie końcowej są prace nad projektem rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków PSP.

 

Opracowanie: Zespół Prasowy KG PSP Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego (mat. ze strony internetowej ZK ZZS „FLORIAN”).

19.02.2021. Posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

W dniach 18–19 lutego 2021 r. w biurze Zarządu Krajowego ZZS „Florian” w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian". Podczas posiedzenia pracowała również powołana przez Prezydium trzyosobowa komisja, która przygotowuje propozycje aktualizacji regulaminu przyznawania pomocy finansowej dla członków ZZS „Florian” z budżetu Zarządu Krajowego. Więcej infromacji z posiedzenia przeczytacie tutaj».

19.02.2021. ++ Zmarł nasz Kolega Strażak-Związkowiec Grzegorz Tchórzewski ++

Z głębokim smutkiem i żalem w poczuciu ogromnej straty żegnamy zmarłego w dniu 19 lutego 2021 r. naszego Kolegę ogniomistrza ś.p. Grzegorza Tchórzewskiego.

Odszedł człowiek, który przez lata służby pełnionej w strukturach Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wyróżniał się ofiarnością i zaangażowaniem. Wielokrotnie brał udział w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Prezentowana przez Niego postawa, ofiarność i poświęcenie w niesieniu pomocy stanowiły przejaw szczególnego rodzaju strażackiej solidarności i odpowiedzialności.

Poprzez członkostwo w Związku Zawodowym Strażaków „FLORIAN” włączył się w społeczną działalność na rzecz braci strażackiej. Wybrany na zastępcę przewodniczącego Zarządu Terenowego we Wrocławiu, pełnił funkcję przewodniczącego w swej macierzystej jednostce ratowniczo-gaśniczej ciesząc się zaufaniem i szacunkiem kolegów. Niósł w sobie ogromną życzliwość wobec drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, oddany przyjaciel i wzorowy strażak.

W tym szczególnym momencie łączymy się w bólu z Najbliższymi śp. Grzegorza. W imieniu braci strażackiej zrzeszonej w Związku Zawodowym Strażaków „FLORIAN” pogrążonej w smutku Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Grzesiu, spoczywaj w pokoju!
R.I.P.

Zmarł nasz Kolega Strażak-Związkowiec Grzegorz Tchórzewski

29.03.2021. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

W czasie posiedzenia Zarząd Krajowy:

 • przyjął sprawozdanie z wykonania planu budżetu za rok 2020,
 • uchwalił plan budżetu na rok 2021,
 • zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz wynikami kontroli przeprowadzonej za rok 2020. Na podkreślenie zasługuje to, że kontrola, która dotyczyła dysponowania i zarządzania majątkiem oraz funduszami Związku, prowadzenia gospodarki finansowej, realizacji podjętych uchwał oraz prowadzenia bieżącej działalności, w tym prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej Związku za rok 2020 nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu Krajowego oraz Prezydium ZK ZZS „Florian”.
 • zapoznał się z działalnością podejmowaną przez Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego oraz planami działań na rok 2021, a także inicjatywami przygotowywanymi na najbliższe miesiące.

Więcej informacji z posiedzenia przeczytacie tutaj».

16.04.2021. Projekt rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. MSWiA wprowadza m.in. dodatek funkcyjny

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” otrzymał do zaopiniowania w trybie art. 19 ustawy o związakach zawodowych projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W projekcie zawarte są zmiany polegającem m.in. na wprowadzeniu – obok obecnie istniejących dodatków do uposażenia funkcjonariuszy –dodatków funkcyjnych.

Więcej informacji przeczytacie tutaj».

4 maja – Dzień Strażaka

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” składa wszystkim strażakom zawodowym, strażakom ochotnikom i weteranom strażackiej służby podziękowania za podejmowany każdego dnia trud i ofiarność w ochronie życia, zdrowia i mienia. DZW ZZS „Florian” gratuluje awansowanym na wyższe stopnie służbowe oraz wszystkim wyróżnionym.

Dzień Strażaka

12.05.2021. Projekt rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. MSWiA wprowadza m.in. dodatek funkcyjny

Posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 12.05.2021 r. powołali Podkomisję stałą do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Więcej przeczytacie tutaj».

14.05.2021. Spotkanie ze związkami zawodowymi służb mundurowych MSWiA

W piątek 14 maja br. odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. Więcej przeczytacie tutaj».

18.05.2021. Posiedzenie Rady Federacji ZZSM

W czasie posiedzenia najwyższe władze Federacji dokonały wyboru Przewodniczącego, którym został kol. Krzysztof Oleksak, przewodniczący ZZS „Florian”. Więcej przeczytacie tutaj».

26.05.2021. Spotkanie zespołu roboczego ws. nowego wzoru umundurowania

26 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian z udziałem Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian” – kol. Krzysztofa Oleksaka oraz bryg. Piotra Słowiaka – Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział Przewodniczący Śląskiego ZW – kol. Jarosław Nowak, Przewodniczący Dolnośląskiego ZW – kol. Aleksander Wesołowski, Wiceprzewodniczący ZK: kol. Mirosław Trojan i kol. Tomasz Jelonek oraz Przewodniczący Zarządów Terenowych Związku z terenu województwa małopolskiego.

