:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

HISTORIA WSPÓŁPRACY FEDERACJI ZZSM

Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN współpracuje z innymi organizacjami związkowymi służb mundurowych, koordynując swoje działania ze związkami zawodowymi działającymi w straży, policji, Straży Granicznej i więziennictwie.

ROK 2007

List Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych MSWiA z 8 października 2007 r. do premiera Jarosława Kaczyńskiego w sprawie dodatkowego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy w 2008 r. ... czytaj więcej »

ROK 2008

Wystapienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zrzeszającej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN, oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej do wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych Grzegorz Schetyny w sprawie uposażeń w 2008 roku ... czytaj więcej »

Komunikat z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 17.06.2008 r. ... czytaj więcej »

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Sejmu z 23.10.2008 r. w sprawie płac ... czytaj więcej »

Pismo NSZZ POLICJANTÓW do Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA ... czytaj więcej »

ROK 2009

Stanowisko Prezydium w sprawie emerytur ... czytaj więcej »

Komunikat Federacji z 3.02.2009 w sprawie emerytur ... czytaj więcej »

Komunikat w sprawie emerytur - list do Gabinetu Politycznego MSWiA ... czytaj więcej »

Spotkanie szefa BBN z przedstawicielami Federacji ZZ Służb Mundurowych ... czytaj więcej »

Komunikat ze spotkania Federacji ZZ Służb Mundurowych z szefem BBN ... czytaj więcej »

Ostateczna treść pisma do załozeń projektu emki ... czytaj więcej »

Komunikat z 4 marca 2009 ... czytaj więcej »

Ważny artykuł do przeczytania ... czytaj więcej »

List otwarty do wicepremiera Grzegorza Schetyny ... czytaj więcej »

List otwarty do premiera Donalda Tuska ... czytaj więcej »

Komunikat Federacji Służb Mundurowych z 13 marca 2009 ... czytaj więcej »

Komunikat Federacji ZZ Służb Mundurowych "TURAWA" Województwa Opolskiego z 16 marca 2009 ... czytaj więcej »

Komunikat ze spotkania Federacji ZZ Służb Mundurowych z Klubem Lewicy 1 kwietnia 2009 ... czytaj więcej »

Komunikat ze spotkania Federacji ZZ Służb Mundurowych z szefem BBN Aleksandrem Szczygło 3 kwietnia 2009 ... czytaj więcej »

Apel Federacji ZZ Służb Mundurowych ... czytaj więcej »

Apel Uchwała nr 20/V/2009 ZG NSZZ Policjantów ... czytaj więcej »

Pismo FZZ do Wicepremiera Grzegorza Schetyny ... czytaj więcej »

Dotyczy konferencji w dniu 25.04.2009 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP ... czytaj więcej »

Współpracujemy z Klubem Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość - odbyliśmy w Sejmie RP konferencję z partią Jarosława Kaczyńskiego ... czytaj więcej »

Komunikat w sprawie spotkania kierownictwa MSWiA w dniu 12 maja ... czytaj więcej »

Komunikat w sprawie emerytur ... czytaj więcej »

Komunikat Federacji ze spotkania w MSWiA 29 czerwca 2009 w sprawie założeń do nowej ustawy emerytalnej ... czytaj więcej »

Stanowisko Federacji z 2 lipca 2009 w sprawie założeń do nowej ustawy emerytalnej ... czytaj więcej »

Odpowiedź wiceministra Rapackiego na stanowisko Federacji ... czytaj więcej »

Stanowisko Federacji w sprawie założeń do nowej ustawy emerytalnej ... czytaj więcej »

Komunikat z 22 lipca 2009 ... czytaj więcej »

Odpowiedź MSWiA do Rzecznika Praw Obywatelskich z 22 października 2009 ... czytaj więcej »

Spotkanie związkowców z ministrem spraw wewnętrznych i administarcji Panem Jerzym Milerem ... czytaj więcej »

ROK 2010

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystapienia do Premierra RP Donalda Tuska i szefa MSWiA Jerzego Milera ... czytaj więcej »

Komunikat w sprawie zaopatrzenia emerytalnego strażaków ... czytaj więcej »

Pismo policjantów w sprawie urlopów tzw. tacierzyńskich oraz pismo od PP w sprawie awansów ... czytaj więcej »

Wypowiedź ministra Sosnowskiego w sprawie nowelizacji emerytur ... czytaj więcej »

Wystąpienia adresowane do poszczególnych kandydatów:

» do Bronisława Komorowskiego

» do Jarosława Kaczyńskiego i odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego czytaj więcej »

» do Waldemara Pawlaka i odpowiedź Waldemara Pawlaka czytaj więcej »

» do Grzegorza Niepieralskiego i odpowiedź Grzegorza Napieralskiego czytaj więcej »

