:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

LINKI DO STRON
INSTYTUCJI I ZWIĄZKÓW

UMWD - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

DUW - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

UM - Urząd Miejski we Wrocławiu

PIP - Pańswowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu

ZUS - Oddział Wojewódzki ZUS we Wrocławiu

WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

NSZZ Solidarność - Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność"

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

SKP - Sekcja Krajowa Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"

NSZZPP - NSZZ Pracowników Pożarnictwa

ZER - Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

NIK - Najwyższa Izba Kontroli

Sejm - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Senat - Senat Rzeczypospolitej Polskiej