Na zakończenie posiedzenia – mając na uwadze wieloletnią owocną współpracę Małopolskiego i Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” – kol. Aleksander Wesołowski wręczył przyznane odznaczenia:

Złoty Krzyż za wybitne zasługi dla ZZS FLORIAN na Dolnym Śląsku otrzymali:

 • Józef Rachtan - Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian"
 • Tomasz Jelonek - Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian"
 • Mirosław Trojan - Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian"

Medal za zasługi dla Organizacji Dolnośląskiej ZZS „Florian" otrzymali:

 • Małgorzata Szumiec – właścicielka Restauracji, Hotelu Margerita w m. Modlnica k. Krakowa
 • Mariusz Hoffman – Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce – Kopalnia Soli w Wieliczka
 • Robert Białoń – Wiceprzewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian
 • Dawid Derek – Przewodniczący Zarządu Terenowego ZZS Florian przy Komendzie Powiatowej w Nowym Targu.

Gratulujemy!

1.06.2021. Spotkanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA

Kwestie związane z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy to główny temat spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.. Więcej przeczytacie tutaj».

4.06.2021

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

jako Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, wobec pojawiających się w ostatnim czasie informacji dotyczących sytuacji w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku, informujemy co następuje.

 

Wbrew rozgłaszanym informacjom, nie doszło do wydania prawomocnego rozstrzygnięcia sprawie z powództwa p. Kingi Pawlak przeciwko Przewodniczącemu ZT Kłodzko Tomaszowi Ferencowi. Sprawa ta jest aktualnie rozpoznawana przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, na które to rozstrzygnięcie oczekujemy.

 

Nadto informujemy, że jest zawisłe postępowanie karne w sprawie nieprawidłowości do jakich naszym zdaniem dochodziło w związku z dyskryminacją części załogi z uwagi na ich przynależność związkową oraz w sprawie zachowań części przełożonych naruszających prawa pracownicze. W ostatnim czasie Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „Florian” powziął informacje o dopuszczaniu się wobec niektórych pracowników praktyk polegających na zastraszaniu oraz innych aktów dyskryminacji. W związku z tymi wydarzeniami apelujemy, aby każdy kto czuje się pokrzywdzony niewłaściwym zachowaniem innych pracowników Komendy lub był świadkiem takich zachowań, niezwłocznie zgłaszał się do Związku w celu uzyskania pomocy i ochrony.

 

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki

Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

9.06.2021. Spotkanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA

9 czerwca 2021 r. w Warszawie obradowało Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. podjęło decyzję o przyjęciu stanowiska popierającego postulaty Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Prezydium Federacji omówiło stan realizacji Porozumienia z 08.11.2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem „art. 15a” i kolejnego programu modernizacji służb mundurowych.

Federacja postanowiła również o skierowaniu wystąpień do MSWiA, MS, MF z wnioskami o zasilenie służb dodatkowymi środkami finansowymi z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy.

Więcej przeczytacie tutaj».

15.06.2021. Wystąpienie Federacji ZZSM

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o spotkanie w celu rozpoczęcia konsultacji nowego programu modernizacji służb mundurowych. Ustanowienie kolejnego programu wieloletniego modernizacji służb mundurowych było jednym z punktów podpisanego 8 listopada 2018 roku przez członków Federacji porozumienia które doprowadziło wówczas do zakończenia akcji protestacyjnej. Treść wystąpienia jest tutaj».

16.06.2021. Wybory w ZT Wałbrzych

16 czerwca 2021 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym w Wałbrzychu. Nowym przewodniczącym ZT Wałbrzych zsotał kol. Dawid Chuchra. Gratulujemy!

24.06.2021. Wystąpienie Federacji ZZSM w sprawie nagród

W dniu 24 czerwca 2021 r. Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z pismami w sprawie nagród.

Treść wystąpienia do MSWiA jest tutaj»

Treść wystąpienia do MS jest tutaj».

24.06.2021. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS Florian

W dniu 24 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Hotelu Łazienkowski przy ul. 29 listopada 3 w Warszawie odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”. W czasie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian Krzysztof Oleksak omówił bieżące działania podejmowane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w której od 18 maja 2021 r. na najbliższą kadencję objął funkcję przewodniczącego. Więcej jest tutaj»

28.06.2021. Odpowiedź MSWiA na opinię ws. dodatku funkcyjnego

28 czerwca 2021 r. Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” otrzymał od Pana Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w MSWiA odpowiedź na opinię dotyczącą projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Więcej przeczytacie tutaj»

1.08.2021. Służby mundurowe czeka „dynamiczna” jesień? MSWiA ma położyć „karty na stół” w sprawie modernizacji

„...obawiamy się tego, że jeżeli nadal będziemy funkcjonować w rzeczywistości niedopowiedzeń, jeśli MSWiA nie położy kart na stół, to jesień może być w służbach mundurowych bardzo »dynamiczna«” - mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Krzysztof Oleksak, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Więcej przeczytacie tutaj»

13.08.2021. Czy grożą nam mundurowe protesty?

„Już w tej chwili odbieram szereg sygnałów, jest wręcz oczekiwanie środowiska by podejmować działania” - mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Krzysztof Oleksak. Więcej przeczytacie tutaj»

16.08.2021. Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą wydłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy antycovidowej, która przewiduje, że kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią COVID-19. Więcej przeczytacie tutaj»

25.08.2021. Posiedzenie Prezydium Federacji ZZSM

Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny stopnia realizacji porozumień zawartych w listopadzie 2018 roku przez związki zawodowe tworzące Federację a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Finansów. Więcej przeczytacie tutaj»

3.09.2021. Spotkanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA

Nowa ustawa modernizacyjna dla służb podległych MSWiA oraz podwyżki uposażeń w roku 2022 były głównymi tematami spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. Podczas spotkania przeprowadzono rozmowy na temat podwyżki uposażeń w roku 2022. Więcej przeczytacie tutaj»

7.09.2021. Propozycja podwyżek uposażeń

Zaproponowana w dniu 3 września 2021 roku podczas spotkania sekretarza stanu MSWiA Macieja Wąsika z przewodniczącymi central związków zawodowych służb mundurowych wysokość podwyżki w średniej kwocie 270 zł (4,4%) na etat w ocenie Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” jest na zbyt niskim poziome i należy ją uznać za daleko niewystarczającą. Więcej przeczytacie tutaj»

10.09.2021. Odznaczenie sztandaru górniczego

W dniu 10.09.2021 roku w na Zebraniu Delegatów NZZG KWB Turów Złotym Krzyżem za wybitne zasługi dla ZZS "FLORIAN" na Dolnym Śląsku odznaczony został sztandar NZZG KWB w Turowie.

