:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA DELEGATÓW

MAMY NOWY ZARZĄD WOJEWÓDZKI

23 i 24 maja 2014 r. w Szklarskiej Porębie w OW Sudety odbyła się Wojewódzka Konferencja Delegatów ZZS "Florian", podczas której wybrano nowe władze związku.

Przewodniczącym na kolejną kadencją ponownie został wybrany Aleksander Wesołowski,

a wiceprzewodniczącymi:

Marek Kicka, Dorota Wieczorek, Dariusz Jagodziński, Stanisław Sędzikowski i Alina Wnęk. Koleżanka Halina Lindmajer została przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Wybrano także delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

ZAPROSZENI GOŚCIE

Na naszą konferencję przyjechali zaproszeni goście:

Grażyna Malczuk - wiceprzewodnicząca Sejmiku Dolnośląskiego,

Marek Dyduch - radny Sejmiku Dolnośląskiego,

Andrzej Szcześniak - Komendant Wojewódzki PSP,

Tomasz Newlaczyl - Komendant Miejski PSP we Wrocławiu,

Sylwester Dąbek - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu,

Andrzej Otręba - przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ na Dolnym Śląsku,

Antoni Karasiński - z-ca przewodniczącego Rady Wojewódzkiej OPZZ na Dolnym Śląsku,

Renata Szczęsna i Barbara Łuciw - ze Związaku Zawodowego Pracowników Autolive,

Piotr Malon - przew. NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego,

Jarosław Majewski - dyr. Banku Pocztowego,

Bogdan Tyszkiewicz i Piotr Woeltz ze związków zawodowych w KWB Turów,

Krzysztof Oleksak - Przewodniczący Zarząd Krajowego ZZS FLORIAN,

Tomasz Jelonek - Wiceprzewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN,

Jarosław Nowak - Przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN,

Tomasz Podolski - Przewodniczący Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN,

Wiesław Zwiefka - przew. NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na Dolnym Śląsku.

ODZNACZENIA NASZEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

Podczas wieczornego spotkania naszymi medalami "Zasłużony dla Organizacji Dolnośląskiej" udekorowane zostały następujące osoby:

Radosław Mołoń - wicemarszałek województwa dolnośląskiego,

Marek Dyduch - radny województwa dolnośląskiego,

Jarosław Majewski - dyrektor regionalny Banku Pocztowego we Wrocławiu,

Ireneusz Królik - doradca Komendanta Głównego PSP ds. związków zawodowych.

Jarosław Skalik - dyrektor regionalny PZU SA.

 

ODZNACZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Odznakę Złotą Honorową "ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO" otrzymali:

Halina Lindmajer,

Dorota Wieczorek,

Alina Wnęk,

Dariusz Jagodziński,

Marek Kicka,

Krzysztof Kulon,

Robert Rewik,

Stanisław Sędzikowski,

Przemysław Wróbel.

 

MEDAL HONOROWY NSZZ POLICJANTÓW

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkigo woj. dolnośląskiego Piotr Malon wręczył poniższym osobom Medal Honorowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów:

Mariusz Bigiej,

Tomasz Ferenc,

Sylwester Janic,

Alexandros Mawromatis,

Paweł Mazurkiewicz,

Ernest Opiłka,

Robert Waleriańczyk,

Wojciech Wodarczyk.

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA

ZAKOŃCZYLIŚMY kampanię sprawozdawczo-wyborczą. 28 kwietnia 2014 r. odbyły się wybory w ostatnim z Zarządów Terenowych - w Wołowie. Podczas zebrania wybrano władze związku: przewodniczącym na najbliższą kadencją wybrany został Tomasz Paduch, a wiceprzewodniczącymi: Marcin Warchoł i Paweł Drożdżowski . Wybrano także delegatów na zjazd wojewódzki.

25 kwietnia 2014 r. odbyły się wybory w ZT Jelenia Góra. Podczas zebrania wybrano władze związku: przewodniczącym na najbliższą kadencją ponownie został Tadeusz Rybka, a wiceprzewodniczącym Marek Gałan. Wybrano także delegatów na zjazd wojewódzki.