» do Andrzeja Olechowskiego

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyjęte na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2010 roku ... czytaj więcej »

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyjęte na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2010 roku ... czytaj więcej »

Komunikat federacji z 8 czerwca 2010 r. ... czytaj więcej »

Pismo w sprawie minimalnej płacy w 2011 r. ... czytaj więcej »

Komunikat federacji ze spotkania z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem ... czytaj więcej »

Komunikat federacji ze spotkań i odpowiedzi na pytania ... czytaj więcej »

List do Premiera DOnalda Tuska z 27 lipca 2010 ... czytaj więcej »

Komunikat z 9 sierpnia 2010 r. Federacji ZZ Służb Mindurowych w sprawie waloryzacji płac państwowej sfery budżetowej ... czytaj więcej »

Komunikat z 8 września 2010 r. Federacji ZZ Służb Mindurowych w sprawie waloryzacji płac państwowej sfery budżetowej ... czytaj więcej »

Komunikat o konferencji prasowej zwołanej przez posła Ludwika Dorna 26 października 2010 roku w gmachu Sejmu RP ... czytaj więcej »

Oświadczenie Federacji ZZ Służb Mundurowych oraz Krajowej Sekcji Pożarnictwa "Solidarność" z 15 listopada 2010 ... czytaj więcej » oraz dodatek do oświadczenia ... czytaj więcej »

Pismo Federacji ZZ Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera z 23 listopada 2010 ... czytaj więcej »

W dniu 22 listopada 2010 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego oraz Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Strażaków Wielkopolski ... czytaj więcej »

List otwarty do ministra spraw wewnętrznych Jerzego Millera z 24 listopada 2010 ... czytaj więcej »

Komunikat Federacji ze spotkania z premierem w dniu 10 grudnia 2010 ... czytaj więcej »

ROK 2011

Komunikat do artykułu Gazety Wyborczej z 18.01.2011 roku "W mundurze wkrótce popracują dłużej":

Panie i Panowie, Koleżanki i Koledzy,

Po raz kolejny doszło do publicznej manipulacji faktami w sprawie zmiany systemu emerytalnego służb mundurowych. Zgodnie z ustaleniami podczas spotkań w dniu 10.12.2010 oraz 17.12.2010 roku z udziałem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, ministrów Jerzego Millera, Michała Boniego, Pawła Grasia, Adama Rapackiego oraz przedstawicieli NSZZ Policjantów, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Granicznej utrzymany zostanie obecny zaopatrzeniowy system emerytalny służb mundurowych.

Funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy pełnią służbę zachowają prawa do obecnego systemu emerytalnego z możliwością indywidualnego wyboru nowego systemu.

Wszystkie informacje zaprezentowane w artykule "co będzie w porozumieniu?" są niepotwierdzone i domniemane.

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. reformy systemu emerytalnego służb mundurowych odbędzie się w dniu 26 stycznia 2011 roku o godz. 11.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod przewodnictwem ministra Michała Boniego.

Z poważaniem

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Antoni DUDA

Pismo do Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Ministra Michała Boniego z 11 lutego 2011 r. ... czytaj więcej »

List z 14 lutego 2011 roku do premiera D. Tuska w sprawie założeń do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych ... czytaj więcej »

Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera o udostępnienie informacji o ilości zwolnień lekarskich policjantów w latach 2008, 2009 i 2010 z 15 lutego 2011 r. ... czytaj więcej »

Stanowisko FZZSM z dnia 2 marca 2011 r. ... czytaj więcej »

Pismo z MSWiA do Antoniego Dudy, Przewodniczącego ZG NSZZ Policjanów z 2 marca 2011 r. ... czytaj więcej »

Komunikat z posiedzenia zespołu rządowo-związkowego ds. nowej ustwy emerytalnej dla służb mundurowych, które odbyło się 6 kwietnia 2011 r. w Kancelarii Premiera ... czytaj więcej »

Komunikat FSM z 20 kwietnia 2011 r. ... czytaj więcej »

Komunikat NSZZP z 21 kwietnia 2011 r. ... czytaj więcej »

Pismo do Ministra Michała Boniego z 22 kwietnia 2011 r. ... czytaj więcej »

Artykuł z Gazety Prawnej "Policjanci stracą prawo do zwiększenia emerytury" ... czytaj więcej »

Komunikat Federacji z 26 kwietnia 2011 r. ... czytaj więcej »

4 maja 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z ministrem Michałem Bonim.