13.09.2021. W MSWiA o nowej ustawie modernizacyjnej dla służb MSWiA

W poniedziałek 13 września br. odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. Strona rządowa przedstawiła propozycje dotyczące nowej ustawy modernizacyjnej, której budżet – na 4 lata – wyniesie 10 miliardów 30 milionów złotych. Więcej przeczytacie tutaj»

15.09.2021. Pismo do KW PSP we Wrocławiu w sprawie budżetu KP PSP w Górze

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZZS „Florian” wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego PSP o udzielenie informacji o wysykości budżetu KP PSP w Górze, w tym środków na wynagrodzenia strażaków. Więcej przeczytacie tutaj»

16.09.2021. Posiedzenie Rady Federacji ZZSM

W czwartek 16 września 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Komunikat z posiedzenia Rady FZZSM przeczytacie tutaj»

16.09.2021. Obradował Zarząd Krajowy „Florian”

W dniu 16 września 2021 roku w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Głównym tematem posiedzenia Zarządu Krajowego było omówienie wyników dotychczasowych rozmów ze stroną rządową w zakresie pełnej realizacji porozumienia z 8 listopada 2018 roku. Przewodniczący Zarządu Krajowego szeroko omówił tak wyniki, jak i przebieg rozmów podkreślając, że dotychczasowe propozycje przedstawione przez p. Macieja Wąsika – sekretarza stanu MSWiA i wysokość podwyżki w łącznej kwocie 714 zł (tj. łączna suma kwot podwyżek w latach 2022–2023 ze skutkiem przechodzącym na lata 2024-2025) nie spełnia oczekiwań funkcjonariuszy. Przewodniczący Zarządu Krajowego podkreślił, iż będziemy dążyli podczas kolejnych tur rozmów do podniesienia kwoty podwyżki do poziomu nie mniejszego niż miało to miejsce w poprzednim programie, tj. kwoty 1155 zł. Jako dodatkowe środki, które są możliwe do przeniesienia na część płacową projektu nowego programu (2022-2025) jest cześć inwestycyjna projektu. Więcej przeczytacie tutaj»

20.09.2021. Nowe propozycje MSWiA dla funkcjonariuszy służb podległych temu resortowi

Podwyżka o 677 zł brutto wraz z nagrodą roczną, co daje kwotę 500 zł „na rękę” od 1 stycznia 2022 roku, awanse w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach, odmrożenie funduszu nagród na poziomie 5,4 proc. w tym roku i 2,7 proc. w 2022 roku - to główne propozycje przedstawione przez wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika podczas poniedziałkowego (20 września br.) spotkania ze stroną związkową. Propozycje resortu zostaną teraz przeanalizowane przez władze związków zawodowych poszczególnych formacji. Więcej przeczytacie tutaj»

22.09.2021. Wniosek Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” o udzielenie informacji

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZZS „Florian” wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Komendantów Miejskich i Powiatowych z wnioskiem o udzielenie informacji o liczbie zatrudnionych funkcjonariuszy, liczbie wakatów oraz wysokości wynagrodzeń, dodatków itp. Więcej przeczytacie tutaj»

24.09.2021. Posiedzenie Zarządu Krajowego z udziałem ministra Macieja Wąsika

W dniu 24 września 2021 roku w siedzibie Komendy Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”, w którym udział wzięli:

 • sekretarz stanu w MSWiA – Maciej Wąsik,
 • Komendant Główny PSP – nadbryg. Andrzej Bartkowiak,
 • Pełnomocnik MSWiA ds. związków zawodowych – Edward Zaremba,
 • Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA – Dariusz Smarżewski.

Głównym tematem posiedzenia Zarządu Krajowego ZZS „Florian” było omówienie przez p. Macieja Wąsika propozycji MSWiA dotyczących przewidzianych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP podwyżek uposażeń i wynagrodzeń w tym w ramach ustawy modernizacyjnej w perspektywie 2022–2025 r., odblokowania funduszu nagród w roku bieżącym oraz w 2022, a także prac nad ustawą emerytalną w zakresie tzw. ,,art. 15a".

 

Po dyskusji Zarząd Krajowy w sposób formalny zdecydował o warunkowym przyjęciu propozycji MSWiA i upoważnieniu Przewodniczącego Związku do podpisania stosownego porozumienia. Na podkreślenie zasługuje, że Zarząd Krajowy będzie podejmował dalsze działania, aby wprowadzone zostały kolejne, nie niższe niż w poprzedniej ustawie modernizacyjnej podwyżki. Po dokonaniu przez Zarząd Krajowy przyjęciapropozycji MSWiA nastąpiło formalne podpisanie przez kol. Krzysztofa Oleksaka – Przewodniczącego ZK ZZS „Florian” porozumienia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

W oficjalnym podpisaniu porozumienia uczestniczył minister SWiA Mariusz Kamiński, sekretarz stanu Maciej Wąsik oraz inni przedstawiciele resortu, a także przewodniczący central związków zawodowych działających w MSWiA.

