:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

XX lat ZZS Florian - obchody dolnośląskie

Elementem obchodów XX-lecia ZZS FLORIAN na Dolnym Śląski było także grudniowe spotkanie z przewodniczącym OPZZ Janem Guzem w Szklarskiej Porębie.

XX-LECIE ZZS FLORIAN NA DOLNYM ŚLĄSKU obchodziliśmy 25 października 2013. Dzięki uprzejmości władz Wrocławia mogliśmy świętować w Sali Rycerskiej wrocławskiego ratusza. Swoją obecnością zaszczycili naszą uroczystość m.in. Pan Zbigniew Szczygieł reprezentujący Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała JURKOWLAŃCA, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław MOŁOŃ, Komendanci Wojewódzcy PSP z Wrocławia Andrzej ABULEWICZ i Jerzy ŁABOWSKI, Komendant Miejski PSP we Wrocławiu Tomasz NEWLACZYL, Kapelan Strażaków Ksiądz Adam DRWIĘGA, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Wrocławia Zbigniew SZKLARSKI, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej OTRĘBA, Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN Krzysztof OLEKSAK, Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN Jarosław NOWAK, Robert SŁOWIKOWSKI i Józef RACHTAN, Komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego płk lek. med. Grzegorz STOINSKI, Komendant Powiatowy PSP w Oławie Jan CIĘTAK, Burmistrza Jelcza – Laskowic Kazimierz PUTYRA, Wojciech MIKUSEK, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Piotr MALON, Przewodniczący NSZZFiPW Wiesław ZWIEFKA.

Wielu naszych działaczy związkowych oraz przyjaciół otrzymało różne odznaczenia za swoją pracę na rzecz Straży Pożarnej i naszego związku zawodowego. Wszystkim GRATULUJEMY! Poniżej można zapoznać się z listami nagrodzonych, klikając w zdjęcia medali.

Kliknij na zdjęcie medalu w pudełku wraz z legitymacją, aby zobaczyć powiększenie zdjęcia.

Kliknij na Medal Honorowy ZZS FLORIAN (druga fotografia od lewej), aby zobaczyć listę wszystkich uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi szczebla krajowego i dyplomami.

Kliknij na Medal za Zasługi dla Organizacji Dolnośląskiej ZZS FLORIAN (trzecia fotografia od lewej), aby zobaczyć listę wszystkich udekorowanych.

Kliknij na Medal okolicznościowy "20 lat ZZS FLORIAN na Dolnym Śląsku" (czwarta fotografia od lewej), aby zobaczyć listę wszystkich nim udekorowanych.

Lista odznaczonych medalami państwowymi, resortowymi, zarządu krajowego
Lista odznaczonych medalem "Za zasługi dla Organizacji Dolnośląskiej ZZS Florian"
Lista odznaczonych medalem okolicznościowym 20-lecia ZZS Florian na Dolnym Śląsku

LISTY GRATULACYJNE PRZYSŁALI NAM:
Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia GERINGER DE OEDENBERG, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał JURKOWLANIEC, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław MOŁOŃ, Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław LEŚNIAKIEWICZ, Doradca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusz KRÓLIK, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu st. bryg. Andrzej SZCZEŚNIAK, a także Wacław Dziendziel - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu, bryg. Maciej Płóciennik - Komendant Powiatowy PSP w Jaworze, bryg. Adam Konieczny - Komendant Miejski PSP w Legnicy, bryg. Sylwester Jatczak - Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach, Andrzej Otręba - Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego, Józef Rachtan - Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Terenowego ZZS FLORIAN, Henryk Wielec - Przewodniczący FZZGWB, Wiesław Zwiefka - Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Mirosława Chodubska - Prezes Okręgu Dolnośląskiego ZNP i Marek Woron - Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC. DZIĘKUJEMY!

list od Pani Poseł do PE Lidii Geringer de Oedenberg
list od Marszałka R. Jurkowlańca
list od Marszałka Mołonia
list od Komendanta Andrzeja Szcześniaka
list od Komendanta Głównego Wiesława Leśniakiewicza
list od Doradcy Komendanta Głównego Ireneusza Królika
list od Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Wacława Dziendziela
list od Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzeja Otręby
list od Prezes Okręgu ZNP Mairosławy Chodubskiej

2 października 2013 roku z okazji zbliżającego się jubileuszu 20-lecia ZZS FLORIAN na Dolnym Śląsku, odbyło się specjalne posiedzenie Kapituły Medalu ZA ZASŁUGI DLA ORGANIZACJI DOLNOŚLĄSKIEJ ZZS FLORIAN, w skład której wchodzą: Aleksander Wesołowski jako przewodniczący oraz członkowie - Stanisław Sędzikowski, Alina Wnęk, Marek Kicka, Dariusz Jagodziński, Piotr Gabruś oraz Krzysztof Demboryński. Kapitauła przyznała medale osobom zasłużonym dla naszej organizacji związkowej. Uroczyste wręczenie medali odbędzie się podczas centralnych dolnośląskich obchodów 20-lecia obecności ZZS FLORIAN w naszym regionie, które będą miały miejsce 25 października.

XX lat ZZS Florian - obchody krajowe

W dniach 16-17 maja 2013 roku w miejscowości Kościelisko - Zakopane, odbyły się centralne obchody XX-lecia powstania Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN. W uroczystościach udział wzięli: Podsekretarz Staniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, Komendant Główny PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Przewodniczący OPZZ Janusz Guz, Komendanci Wojewódzcy PSP. Obchody zapoczątkowane zostały Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Zakopiańskich Krzeptówkach.

Z województwa dolnośląskiego uhonorowani zostali:

- "Medalem Honorowym Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN" przyznanym przez Zarząd Krajowy st. bryg. Andrzej Szcześniak - Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

- Srebrną Odznakę "Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej" otrzymali: kol. Krzysztof Kulon z ZT Oława, Bartosz Łysyganicz z ZT Legnica.

- Medale XX-lecia otrzymali: kol. Aleksander Wesołowski przewodniczący DZW ZZS FLORIAN, kol. Marek Kicka wiceprzewodniczący DZW ZZS FLORIAN, kol. Grzegorz Dubiel z ZT Lubań.

- Medalami "Za Zasługi Dla Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN" otrzymali: kol. Alina Wnęk z ZT Wrocław, kol. Artur Czułajewski z ZT Zgorzelec , kol. Przemysław Wróbel z ZT KW PSP.

- Dyplomy Komendanta Głównego PSP otrzymali: kol. Weronika Szymańska z ZT KW , kol. Piotr Gabruś z ZT Kamienna Góra, kol. Krzysztof Demboryński z ZT Strzelin.

- Dyplom z Okazji Jubileuszu 20-lecia otrzymała kol. Halina Lidmajer z ZT Lubin.

GRATULUJEMY!