24 kwietnia 2014 r. odbyły się wybory w ZT Złotoryja. Podczas zebrania wybrano władze związku: przewodniczącym na najbliższą kadencją ponownie został Grzegorz Szczepanowski, a wiceprzewodniczącymi: Tomasz Hołówka i Mariusz Jarząb. Wybrano także delegatów na zjazd wojewódzki.

14 kwietnia 2014 r. odbyły się wybory w ZT Bolesławiec. Podczas zebrania wybrano władze związku: przewodniczącym na najbliższą kadencją ponownie został Sylwester Łasocha, a wiceprzewodniczącymi: Marek Kołodziej i Krzysztof Boluk. Wybrano także delegatów na zjazd wojewódzki.

11 kwietnia 2014 r. odbyły się wybory w ZT Kamienna Góra. Podczas zebrania wybrano władze związku: przewodniczącym na najbliższą kadencją ponownie został Piotr Gabruś, a wiceprzewodniczącymi: Sławomir Helfojer i Waldemar Poręba. Wybrano także delegatów na zjazd wojewódzki.

11 kwietnia 2014 r. odbyły się wybory w ZT Trzebnica. Podczas zebrania wybrano władze związku: przewodniczącym na najbliższą kadencją ponownie został Marek Białek, a wiceprzewodniczącymi: Jan Jeleń i Tomasz Jastrząb. Wybrano także delegatów na zjazd wojewódzki. Wśród gości był obecny Pan Komendant Powiatowy PSP w Trzebnicy mł. bryg. mgr inż. Bogusław Brud.

5 kwietnia 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Legnicy. Przewodniczącym został kol. Maciej Malec, a wiceprzewodniczącymi koledzy Bartosz Łysyganicz i Marcin Piwowarski. W zebraniu udział wzięli przewodniczący DZW ZZS FLORIAN Aleksander Wesołowski oraz wiceprzewodniczący DZW ZZS FLORIAN Stanisław Sędzikowski.

28 marca 2014 r. odbyły się wybory w ZT ZZS FLORIAN przy Komendzie Wojewódzkiej we Wrocławiu. Podczas zebrania wybrano władze związku: przewodniczącym na najbliższą kadencją ponownie został Marek Kicka, a wiceprzewodniczącymi: Anna Łyskawińska i Robert Rewig. Wybrano także delegatów na zjazd wojewódzki.

26 marca 2014 r. odbyły się wybory w ZT ZZS FLORIAN w Strzelinie . Podczas zebrania wybrano władze związku: przewodniczącym na kolejną kadencją został Krzysztof Demboryński, a wiceprzewodniczącymi: Henryk Kliś i Bartłomiej Bielak. Wybrano także delegatów na zjazd wojewódzki.

25 marca 2014 r. odbyły się wybory w ZT ZZS FLORIAN w Zgorzelcu. Podczas zebrania wybrano władze związku: przewodniczącym na najbliższą kadencją został Mirosław Mielnik, a wiceprzewodniczącymi: Adam Hajduk i Tomasz Wyskok. Wybrano także delegatów na zjazd wojewódzki.

24 marca 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Terenowego w Lwówku Śląskim. Przewodniczącym został kol. Paweł Janicki, a wiceprzewodniczącym kolega Marek Zawada.

18 marca 2014 r. odbyły się wybory w ZT ZZS FLORIAN w Górze. Podczas zebrania wybrano władze związku: przewodniczącym został na kolejną kadencją Dariusz Szewiało, a wiceprzewodniczącymi: Artur Sawczyszyn, Rafał Dudziński i Robert Górski. Wybrano też delegatów na zjazd wojewódzki. Oprócz związkowców z Góry, w zebraniu udział wzięli: założyciel i przewodniczący minionych kadencji Aleksander Borysowski oraz Stanisław Sędzikowski - Wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS FLORIAN. W trakcie zebrania kol. Stanisław Sędzikowski odznaczył Medalami za Zasługi dla Organizacji Dolnośląskiej ZZS FLORIAN zasłużonych Kolegów: Aleksandra Borysowskiego i Michała Goszczyka.