Więcej przeczytacie tutaj»

27.09.2021. Dodatki funkcyjne w PSP

W dniu 27 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało w poz. 1750 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Rozporządzenie to m.in. wprowadza dodatki funkcyjne dla określonych w rozporządzeniu stanowisk służbowych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. Więcej przeczytacie tutaj»

28.09.2021. Pismo DZW ZZS „FLORIAN” w sprawie nagród dla komendantów powiatowych PSP z budżetu komend powiatowych PSP

O tym czy komendant powiatowy i jego zastępca może otrzymać nagrodę (na podstawie porozumienia związków zawodowych z komendantami powiatowymi PSP) z budżetu komendy powiatowej dowiecie się z pisma Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN do Komendanta Wojewódzkiego PSP, które jest tutaj»

30.09.2021. Rozporządzenia dotyczące strażaków:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2021 r. w sprawie legitymacji służbowej strażaka Państwowej Straży Pożarnej jest tutaj»
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej tutaj»
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest tutaj»
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2021 r. w sprawie otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie jest tutaj»

5.10.2021. Uzgodniono zasady rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP

We wtorek 5 października 2021 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Więcej przeczytacie na stronie Zarządu Krajowego tutaj»

7.10.2021. Porozumienie płacowe

Więcej przeczytacie tutaj»

6.10.2021. Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN (uchwała o porozumieniu)

W dniu 6 października 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Tradycji Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN.

Zarząd podjął uchwałę o podpisaniu porozumieniu ze związkowcami ze Lwowa. Uchwała jest tutaj»

8.11.2021. Opinia prawna w sprawie rozliczenia czasu pracy funkcjonariuszy PSP

Przeczytasz tutaj»

Opinia prawna dot. rozliczania czasu pracy strażaków skierowanych na naukę lub ośrodka szkolenia PSP.

Przeczytasz tutaj»

11.12.2021. Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 zostaje odwołane najbliższe (świąteczne) posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN.

23.12.2021. Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie „Polskiego Ładu”

Przeczytasz tutaj»

ROK 2022

6.01.2022. Będzie korekta „Polskiego Ładu” dla strażaków!

Jest reakcja rządu na działania związków zawodowych służb mundurowych wyrażone w stanowisku Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 23 grudnia 2021 roku. Więcej tutaj»

12.01.2022. Posiedzenie Prezydium Federacji ZZSM

Głównymi tematami posiedzenia Prezydium Federacji ZZSM, które odbyło się w Warszawie 12 stycznia, były: aktualna sytuacja w służbach mundurowych związanej z wprowadzeniem tzw. "Polskiego Ładu" i wdrażania porozumień zawartych przez poszczególne związki zawodowe z właściwymi ministrami. Więcej tutaj»

18.01.2022. Ruszają prace Zespołu MSWiA

Pierwsze spotkanie Zespołu powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego na mocy porozumienia z dnia 24 września 2021 r. Zespół zajmie się analizą ustaw pragmatycznych pod kątem modyfikacji zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz tzw. dodatku stażowego. Chodzi o wypracowanie rozwiązań zachęcających funkcjonariuszy do pozostania jak najdłużej w służbie. Więcej tutaj»

18.01.2022. Wiceminister Maciej Wąsik spotkał się z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych MSWiA

Dodatki motywacyjne, stażowe, funkcyjne i służbowe funkcjonariuszy, kwestie świadczeń mieszkaniowych oraz szczegóły dotyczące powołania zespołu, składającego się z przedstawicieli resortu i strony społecznej były głównymi tematami wtorkowego (18 stycznia br.) spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

Podczas spotkania uzgodniono, że będzie dwóch współprzewodniczących zespołu. Ze strony rządowej będzie to Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA, natomiast ze strony społecznej - Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków "Florian". Więcej tutaj»

23.01.2022. Wybory w ZT Wałbrzych

23 stycznia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KM PSP w Wałbrzychu. Przewodniczącym został kol. Dawid Chuchra, a wiceprzewodniczącymi kol. Dominik Adamczyk i Łukasz Cichowski. Gratulujemy!

4.02.2022. Wybory w ZT Wołów

4 lutego 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Wołowie. Przewodniczącym został kol. Marcin Michułka, a wiceprzewodniczącym kol. Krzysztof Zieniuk. Gratulujemy!

9.02.2022. Podwyżki uposażeń strażaków PSP

9 lutego 2022 r. opublikowano rozporządzenie MSWiA z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 334), które wprowadza uzgodnione w 2021 r. z MSWiA oraz KG PSP przez centrale związków zawodowych podwyżki. Wzrost uposażeń w równej kwocie przewidziany został w dodatku za stopień służbowy. 10 lutego 2022 rozporządzenie MSWiA weszło w życie. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r. Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj»

11.02.2021. ++ Pożegnaliśmy st. kpt. w st. spoczynku Władysława Czerniatowicza, naszego kolegę-związkowca, jednego z pierwszych przewodniczących ZZS "FLORIAN" na Dolnym Śląsku ++

Z głębokim smutkiem i żalem w poczuciu ogromnej straty na cmentarzu w Oleśnicy pożegnaliśmy zmarłego w dniu 6 lutego 2022 r. naszego Kolegę st. kpt. ś.p. Władysława Czerniatowicza.

Odszedł człowiek, który przez lata służby pełnionej w strukturach Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (w tym w latach 1998–2002 na stanowisku Komendanta Miejskiego) wyróżniał się ofiarnością i zaangażowaniem. Wielokrotnie brał udział w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Prezentowana przez Niego postawa, ofiarność i poświęcenie w niesieniu pomocy stanowiły przejaw szczególnego rodzaju strażackiej solidarności i odpowiedzialności.