Komunikat Federacji z 13 maja 2011 r. ... czytaj więcej »

Informacja Przewodniczącego ZK K. Oleksaka ... czytaj więcej »

Komunikat ze spotkania Komunikat ze spotkania Zespołu Rządowo-Związkowego z 19 maja 2011 r. ... czytaj więcej »

Wystapienie FZZSM do Prezydenta RP ... czytaj więcej »

Odpowiedź Forum Związków Zawodowych na pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie emerytur mundurowych ... czytaj więcej »

Odpowiedź OPZZ na pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie emerytur mundurowych ... czytaj więcej »

Kolejne pisma w sprawie emerytur mundurowych:
  • komunikat z 15 czerwca 2011 ze spotkania zespołu rządowo-związkowego ds. reformy systemu emerytalnego służb mundurowych...czytaj więcej»
  • stanowisko Federacji w sprawie założeń nowej ustawy emerytalnej... czytaj więcej »
  • komunikat z 15 czerwca 2011... czytaj więcej »

Komunikat ze spotkania Zespołu Rządowo-Związkowego ds. reformy emerytur mundurowych, które odbyło się w dniu 6 lipca 2011 r. ... czytaj więcej »

Trzy teksty odnoszące się do emerytur mundurowych:

Komunikat Federacji z 24 sierpnia 2011 wydany w związku z planowanym spotkaniem zespołu rządowo-związkowego ws. zmiany systemu emerytalnego służb mundurowych i w sprawie stanu przygotowań do planowanej w dniu 17 września br. we Wrocławiu manifestacji EKZZ z udziałem FZZSM ... czytaj więcej »

Komunikat z prac zespołu w sprawie nowego modelu emerytalnego służb mundurowych z 30 sierpnia 2011 r. ... czytaj więcej »

Boni: powrócić do dyskusji o emeryturach mundurowych

 

Boni: w sferze socjalnej nie znajdą się wielomiliardowe oszczędności

 

Potrzebne są efektywne wydatki w sferze socjalnej, ale wielomiliardowych oszczędności, powyżej 1% PKB, w tej dziedzinie nie uda się znaleźć - powiedział w poniedziałek szef zespołu doradców strategicznych premiera minister Michał Boni. Minister powiedział w TVN CNBC, że Polska jest na kursie dostosowywania się do trudnych warunków. Jego zdaniem, gdyby było inaczej, to mielibyśmy o wiele gorsze wyniki gospodarcze, nie byłoby reguły wydatkowej ani oszczędności, które już zrobiono. Wyjaśnił, że oszczędności z powodu wprowadzenia w 2008 r. emerytur pomostowych wyniosą w latach 2012-2013 między 1,2 proc. a 1,4 proc. PKB.

 

Pytany, czy rząd będzie ciął wydatki, czy też zwiększał wpływy do budżetu poprzez podniesienie podatków, Boni powiedział, że najpierw należy poczekać na wyniki, albo przynajmniej przybliżone projekcje dotyczące wyników gospodarki w III kwartale 2011 r.

 

"Biorąc to pod uwagę dokonałbym jakiejś analizy budżetu, nie chcąc w nim niczego radykalnie zmieniać, bo jest to budżet odpowiedzialny, solidarny, rozwojowy" - mówił.

 

Wskazał, że po uzyskaniu danych na temat projekcji wzrostu gospodarczego trzeba dokonać analizy tego, co przyniesie reguła wydatkowa w roku 2012 r. i narzędzia, które są zaplanowane w 2012 r., aby Polska zeszła z deficytem do poziomu 2,9-3 proc. PKB. Według Boniego, gdyby okazało się, że te narzędzia są nie do utrzymania, to należałoby się zastanowić, jakie są możliwości zwiększenia efektywności czy zmniejszenia wydatków państwa.

 

Dodał, że raczej widzi możliwości po stronie wydatków. "To się wydaje o wiele bardziej racjonalne, tym bardziej, że wszyscy mamy takie przekonanie, że przy dobrym zarządzaniu, rezerw związanych z efektywnością jest stosunkowo sporo" - powiedział.

 

Nie ma potrzeby wprowadzania nowych podatków

 

Boni wyjaśnił, że wydaje mu się, iż nie ma potrzeby wprowadzania nowych podatków. Dodał natomiast, że aktualna jest perspektywa powrotu stawki VAT z 23 proc. do 22 proc. "Jest dużo rezerw w reformach systemowych, albo w tych dziedzinach, które wiążą się z lepszym zarządzaniem" - powiedział.

 

Minister pytany był też, czy koalicja z PSL jest przesądzona. "Wydaje się, że to jest - po pierwsze - kontynuacja tego, co robiliśmy i daje większość (...). Wydaje mi się, że się wzajemnie nauczyliśmy siebie" - powiedział. Dodał, że zarządzanie koalicją trójpartyjną byłoby dużo trudniejsze niż dwupartyjną.

 

Powiedział, że należy powrócić do pakietu obejmującego: dyskusję o emeryturach mundurowych, ubezpieczeniach zdrowotnych rolników, rozpoczęcie prac nad KRUS-em, dalsze dyskusje o zwiększeniu efektywności OFE.