11 marca odbyły się wybory w ZT Milicz. Przewodniczącym został wybrany na kolejną kadencję Mariusz Bigiej, a wiceprzewodniczącymi Dariusz Krawiec i Lidia Zakrzewska.

10 marca odbyły się wybory w ZT Wrocław (przy KM PSP). Przewodniczącą została wybrana ponownie Dorota Wieczorek, a wiceprzewodniczącymi na Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych: Paweł Czajkowski (JRG 8), Tomasz Ferenc (JRG 3), Tomasz Grzejdziak (JRG 1), Krystian Harasimiuk (JRG 5), Robert Kłosowski (JRG 7), Piotr Wiśniowski (JRG 4), Alina Wnęk (em.), Marcin Wnęk (JRG 2).

24 lutego miały miejsce wybory w ZT Lubań. Przewodniczącym został ponownie Grzegorz Dubiel, a wiceprzewodniczącym Roman Traczyk.

17 lutego odbyły się wybory w ZT Jawor. Przewodniczącym został Paweł Baczmański, a wiceprzewodniczącym Wojciech Bodnar.

11 lutego 2014 roku odbyło się w Jelczu-Laskowicach zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZT ZZS FLORIAN w Oławie. Na nasze zaproszenie w zebraniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Oławie bryg. Jan Ciętak.

W wyniku wyborów przewodniczącym Zarządu Terenowego w Oławie został wybrany na kolejną kadencję kol. Aleksander Wesołowski, a funkcję wiceprzewodniczących objęli koledzy Krzysztof Kulon i Wojciech Włodarczyk.

W czasie spotkania wręczono Medale XX-lecia Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN kolegom Julianowi Antosikowi i Jackowi Zimoniowi.

10 lutego 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie odbyło się kolejne zebranie wyborcze Terenowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Lubinie.
Podczas zebrania wybrano nowe władze związku na następną kadencję (2014-2018):
Przewodniczący - Stanisław Sędzikowski
Wiceprzewodnicząca - Halina Lindmajer
Wiceprzewodniczący - Grzegorz Obara

Wiceprzewodniczący - Bogusław Wolder

Podczas zebrania wybrano także delegatów na Wojewódzki zjazd Delegatów oraz wytyczono plan działania związku na kolejną kadencję.
W zebraniu udział wzięli członkowie związku ZT ZZS „Florian” w Lubinie oraz goście zaproszeni:
- Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Aleksander Wesołowski,

- Komendant Powiatowy w Lubinie st. bryg. Henryk Duszeńko.

7 lutego 2014 r. odbyło się zebranie wyborcze Terenowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Polkowicach.

Podczas zebrania wybrano nowe władze związku na kolejną kadencję (2014-2018):
Przewodniczący - Artur Skop,
Wiceprzewodniczący - Ernest Opiłka,
Wiceprzewodniczący - Artur Gliszczyński.
Wybrano Także delegatów na Wojewódzki zjazd Delegatów, który odbędzie się w tym roku.

W zebraniu udział wzięli członkowie związku ZT ZZS „Florian” w Polkowicach oraz zaproszeni goście:
- Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Aleksander Wesołowski,

- Wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Stanisław Sędzikowski

- Z-ca Komendanta Powiatowego w Polkowicach bryg. Piotr Durał.

Omówiono niektóre zagadnienia z zakresu działalności związku na nową kadencję. A na zakończenie Przewodniczący Zarządu Dolnośląskiego Aleksander Wesołowski odznaczył zasłużonych członków organizacji związkowej ZT Polkowice Medalami za Zasługi dla Organizacji Dolnośląskiej ZZS „FLORIAN” oraz Medalami Honorowym ZZS „FLORIAN”.