Poprzez członkowstwo w Związku Zawodowym Strażaków "FLORIAN" włączył się w społeczną działalność na rzecz braci strażackiej. Wybrany na zastępcę przewodniczącego Zarządu Terenowego we Wrocławiu, pełnił funkcję przewodniczącego w swej macierzystej jednostce ratowniczo-gaśniczej ciesząc się zaufaniem i szacunkiem kolegów. Niósł w sobie ogromną życzliwość wobec drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, oddany przyjaciel i wzorowy strażak.

W tym szczególnym momencie łączymy się w bólu z Najbliższymi śp. Władysława. W imieniu braci strażackiej zrzeszonej w Związku Zawodowym Strażaków "FLORIAN" pogrążonej w smutku Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Spoczywaj w pokoju!

Pożegnaliśmy st. kpt. w st. spoczynku Władysława Czerniatowicza

21.02.2022. Spotkanie przewodniczących central związkowych działających w PSP z kierownictwem PSP

21 lutego 2022 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem spotkania było omówienie rozdziału środków finansowych na podwyżki uposażeń pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej oraz podpisanie zasad rozdziału środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju w 2022 roku. Więcej przeczytacie tutaj»

28.02.2022. Ukraina w ogniu wojny, apel o pomoc!

Ukraińscy strażacy trwają na posterunku prowadząc działania ratowniczo-gaśnicze w czasie, kiedy ukraińscy żołnierze odpierają rosyjską inwazję. Strażacy prowadzą te działania praktycznie na linii frontu, w bardzo trudnych warunkach pomagając nieraz pod ostrzałem, tym samym narażając bezpośrednio swoje zdrowie i życie jak nigdy dotąd.

W Polsce na terenie całego kraju zostały uruchomione liczne zbiórki sprzętu i pomocy dla ukraińskich strażaków przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, a także wiele kanałów pomocy dla ludności cywilnej, w tym ewakuującej się z terenów objętych działaniami wojennymi.

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków "Florian" zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku, jego członków oraz sympatyków o czynne zaangażowanie się w udzielanie w każdej możliwej formie wsparcia. Przy tak dużej liczbie inicjatyw tylko od naszej chęci zależy czy i w jakiej formie udzielimy potrzebnej pomocy. Nie bądźmy obojętni wobec ogromu tragedii narodu ukraińskiego, solidarność w tych dramatycznych chwilach jest naszym wspólnym obowiązkiem i nakazem moralnym. Prosimy jednocześnie szczególnie w przypadku czynnego udziału w zbiórkach pieniężnych, aby dokonać niezbędnej weryfikacji.

Jednocześnie Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków "Florian" zainicjował aktywne działania, aby udzielić wsparcia ewakuującym się z Ukrainy rodzinom strażaków, którzy pozostali w kraju i realizują zadania służbowe.

Jesteśmy przekonani, że pewność, że rodzina strażaka jest bezpieczna oraz objęta najlepszą możliwą opieką przyczyni się do skupienia się tyko na działaniach ratowniczych oraz własnym bezpieczeństwie. W ramach udzielanej pomocy prowadzone są działania pełnego zabezpieczenia pilnych potrzeb bytowych i zapewnienia środków do egzystencji dla zidentyfikowanych rodzin ukraińskich strażaków.

W jedności siła!

Krzysztof Oleksak, Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS "Florian"

11.03.2022. Wybory w ZT Lubin

11 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Lubinie. Przewodniczącym został kol. Stanisław Sędzikowski, a wiceprzewodniczącym kol. Tomasz Rybarczyk. Gratulujemy!

17.03.2022. Wybory w ZT Trzebnica

17 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Trzebnicy. Przewodniczącym został kol. Marcin Styrcz, a wiceprzewodniczącymi kol. Jan Jeleń i Radosław Maśkiewicz. Gratulujemy!

18.03.2022. Wybory w ZT Jelenia Góra

18 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KM PSP w Jeleniej Górze. Przewodniczącym został kol. Tadeusz Rybka, a wiceprzewodniczącym kol. Adrian Włodarczak. Gratulujemy!

23.03.2022. Wybory w ZT Zgorzelec

23 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Zgorzelcu. Przewodniczącym został kol. Grzegorz Buczkowski, a wiceprzewodniczącymi kol. Daniel Konieczny i Rafał Mesjasz. Gratulujemy!

28.03.2022. Wybory w ZT Złotoryja

28 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Złotoryi. Przewodniczącym został kol. Ryszard Wrutniak, a wiceprzewodniczącymi kol. Grzegorz Szczepanowski i Marcin Łysiak. Gratulujemy!

29.03.2022. Wybory w ZT Jawor

29 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Jaworze. Przewodniczącym został kol. Paweł Baczmański, a wiceprzewodniczącym kol. Dawid Potocki. Gratulujemy!

29.03.2022. Wybory w ZT Kłodzko

29 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Kłodzku. Przewodniczącym został kol. Tomasz Ferenc, a wiceprzewodniczącymi kol. Renata Gołaszewska, Sylwester Mendel i Sebastian Gut. Gratulujemy!

30.03.2022. Wybory w ZT Polkowice

30 marca 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Polkowicach. Przewodniczącym został kol. Ernest Opiłka, a wiceprzewodniczącymi kol. Rafał Szorc i Paweł Pankiewicz. Gratulujemy!

30.03.2022. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS "Florian"

30 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian", w którym wzięli udział nadbryg. Krzysztof Hejduk – Zastępca Komendanta Głównego PSP oraz st. bryg. Rafał Adamiec – doradca Komendanta Głównego PSP.