 

"W ciągu najbliższych dwóch miesięcy bardzo konkretne projekty powinny się pojawić na stole. Jestem o tym głęboko przekonany" - podkreślił.

 

źródło: http://www.nszzp.eu/?page=Structure&id=19&nid=2569

Oświadczenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 14 października 2011 r. o porozumieniu zawartym pomiędzy rządem, a reprezentacją związkową służb mundurowych ... czytaj więcej »

List Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego z 28 października 2011 r. ... czytaj więcej »

Negocjacje z reprezentacją związków zawodowych służb mundurowych na temat reformy systemu emerytalnego służb mundurowych będą wznowione - powiedział premier w wystąpieniu sejmowym ... czytaj więcej »

KOMUNIKAT z 2 grudnia 2011 r. ze spotkania przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województwa dolnośląskiego ... czytaj więcej »

KOMUNIKAT z 12 grudnia 2011 r. ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Ministrem Administracji i Cyfryzacji Michałem Bonim ... czytaj więcej »

Uchwała nr 165 / V / 2011 Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z 13 grudnia 2011 r. w sprawie poparcia akcji protestacyjnej strażaków ... czytaj więcej »

Oświadczenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z 15 grudnia 2011 r. w sprawie podwyżek płac w 2012 r. ... czytaj więcej »

Komunikat o posiedzeniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych 19 grudnia 2012 r. w sprawie podwyżek płac w 2012 r. ... czytaj więcej »

Komunikat ze spotkania Federacji ZZSM w 19 grudnia 2011 w sprawie powołania Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego ... czytaj więcej »

ROK 2012

Komunikat z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i KSP NSZZ Solidarność z 24 stycznia 2012 roku, poświęcone ustaleniu harmonogramu dalszych działań w sprawie podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości w roku 2012 i 2013 ... czytaj więcej »

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji oraz niektórych innych ustaw (projekt z 10.01.2012 roku - wersja ostateczna) ... czytaj więcej »

List do senatorów z 1 lutego 2012 w sprawie podwyżek dla służb mundurowych ... czytaj więcej »

Komunikat z posiedzenia Federacji ZZSM w dniu 1 lutego 2012 w sprawie podwyżek uposażeń służb mundurowych ... czytaj więcej »

Dokumenty z 23 lutego 2012:

Komunikat z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwołanego w celu omówienia aktualnej sytuacji oraz ustalenia dalszych działań związanych z planowaną regulacją płac oraz zmianami w ustawie emerytalnej ... czytaj więcej »

List do Premiera Donalda Tuska ... czytaj więcej »

List do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego ... czytaj więcej »

Komunikaty z 8 marca 2012: spotkanie z ministrami ... czytaj więcej » i pismo FZZSM ... czytaj więcej »

Komunikat Federacji z 27 marca 2012 r. ... czytaj więcej »

Odpowiedź na nasz list do premiera Donalda Tuska, wysłany 23 lutego ... czytaj więcej »

Stanowisko Federacji z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie braku przesłanek do zawieszenia akcji protestacyjnej ... czytaj więcej »

Oświadczenie Federacji do projektu ustawy emerytalnej ... czytaj więcej »

Komunikat Federacji z 11 maja 2012 w sprawie ustawy emerytalnej ... czytaj więcej »

Komunikat Federacji w sprawie przyjęcia przez Sejm RP ustawy emerytalnej służb mundurowych ... czytaj więcej »

Pismo Federacji w sprawie spotkania z premierem Tuskiem ... czytaj więcej »

Pismo Federacji w sprawie ustawy emerytalnej do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 18 maja 2012 ... czytaj więcej »

Komunikat Federacji w sprawie zawieszenia protestu podczas EURO 2012 (1 VI 2012) ... czytaj więcej »

KOMUNIKAT z 5 czerwca 2012 ze spotkania przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w sprawie uchwalonej przez Sejm RP ustawy o emeryturach mundurowych ... czytaj więcej » oraz czytaj więcej »

Komunikat Federacji z roboczego spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami BBN, które odbyło się 18 czerwca 2012 r. ... czytaj więcej »

Komunikat i stanowisko Federacji z 23 lipca 2012 r. w sprawie konsultacji ustaw zmieniających warunki L-4 ... czytaj więcej »

Komunikat z 8 sierpnia ... czytaj więcej »

Odpowiedź z 13 września 2012 r. na list Federacji do premiera Donalda Tuska z 9 sierpnia 2012 r. ... czytaj więcej »

Komunikat FZZSM z 4 października 2012 ... czytaj więcej »

Pismo Federacji do min. Cichockiego z 4 października 2012 r. ... czytaj więcej »

Konferencja prasowa Premiera D. Tuska oraz konferencja uzgodnieniowa ... czytaj więcej »

komunikat