W czasie posiedzenia Zarząd Krajowy zgodnie z obowiązującym statutem i terminami w nim zawartymi m.in.:

 • przyjął sprawozdanie z wykonania planu budżetu za rok 2021,
 • uchwalił plan budżetu na rok 2022,
 • zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR) oraz wynikami kontroli przeprowadzonej za rok 2021; kontrola KKR dotyczyła dysponowania i zarządzania majątkiem oraz funduszami Związku, prowadzenia gospodarki finansowej, realizacji podjętych uchwał oraz prowadzenia bieżącej działalności, w tym prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej Związku za rok 2021. W czasie kontroli KKR nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu Krajowego oraz Prezydium ZK ZZS "Florian",
 • zapoznał się z działalnością podejmowaną przez Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego – tj. za pierwszy kwartał 2022 r.

Podczas spotkania z Kierownictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej m.in. poruszono poniższe tematy:

 • realizacja porozumienia z 24.09.2021 r. w części dotyczącej podwyżek,
 • aktualna sytuacja strażaków PSP oraz wyzwania w naszej formacji, w tym w szczególności związane z działaniami w ramach masowej migracji mieszkańców Ukrainy

Więcej na stronie ZK»

7.04.2022. Wybory w ZT przy KM PSP Wrocław

7 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KM PSP we Wrocławiu. Przewodniczącą została kol. Izabella Meksi-Mawromatis, a wiceprzewodniczącymi kol. Marcin Kos i Adam Smolak. Gratulujemy!

8.04.2022. Wybory w ZT przy KW PSP Wrocław

8 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KW PSP we Wrocławiu. Przewodniczącą została kol. Anna Łyskawińska, a wiceprzewodniczącym kol. Alexandros Mawromatis. Gratulujemy!

10.04.2022. Wybory w ZT Milicz

10 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Miliczu. Przewodniczącym został kol. Sławomir Kołodziej, a wiceprzewodniczącymi kol. Krzysztof Dobroszczyk i Lidia Zakrzewska. Gratulujemy!

15.04.2022. Wybory w ZT Kamienna Góra

15 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Kamiennej Górze. Przewodniczącym został kol. Krzysztof Cisowski, a wiceprzewodniczącymi kol. Adrian Książek i Sebastian Zawierucha. Gratulujemy!

19.04.2022. Wybory w ZT Lubań

19 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Lubaniu. Przewodniczącym został kol. Roman Traczyk, a wiceprzewodniczącymi kol. Marek Kret i Mariusz Kurela. Gratulujemy!

20.04.2022. Wybory w ZT Strzelin

20 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Strzelinie. Przewodniczącym został kol. Marek Dobrowolski, a wiceprzewodniczącymi kol. Jarosław Dobrowolski i Łukasz Bochorodycz. Gratulujemy!

26–28.04.2022. Spotkanie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" z przedstawicielem Federacji Związków Zawodowych Województwa Lwowskiego

W dniach 26–28 kwietnia 2022 r. w siedzibie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" z przedstawicielem Federacji Związków Zawodowych Województwa Lwowskiego. W spotkaniu udział wzięli Aleksander Wesołowski – przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" oraz Roman Datsko – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Województwa Lwowskiego. Celem spotkania były rozmowy, które zaowocują w przyszłości podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Federacją Związków Zawodowych Województwa Lwowskiego a Dolnośląskim Zarządem Wojewódzkim Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN".

28.04.2022. Wybory w ZT Lwówek Śląski

28 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Lwówku Śląskim. Przewodniczącym został kol. Paweł Janicki, a wiceprzewodniczącymi kol. Adam Pawłowicz i Marek Zawada. Gratulujemy!

29.04.2022. Wybory w ZT Oława

29 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory w Zarządzie Terenowym działającym przy KP PSP w Oławie (JRG Jelcz-Laskowice). Przewodniczącym został kol. Aleksander Wesołowski, a wiceprzewodniczącymi kol. Krzysztof Kulon i Henryk Rawski. Gratulujemy!

20.05.2022. Prace zespołu KG PSP z udziałem przedstawiciela ZZS "Florian"

W strukturach KG PSP działa kolejny już zespół z udziałem przedstawiciela Związku Zawodowego Strażaków "Florian". Decyzją Nr 22 z 2022 r. został powołany zespół do opracowania zaleceń dotyczących czyszczenia odzieży dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z zanieczyszczeń chemicznych powstałych podczas pożaru, w którego skład wchodzi mł. bryg. Artur Barnaś – członek i funkcyjny ZZS "Florian" pełniący służbę w KM PSP w Tarnobrzegu na stanowisku Dowódca Zmiany.

Więcej na stronie ZK»

Już wkrótce Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "FLORIAN"

We wtorek 14 czerwca 2022 r. odbędzie się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "FLORIAN".

14.06.2022. Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "FLORIAN"

We wtorek 14 czerwca 2022 r. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "FLORIAN". Wybrany został nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

 

Zarząd:

 • Przewodniczący: Aleksander Wesołowski
 • Wiceprzewodniczący: Marek Kicka, Anna Łyskawińska, Izabella Meksi-Mawromatis, Stanisław Sędzikowski, Alina Wnęk

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca: Beata Dróżdż,
 • Wiceprzewodnicząca: Halina Lindmajer,
 • Sekretarz: Patrycja Bruś,
 • Członkowie: Krzysztof Galasiński, Henryk Rawski

Podczas zjadu za działalność związkową zostały uhonorowane Medalem ZA ZASŁUGI DLA ORGANIZACJI DOLNOŚLĄSKIEJ ZZS "FLORIAN" następujące osoby:

 • Jacek Bury
 • Michał Cemka
 • Jarosław Czekański
 • Jarosław Dobrowolski
 • Marek Dobrowolski
 • Tomasz Ferenc
 • Renata Gołaszewska
 • Jan Jeleń
 • Łukasz Kasprzyszak
 • Tomasz Kluczewski
 • Grzegorz Kolbuch
 • Piotr Kozłowski
 • Ireneusz Lampart
 • Andrzej Mańkowski
 • Sylwester Mendel
 • Rafał Mesjasz
 • Dawid Olejnik
 • Krzysztof Pańków
 • Tomasz Rybarczyk
 • Łukasz Winkowski
 • Adrian Włodarczak

Uchwałą Prezydium Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" Złotym Krzyżem za Wybitne Zasługi dla Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" na Dolnym Śląsku zostali odznaczeni:

 • Artur Czułajewski
 • Dariusz Jagodziński
 • Robert Jaworek
 • Marek Kicka
 • Halina Lindmajer
 • Hubert Meserszmit
 • Grzegorz Obara
 • Ernest Opiłka
 • Tadeusz Rybka
 • Stanisław Sędzikowski
 • Marcin Styrcz
 • Alina Wnęk
 • Tomasz Wyskok

 

22.06.2022. Charytatywny Ultramaraton Kolarski z udziałem związkowca Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "FLORIAN"

To już jutro rusza akcja Charytatywnego Ultramaratonu Kolarskiego. Tegoroczna akcja odbędzie się pod hasłem 500 km+ na rowerze dla strażaków z Ukrainy. Jest to strażacka inicjatywa kolegów z Wrocławia, Słupska, Oławy i Polkowic. Ernest Opiłka, nasz kolega-związkowiec z Polkowic po raz trzeci będzie uczestnikiem akcji "500 kilometrów +" i będzie reprezentantował Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZZS "Florian". Poniżej znajdziecie link do śledzenia go na trasie. Chętni będą mogli dołączyć, w celu przejechania z nami paru kilometrów. A ci, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli być aktywnymi uczestnikami akcji, mogą nas wesprzeć w pomocy dla kolegów strażaków z Ukrainy poprzez portal Pomagam.pl || http://www.500km.plus/

23–25.06.2022. VI edycja 500 km+ z udziałem Ernesta Opiłki, działacza Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "FLORIAN".

W dniach 23–25 czerwca odbyła się z udziałem Ernesta Opiłki (ZT Polkowice) VI edycja 500 km+. Celem akcji była pomoc rzeczowa i finansowa dla strażaków z Ukrainy. Dzień pierwszy – Wrocław–Kraków (343 km). Wystartowaliśmy z KW PSP Wrocław. Grupa na tym etapie liczyła 23 kolarzy, w tym st. bryg. Piotr Grzyb – z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz grupa 5-osobowa strażaków z Ukrainy. Przez JRG-4, JRG-3 oraz KM PSP Wrocław, Oławę, Namysłów, Kluczbork (tutaj w KP PSP zjedliśmy obiad), Olesno, Częstochowę i Olkusz dotarliśmy do Krakowa. Tu pożegnali nasz kolarze, którzy dołączyli do nas w Częstochowie. Położyliśmy się spać około piątej rano. Po dwóch godzinach snu, pobudka, posiłek i drugi etap (dzień drugi: 263 km – Kraków–Kazimierz Dolny). Trzeci dzień akcji to 167 km z Kazimierza Dolnego do Warszawy. Udało nam się zebrać znaczną pomoc materialną dla strażaków z Ukrainy. Na całej trasie przejazdu, w poszczególnych miejscach postoju, była zbierana pomoc humanitarna dla strażaków z Ukrainy. Do zbiórki darów KW PSP Wrocław udostępniła pojazd ciężarowy SKW Mercedes Benz. W sprawnym przebiegu akcji pomagali nam strażacy PSP, druhowie różnych OSP, funkcjonariusze policji, ludzie zajmujący się obsługą techniczną, opieką medyczną, logistyką, ochroną, transmisją, żywieniem, pracownicy samorządowi odwiedzanych miejscowości oraz ludzie dobrej woli. Szczegółowa relacja i zdjęcia na stronie tutaj.

27.06.2022. Obradował Zarząd Krajowy ZZS "FLORIAN".

27 czerwca 2022 r. w siedzibie KG PSP odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego oraz spotkanie członków Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian" z gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem – Komendantem Głównym PSP.

W trakcie posiedzenia omówiono tematy związane z trwającą kampanią sprawozdawczo-wyborczą w związku, bieżącymi pracami Prezydium ZK ZZS Florian, sprawami finansowymi. W wyniku dyskusji wstępnie określono możliwy termin i miejsce Zjazdu Krajowego, a także potrzebę powołania komisji statutowej. Z gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem poruszono wiele istotnych tematów dotyczących naszej formacji oraz problemów w funkcjonowaniu kilku jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, wdrażanie podwyżki w uzgodnionej kwocie na rok 2022, bieżące zasilenia budżetów w części płacowej poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP oraz kwestię ustalenia w uzgodnieniu z właściwymi strukturami Związku rozdziału środków w kwocie 74,94 zł na podwyżki funkcjonariuszy obejmującego okres od 1 stycznia 2022 r.

Więcej na stronie Krajówki tutaj.

30.06.2022. Spotkanie w Ministerstwie Finansów.

30 czerwca dobyło się spotkanie członków Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem oraz pracownikami Ministerstwa Finansów. Głównym tematem była nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wchodzi w życie 1 lipca. Zmiany wprowadzają stawkę 12% w I progu podatkowym, przy jednoczesnym pozostawieniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. oraz wyższego progu dochodowego - 120 tys. zł, po przekroczeniu którego płaci się 32-proc. PIT.

Więcej na stronie Krajówki tutaj.

6.08.2022. Tragiczny wypadek strażaków Państwowej Straży Pożarnej na Dolnym Śląsku.

6 sierpnia 2022 r. na trasie S8 doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego jeden z funkcjonariuszy poniósł śmierć a dwóch zostało rannych. Wypadek samochodu PSP miał miejsce podczas powrotu z działań przy pożarze w m. Osła (woj. dolnośląskie). Samochodem jechało trzech strażaków z Grupy Operacyjnej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. "Rodzinom strażaków udzielana jest niezbędna pomoc psychologiczna a kierownictwo Komendy jest w stałym kontakcie z rodzinami" – przekazała Komenda Główna PSP.

W imieniu Związku Zawodowego Strażaków "Florian" wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla Rodzin strażaków kierują Przewodniczący i Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZZS "Florian" oraz władze krajowe naszego związku.

17.08.2022. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zrzeszeniem Związków Zawodowych Obwodu Lwowskiego i Dolnośląskim Zarządem Wojewódzkim ZZS "FLORIAN".

Dzisiaj – w obecności nadbryg. Marka Kamińskiego, Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – zostało podpisane przez Aleksandra Wesołowskiego, przewodniczącego DZW ZZS FLORIAN, i Romana Dackę, przewodniczącego Zrzeszenia Związków Zawodowych Obwodu Lwowskiego, porozumienie o współpracy obu organizacji związkowych. Celem zawarcia niniejszego porozumienia jest podniesienie współpracy na wyższy poziom, wymiana doświadczeń pracy związkowej, wymiana delegacji związkowców i działaczy związkowych, a także organizowanie wspólnych seminariów i konferencji oraz organizacja wyjazdów grup polskich na Ukrainę, a ukraińskich do Polski.

3.09.2022. Nasz kolega Ernest Opiłka w rajdzie rowerowym "European Peace Ride".

3 września nasz kolega Ernest Opiłka, związkowiec z Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian, a zarazem emeryt PSP, wystartował w 2-dniowym rajdzie rowerowym pn. European Peace Ride na rzecz pokoju na świecie. Rajd rozpoczął się we Wrocławiu i poprzez Czechy dotarł do Chemnitz w Niemczech. Trasa rajdu wymagała dużo wysiłku i skupienia, ale tempo jazdy było dostosowane do możliwości uczestników. Podczas rajdu uczestnicy pokonali ok. 440 km. Jako DZW ZZS Florian zawsze wspieramy kol. Ernesta w jego rajdach rowerowych.

7.09.2022. Decyzja Federacji ZZSM oraz pismo MSWiA w sprawie emerytur.

Poniżej publikujemy Decyzję Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i wystąpienie przewodniczących związków zawodowych działających w PSP do Sekretarza Stanu MSWiA.

Tutaj przeczytasz decyzję FZZSM »

Tutaj przeczytasz pismo do MSWiA »

7.10.2022. AKCJA PROTESTACYJNA.

W oparciu o uchwałę Zarządu Krajowego ZZS "Florian" z 27 września 2022 r. 10 października 2022 r. rozpoczyna się AKCJA PROTESTACYJNA Związku Zawodowego Strażaków "Florian". Protestujemy z powodu zbyt niskiej wysokości waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń pracowników PSP zawartą w ustawie budżetowej na rok 2023. Akcja polega na:

 • oflagowaniu obiektów jednostek organizacyjnych Komend Miejskich i Powiatowych PSP i JRG flagami Związku
 • umieszczeniu za przednią szybą samochodu pożarniczego formatki A4 z informacją o treści AKCJA PROTESTACYJNA z logiem związku zawodowego
 • prowadzeniu szerokiej kampanii informacyjnej

Pismo w sprawie akcji protestacyjnej wysłane do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Komendantów Miejskich/Powiatowych PSP na Dolnym Śląsku»

13.10.2022. Akcja protestacyjna na Dolnym Śląsku.

Poniżej zdjęcia z akcji protestacyjnej Zarządów Terenowych w Jelczu-Laskowicach, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Legnicy, Polkowicach, Strzelinie i Wałbrzychu.

9.11.2022. Demostracja Federacji Służb Mundurowych w Warszawie.

W demonstracji przed siedzibą rządu wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego FLORIAN. Manifestowało 43 dolnoślaskich związkowców z "Floriana".

27.12.2022. Odznaczenia dla związkowców z ZT Strzelin.

We wtorek 27 grudnia 2022 r. odbyło się zebranie Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Strażaków "FLORIAN" w Strzelinie. Podczas zebrania kol. Alekjsander Wesołowski, przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS "FLORIAN" wręczył kol. Hubertowi Meserszmitowi "Złoty Krzyż za wybitne Zasługi dla ZZS Florian na Dolnym Śląsku", a kolegom: Dawidowi Olejnikowi, Tomaszowi Kluczewskiemu, Łukaszowi Kasprzyszakowi i Jackowi Buremu medale "Za Zasługi dla Organizacji Dolnośląskiej". Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!

PRZEWODNICZĄCY

ZZS FLORIAN

NA DOLNYM ŚLĄSKU

od 1994 roku

Romuald Krzesiński

Przewodniczący

22.06.1994 - 17.08.1995

Władysław Czerniatowicz

Przewodniczący

17.07.1995 - 29.11.1998

Aleksander Demczuk

Przewodniczący

30.11.1998 - 18.04.2002
i 16.02.2004 - 3.10.2004

Stanisław Sędzikowski

Przewodniczący

19.04.2002 - 15.02.2004

Aleksander Wesołowski

Przewodniczący

od 4.10.2004